Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nej till mer utsläpp från pappersfabriken i Lojo – Raseborg: Den hotade flodpärlmusslan är viktigare

Från 2021
Uppdaterad 17.06.2021 12:54.
Raakkuja veden pohjassa.
Bildtext Flodpärlmusslan är en ytterst hotad art. Den tycker om klart vatten. Arkivbild.
Bild: Panu Oulasvirta

Pappersfabriken i Gerknäs i Lojo vill ha lindrigare krav i sitt miljötillstånd men Raseborg säger nej, det kunde hota både laxen och flodpärlmusslan i Svartån.

Sappi önskar att det inte ska finnas någon gräns för hur mycket fasta partiklar de kan släppa ut från fabriken i Lojo sjö.

Frågan har redan varit ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen men HFD skickade det tillbaka till Regionförvaltningsverket, bland annat eftersom det behövdes en Natura-utredning för att se om det Sappi önskar kan hota naturtillståndet i Svartån som hör till det stora Natura-skyddsnätverket.

Sappis pappersfabrik i Lojo.
Bildtext Pappersfabriken i Gerknäs. Arkivbild.
Bild: Yle/Minna Almark

Bland annat Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland hade sagt att man måste utreda hur fasta partiklar påverkar flodpärlmusslans livsmiljö och speciellt musslans möjlighet att föröka sig i Svartån, eftersom pappersfabrikens utsläpp av fasta partiklar utgör en betydande andel av mängden fasta partiklar i Svartån.

Utsläppen är inte betydelselösa

Natura-bedömningen har nu gjorts och den visar att Lojo pappersfabriks utsläpp inte är betydelselösa för flodpärlmusslans överlevnad. Populationen kämpar på gränsen för överlevnad med tanke på vattenkvaliteten, individerna är i dåligt skick och kan inte fortplanta sig. Men man har försökt få i gång reproduktionen genom restaurering.

Svartån hör dessutom till de viktigaste nationella projekten beträffande fisk.

En drönarbild på Svartån på sommaren vid Junkarsborg.
Bildtext Vid Junkarsborg i Svartån undersökte forskare 2020 hur "flodpärlmusselbabyer" som kommit till i laboratorium klarade sig i sitt modervatten.
Bild: Linus Westerlund / Yle

För att mussel- och fiskprojekten ska lyckas bör utsläppen inom alla sektorer minskas. Belastningen ligger redan nu nära gränsen för vad flodpärlmusslan klarar av.

Raseborg: Nej till mer utsläpp från fabriken

Raseborgs stad är en av dem som nu får säga sin åsikt om Sappi-fabrikens önskemål. Och staden säger klart och tydligt nej till slopandet av maximigränserna för partikelutstläppen i vatten.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg anser (16.6) att det fortfarande behövs gränsvärden för fasta partiklar från Sappis fabrik.

Utsläppen av fasta partiklar påverkar även laxfiskar, speciellt rommen och unga individer. Den mest kritiska årstiden är på våren då stora regnmängder tillfälligt kan leda till att halten partiklar som rinner ut i Svartån från åkerområden kan stiga. Klimatförändringen förvärrar detta ytterligare, konstaterar nämnden i sitt utlåtande.

Laxen har hittat tillbaka till Svartån

Stadsstyrelsen är på exakt samma linje och understryker också fiskvägarnas betydelse.

"Raseborgs stad har tillsammans med bland annat föreningen Västra Nylands Vatten och miljö varit med och förverkligat ett nationellt betydelsefullt projekt med fisktrappor i Billnäs och Åminnefors för att möjliggöra för vandringsfisk att vandra upp till yngelplatserna för lek igen. Vid en nyss gjord uppföljning av fisktrappans effekter på fiskstammen, kunde man till allas stora glädje se att bland annat laxen hade hittat tillbaka till Svartån."

Fiskväg i betong vid ett kraftverk i en å.
Bildtext Svartån har redan fått fisktrappor i Åminnefors och Billnäs för att hjälpa laxen. I Åkerfors och Svartå fors planeras också trappor så att laxen kan simma upp och leka. Bilden från trappbygget i Åminnefors 2019.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Laxen och den ytterst hotade flodpärlmusslan behöver varann, fortsätter stadsstyrelsen:

"Laxen är viktig, eftersom den lever i symbios med den utrotningshotade flodpärlmusslan, vars larver utvecklas i vandringsfiskens gälar. Nu finns det hopp om av flodpärlmusslan återhämtar sig, men detta förutsätter dels restaurering av populationen av flodpärlmussla, dels att vattenkvaliteten i Svartån inte försämras genom mänsklig aktivitet."