Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Äldre får rätt till hemvård också på natten – Krista Kiuru: Nu går det inte längre att slingra sig

Från 2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru från SDP.
Bildtext Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Ett av regeringens stora löften är en bättre äldreomsorg. Nu vill man med skärpt lagstiftning garantera att alla får den hemvård de har rätt till. Men hur personalen ska räcka till kan familje- och omsorgsminister Krista Kiuru inte ge något klart svar på.

Regeringen har redan tidigare drivit igenom en bindande personaldimensionering för heldygnsvården. Antalet vårdare ska utökas successivt och senast år 2023 bör det finnas 0,7 vårdare per klient.

Nu vill Social- och hälsovårdsministeriet som en andra del av reformen skärpa kraven för hemvården.

Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) ska varje klient ha rätt till en bindande serviceplan. Planen ska i fortsättningen klart definiera vilka tjänster man har rätt till och kommunerna ska inte kunna frångå planen med hänvisning till resursbrist.

Också längden på hembesöken ska följa planen oavsett personalbrist och brådska.

– Nu går det inte längre att slingra sig, säger Kiuru.

Alla äldre som får hemvård bör redan nu ha en individuell serviceplan men i många kommuner har klienter ändå blivit utan en del av den utlovade servicen.

– Så får det inte vara. I fortsättningen garanterar lagen tydligare att det ska finnas personal som kan ge servicen, säger Kiuru.

Rätt till vård också på natten

I fortsättningen måste det ordnas hemvård enligt de äldres behov under alla tider på dygnet, också på natten.

– Med lagändringen vill vi förbättra tryggheten. Många som bor hemma känner sig otrygga om möjligheten till service är begränsad till vissa tider, säger Kiuru.

Personalbristen är ett stort problem

Regeringens reformplaner för äldreomsorgen har kritiserats för att de inte på allvar löser personalbristen inom vården.

Enligt Kiuru tvingar lagändringarna kommuner och serviceproducenter till åtgärder.

– Nu räcker inte personalbrist som som förklaring. Det gör att man kommer att koncentrera sig på att det finns tillräckligt personal inom hemvården.

Exakt hur vårdarna ska rekryteras kunde Kiuru inte svara på.

– Att få tag på vårdare är ett växande problem för hela vårdbranschen, inte bara inom hemvården. Tyvärr har coronaepidemin inte gjort jobben inom vården mer attraktiva än tidigare, konstaterade Kiuru.

Social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringsproposition är nu på remiss till den 27 augusti.