Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pengarna räcker inte till för skatepark i Pojo

Från 2021
Uppdaterad 21.06.2021 06:09.
En del att skejta på i Pojo skejtpark.
Bildtext Så här såg skateparken i Pojo kyrkby ut i september 2019.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det blir inget av planerna att bygga en skatepark i Pojo i år. Pengarna räcker inte till.

Pojo byaförening och Raseborgs stad hade för avsikt att bygga en skatepark i år. Staden och Pojo byaförening skulle betala 60 000 euro var och av staten hoppades man få 50 000 euro.

Pojo byaförening hade redan fått ihop sina 60 000 och staden hade reserverat lika mycket i budgeten för i år.

Men staten beviljade inget stöd för skateparken. Staden som håller i projektet har därför beslutat att vänta till nästa år och hoppas på bättre tur med det statliga bidraget då.

"Ny och bättre ansökan"

“Det är nu skäl att göra en ny och bättre ansökan till Regionförvaltningsverket i december, så att skateparken kan förverkligas nästa år”, skriver fritidschefen i Raseborg Fredrika Åkerö i sin beredning till fritidsnämnden.

Att bygga utan statsunderstöd skulle innebära att skateparken inte blir så bra.

Det mesta av de pengar som nu finns skulle gå till markarbeten och att skapa grunden för skateparken.

“Elementen av betong, som är det användarna behöver, skulle bli svåra att förverkliga eller helt utebli. Därför är det bättre att vänta och använda tiden till att planera parken tillsammans med användarna och Pojo kyrkoby byaförening”, skriver Åkerö.

Förslag: En ny summa reserveras i budgeten

Fritidsnämnden i Raseborg var av samma åsikt och vill i stället använda summan på 60 000 euro på projekt som i annat fall skulle ha fått vänta.

Nämnden föreslår att en ny summa på 60 000 euro reserveras i budgeten för nästa år. Då behövs det inte lika mycket pengar för annat eftersom årets 60 000 kan användas för att täcka en del av nästa års behov.

Pojorinken får konstgräs, Simmis och Västerby motionstrappa får mera pengar

I år finns det hur som helst flera olika ändamål som väntar på pengar. Till exempel har renoveringen av Simmis badinrättning visat sig bli dyrare än beräknat.

Kostnaderna för motionstrappan i Västerby har också stigit. Dessutom anläggs nu konstgräs i rinken i Pojo så den kan användas året om.

Simmis får 10 000 euro till. Konstgräset i Pojorinken får 35 000 euro.

Motionstrappan får 15 000 euro till

Motionstrappan får 15 000 euro till och med den summan kan den också göras klar redan i år och inte först nästa år som man tidigare planerade. Motionstrappans pris uppskattas nu till 52 000 euro.

Trappan har 115 trappsteg, den blir 60 meter lång och den har en höjdskillnad på 15 meter. Motionstrappan kommer ha en start- och en slutplatå med bänkar samt en mellanplatå för vila och tänjningsövningar.

Trappan ska byggas i impregnerat virke med betongfundament som grundstöd för konstruktionen. Ett halvt dussin träd måste fällas för att kunna anlägga en grusbädd som grund.

På platsen byggs också en gångled och över den intillrinnande bäcken byggs en gångbro. Till trappan dras rör för elkabel så att man kan installera belysning i framtiden, men belysningsarmaturer ingår inte i det här skedet.

Diskussion om artikeln