Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

BK-46 vill placera ut reklamställningar i Karis för att rädda sponsoravtal – staden säger nej

Från 2021
Flygbild över Karis centrum.
Bildtext Sponsorer tvekar. Stödföreningen för handbollslaget BK-46 vill ge sina sponsorer synlighet genom att placera ut reklamställningar i Karis.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Stödföreningen för handbollslaget BK-46 vill placera ut över 50 reklamställningar på olika håll i Karis. I bakgrunden finns sinande biljettintäkter och sponsorer som tvekar då de på grund av pandemin inte fått den synlighet de betalade för.

Stödförening för handbollslaget BK-46 i Karis vill rädda sina sponsoravtal med reklamställningar på lyktstolpar vid gator i Karis.

Men staden beviljar inte något lov i det här skedet.

En del sponsorer tvekar

Stödföreningen för handbollslaget BK-46 vill placera ut över 50 reklamställningar på olika håll i Karis.

Det är frågan om ställningar som fästs i lyktstolpar bland annat vid Bangatan och Åbovägen.

– Det här är en livsviktig sak för oss, säger Björn Siggberg, ordförande för BK-46 Support.

Biljettintäkterna har sinat på grund av coronapandemin. Och utan matcher med normal publik, krymper den synlighet som sponsorerna skulle få för sina sponsorpengar.

– En del av sponsorerna upplever att de har förlorat reklamvärdet, medger Siggberg.

För att behålla sponsorerna ville föreningen därför sätta upp reklamställningar där företagen syns. Den här satsningen på synlighet för BK:s sponsorer skulle kosta föreningen. Planen var därför att på en del av ställningarna sälja reklamutrymme till utomstående, förklarar Siggberg som har ansvarat för BK:s sponsoravtal.

Tjänstemännen sa ja, politikerna nej

I ansökan till staden står det att det handlar om ställningar av storleken 70 gånger 100 centimeter. Men senare har föreningen kommit fram till att ställningarna borde vara lite större.

– De skulle vara cirka två meter höga och 90 centimeter breda, berättar Siggberg.

Raseborgs stad har reserverat vissa centrala gatuavsnitt för ett pilotprojekt, där man utvecklar möjligheterna för staden och föreningarna i området att göra reklam på de platser som staden anvisar.

Men handbollens stödförening är inte intresserad av de kvarter eller gatuavsnitt där de nuvarande reklamplatserna finns, utan de vill ha sina affischer vid andra gator.

BK-46:s klubbmärke.
Bildtext Pandemin har drabbat idrottsföreningarnas ekonomi på flera sätt.
Bild: Kristian Karlsson/Yle

Tekniska direktören föreslog att staden beviljar föreningen BK-46 Support tillstånd så att stadens regler gäller och priserna är desamma som för andra aktörer.

Men politikerna i tekniska nämnden sa nej. Nämnden vill utvärdera det pågående pilotprojektet innan man tar ny ställning till hur reklamplatserna ska organiseras i staden.

Det var SFP:s Michael Nyberg som föreslog att lovet inte beviljas. Han fick med sig hela tekniska nämnden utom partikamraten Johan Berglund.

Rättelseyrkan har lämnats in

Björn Siggberg från BK-46 Support är besviken och säger att föreningen har lämnat in en rättelseyrkan där de ber staden ändra det nekande beslutet.

– Vi försöker inte få ensamrätt på reklamställningar i Raseborg. Vi sökte endast om platser i Karis.

Björn Siggberg var länge aktiv inom kommunpolitiken i Raseborg och representerade SFP. Han ställde inte upp i valet i juni.
BK-46 vill inte enbart behålla sina sponsorer utan drömmer också om en ny större hall i Karis. Föreningen presenterade sin vision för ett par månader sedan.

Föreningen uppskattar att hallen skulle kosta cirka fem miljoner euro att bygga. Av det vill de att staden betalar hälften. Vem som betalar den andra halvan är inte klart men föreningen hoppas på hjälp av fonder. "BK-46 fortsätter jobba med att kartlägga den privata finansieringen", stod det i presentationen för den nya hallen i Karis.

Diskussion om artikeln