Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Idrottshallens väggar och golv i Karis var fuktskadade

Från 2021
Uppdaterad 21.06.2021 06:33.
Karis idrottspark från luften sett.
Bildtext Karis idrottshall är den grå byggnaden mitt i bilden, ishallen syns till vänster.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Fukt och grundvatten som stiger uppåt har orsakat skador i idrottshallens väggar i Karis. Nu ska allt renoveras.

Staden hade reserverat 100 000 euro för att renovera idrottshallens omklädnings- och badrum. Det var frågan om de äldre omklädningsrummen på läktarsidan som friidrottarna och fotbollsspelarna använder.

Rummen var slitna och svåra att hålla rena. Ytorna skulle förnyas och delar av bruksvatten- och värmerören förnyas. Också elarbeten ingick i planen.

Rivningen visade fuktskador

Under rivningsarbetena kom det fram att det fanns fuktskador i väggarnas konstruktioner och så kallad kapillärstigning av grundvatten i den markförlagda plattan. Nu har därför rummens golv förnyats med ett skikt som hindrar grundvattnet från att stiga. Dessutom har också avloppsrör och ventilation förnyats.

Men två omklädnings- och badrum är ännu inte fixade. De är enligt staden också slitna och i behov av omfattande våtrumsrenovering. Tekniska nämnden har beslutat använda 50 000 euro av sina anslag för att förbättra också de här rummen.

Arbetet utförs av entreprenörer som staden har ramavtal med.