Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Spårvägens öde i händerna på Åbos nya stadsfullmäktige – kan bli en jämn dragkamp

Från 2021
Uppdaterad 17.06.2021 09:10.
Ny snabbspårvagn i Helsingfors, bilden är fotad inne i spårvagnen.
Bildtext Arkivbild. En eventuell spårväg i Åbo har diskuterats länge, och 2024 ska Åbos nya fullmäktige rösta om saken.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

En av de stora frågorna det nya fullmäktige i Åbo ska besluta om är ifall en spårväg ska byggas i Åbo eller inte. I dagens läge är åsikterna väldigt delade både inom partierna och mellan partierna. Ifall ledamöternas ställningstaganden håller i sig fram tills beslutet ska fattas år 2024, kan den slutgiltiga röstningen om spårvägen bli väldigt jämn.

I och med De Grönas valförlust i Åbo föll flera politiker bort från kommunfullmäktige som stöder ett spårvägsprojekt, samtidigt som flera spårvägskritiker än tidigare i röstades in i fullmäktige i och med att Sannfinländarna knep flera mandat.

De Gröna gick back med 4 mandat, vilket innebär att de nu har 10 mandat i Åbo stadsfullmäktige, medan Sannfinländarna fick 4 flera mandat än förra valet, och har nu 9 mandat. (Tryck här för att se valresultatet i Åbo).

Enligt svaren i Yles valkompass är alla invalda fullmäktigeledamöter från Sannfinländarna, Centern och Kristdemokraterna emot spårvägen, medan alla ledamöter från De Gröna är för spårvägsinvesteringen.

Bland de andra partierna är åsikterna väldigt delade inom partierna. Det är ungefär lika många som är för spårvägsplanerna som emot både inom Samlingspartiet och Socialdemokraterna.

Enligt de invalda ledamöternas svar i Yles valkompass kan röstningen om spårvägen bli väldigt jämn då Åbo stadsfullmäktige ska fatta investeringsbeslutet år 2024.

I Yles valkompass framfördes påståendet: "Åbo måste slopa spårvägsprojektet eftersom det blir för dyrt". 32 av de invalda fullmäktigeledamöterna svarade att de var helt av annan åsikt eller delvis av annan åsikt, alltså att de förhåller sig positivt till en spårväg i Åbo.

Samtidigt har också 27 stycken svarat att de är helt av samma åsikt eller delvis av samma åsikt, alltså att de är emot spårvägen. Kampen om spårvägen är alltså oerhört jämn. Åtta personer har inte fyllt i valkompassen och finns därmed inte med i statistiken.

I Yle Åbolands rundringning framkommer det att Henry Toivari från SDP som inte svarat på valkompassen är emot byggandet av en spårväg i Åbo. Ilkka Kanerva från Samlingspartiet tar inte ställning i nuläget utan inväntar utredningsresultaten.

"I det här skedet är det svårt att förutspå hur det sist och slutligen kommer att gå i röstningen"

Alvar Euro är en av de personer inom Samlingspartiet som förhåller sig delvis positivt till en spårväg i Åbo. Han anser att spårvagnen vore en bra lösning för kollektivtrafiken men att en spårväg också vore ett steg i rätt riktning med tanke på stadsutvecklingen.

Alvar Euro.
Bildtext Arkivbild. Alvar Euro, Samlingspartiet.

Trots att det i nuläget ser ut som om röstningen om spårvägen kan bli väldigt jämn, påpekar Euro att det ännu i nuläget är svårt att förutspå hur det sist och slutligen kommer att gå i röstningen.

Skiss över framtidens spårvägar i Åbo
Bild: Sigge Arkkitehdit Oy

- Det är ännu rätt länge kvar tills Åbopolitikerna ska fatta ett beslut om spårvägen och ännu är inte utrednings- eller genomförningsplanerna färdiga. Mycket beror också på hur utredningarna ser ut då de är färdiga och hur folk förhåller sig till utredningsresultaten och kostnadskalkylerna, säger Euro.

Under våren har man börjat ta fram utredningsplanen, bland annat räknas kostnaderna ut och spårvägens effekter utvärderas.

Intensiva förhandlingar att vänta

Euro förutspår rätt intensiva förhandlingar om spårvägen men hoppas att alla fullmäktigeledamöter och partier utvärderar den slutliga utredningen ordentligt när den finns tillgänglig så att alla är tillräckligt insatta innan beslutet fattas.  

