Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gamla bollhallen i Sjundeå blir ny – men priset stiger hela tiden

Från 2021
bollen på väg in i korgen
Bildtext Till exempel basketställningarna ställer till med extra kostnader i Sjundeås bollhall. Bilden är inte från Sjundeå.
Bild: Yle/Eivor Lindholm

Den gamla slitna bollhallen i Sjundeå byggs som bäst om för att kunna användas igen. Arbetena börjar vara på målrakan men allt har verkligen inte gått som på Strömsö.

Priset har stigit under processens gång och arbetena har också dragit ut på tiden.

Ursprungligen hette det att en miljon euro räcker för en hall som byggs på den gamla grunden men i stället för PVC-överdrag använder ett mer hållbarart stålöverdrag. Nu är man uppe i cirka 1,5 miljoner.

Ännu så sent som i maj hette det att priset ser ut att landa på 1,3 miljoner euro. Nu är man uppe i cirka 1,5 miljoner.

Den ena extra kostnaden efter den andra

I bakgrunden finns otaliga saker kommunen inte verkar ha varit beredd på, både stora och små, som kommit fram under arbetets gång.

Bland de större var att ingen ville ta helhetsentreprenaden utan kommunen blev tvungen att dela upp arbetena. Det krävdes också bygglov eftersom det handlade om så stora arbeten, och då kom det fram att brandsäkerheten måste förbättras.

Byggarna har också fått tänka om en hel del när det gäller ventilationen och elarbetena. I flera fall har det ena lett till det andra.

Rivningsarbetena av den gamla hallen resulterade i normal ordning i byggavfall men alla kostnaderna för byggavfall var något man inte räknat med.

Tilläggsanslag behövs

Bland de mindre överraskningarna kan nämnas att basketställningarna måste passas ihop med stommens nya konstruktioner. Infotavlan skulle förnyas. Som råge på allt drabbades byggarbetsplatsen också av kabelstölder.

Nu föreslår tekniska nämnden i Sjundeå att kommunstyrelsen och vidare fullmäktige godkänner tilläggsanslagen på 380 000 euro så att det slutliga priset för kommunens nygamla hall blir 1 480 000.

Det försenade hallbygget har orsakat kostnader också inom bildningssektorn. Skolorna har varit tvungna att i stället hyra den privata hallens gymnastiksal samt lokaler vid Sjundeå bad. Det har inneburit extra kostnader för hyror, städning och övervakning.

Diskussion om artikeln