Också Socialdemokraten Henry Toivari tror att förhandlingarna kommer att bli intensiva. Toivari, som fullständigt motsätter sig en spårväg, påpekar att han inte kommer att rösta för spårvägen även om partiet i en gemensam linje beslutar att stöda projektet.

- Jag kommer att göra mitt yttersta för att majoriteten av SDP:s fullmäktigeledamöter ska motsätta sig spårvägsplanerna, säger Toivari.

Toivari anser att spårvägen är en för kostsam investering för Åbo i nuläget i och med att stadens skulder just nu är cirka 700 miljoner euro.

Preliminära beräkningar visar att kostnaderna för spårvägen skulle bli ungefär 400 miljoner euro.

Uuden konserttitalon suunniteltu sijaintipaikka
Bildtext I Åbo fattas också andra stora investeringsbeslut, som att bygga ett konserthus. På bilden syns självständighetsplan, vilket kan bli den nya platsen för det nya konserthuset.
Bild: Samuli Holopainen / Yle

Han tror att röstningen om spårvägen i slutskedet ändå inte kommer att vara så jämn som det ser ut i nuläget och att det lutar mot att spårvägen inte blir av.

- Jag tror att majoriteten av partikollegorna i slutändan kommer att ställa sig emot spårvägsprojektet.

SDP kommer alltså antagligen att framföra sitt ställningstagande som ett gemensamt beslut inom partiet. Ulla Achrén från Svenska folkpartiet anser däremot att spårvägsfrågan är en fråga där alla själva ska få bestämma hur de röstar. Också inom SFP är åsikterna delade.

Achrén påpekar att det ännu i det här skedet inte finns någon ordentlig bakgrund för investeringen eftersom utredningarna ännu pågår. För att fatta beslut i frågan måste man också noga fundera över vilka investeringar som man skulle vara tvungen att avstå från ifall man röstar för en spårväg.

- I den här frågan tycker jag att det är helt på sin plats att var och en får rösta för vad den tycker.

Achrén själv motsätter sig spårvägsprojektet. Enligt henne är spårvägen för kostsam särskilt med tanke på att staden redan fattat beslut om andra stora investeringar som utvecklingen av hamnområdet, framtidsmuseet. Hon anser dessutom att det behövs investeringar inom dagvård och skola.

en kvinna står i sitt gula kontor med gula kläder
Bildtext Arkivbild. Ulla Achrén, SFP.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Inom kort inleds förhandlingarna om borgmästaravtalet.

- Det blir spännande att se vad partierna ställer för krav för att de ska ingå avtal. Kollektivtrafiken finns säkert också med i ett sådant avtal, men huruvida spårvägen är med i avtalet blir intressant att se.

Hade spårvägsfrågan större påverkan i valresultatet än väntat?

Till valvinnarna i Åbo räknas spårvägskritiska partiet Sannfinländarna, medan spårvägsförespråkarna, De Gröna, är valets förlorare. Hur stor roll kan spårvägsfrågan ha spelat i valresultatet?

Ulla Achrén tror att De Grönas valförlust kan ha att göra med att de gick hårt in för att stödja spårvägsprojektet.

- Jag har för mig att De Grönas valförlust delvis beror på att de så enträget höll på med idén om att spårvägen skulle vara en av de viktigaste sakerna för Åbo.

Också Li Andersson påpekade tidigare under valdagen på söndag att spårvägsdiskussionen skulle påverka valresultatet mer än vad partierna kanske hade kunnat vänta sig, även inom Vänsterförbundet.

Enligt svaren i Yles valkompass är också Vänsterförbundets politiker delade i frågan, men majoriteten av politikerna stöder spårvägsprojektet. Tio av elva politiker från Vänsterförbundet svarade på valkompassen, av dessa var sju för och tre emot spårvägen. Vänsterförbundet förlorade ett mandat i årets kommunalval.

Artikeln uppdaterad 17.6.2021 klockan 9:10 med korrigering om att 32 personer förhåller sig positivt till en spårväg, medan 27 motsätter sig en spårväg. 8 personer har inte svarat på valkompassen. Tidigare stod det felaktigt att 30 personer förhåller sig positivt till en spårväg och att 30 motsätter sig spårvägen och att 7 inte svarat på valkompassen..

Diskussion om artikeln