Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stora frågetecken svävar över Borgå stads ekonomi – stadsdirektör Ujula: Speciellt vårdreformen kommer att vara en mardröm

Borgå stadshus.
Bildtext Stadens budgetram för nästa år går den 21 juni vidare till stadsstyrelsen för beslut, varefter stadens budgetberedning börjar på sektorerna.

Borgås ekonomi kommer att försvagas de närmaste tre åren. Utgifterna kommer att stiga för alla sektorer men särskilt inom social- och hälsovårdssektorn.  

Några dagar efter kommunalvalet går Borgå stad ut med en ekonomisk varningssignal. En rätt dyster sådan.

– De senaste åren har varit väldigt ovanliga på grund av pandemin. I framtiden väntar nu stora frågetecken med bland annat vårdreformen, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Är det ett hotfullt frågetecken eller …

– Jo, det är hotfullt på sätt och vis. Speciellt vårdreformen kommer att vara en mardröm för Borgå och också för Nyland och stora städer. Den kommer att innebära mycket mera än vad vi nu vet, säger stadsdirektören.

Borgå stads ekonomi förutses få ett underskott 2022 och ytterligare försvagas åren 2023–2024. Det här enligt utkastet till stadens budgetram för nästa år som just har blivit färdigt.

Invånarstrukturen förändras

– Utgifterna kommer att stiga på alla sektorer, men särskilt inom social- och hälsovårdssektorn har man också vårdskuld som behöver täckas. Samtidigt kommer de statliga coronastöden att falla bort och tillväxten av skattefinansieringen är lam, summerar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i stadens pressmeddelande.

Stadens utgifter beräknas öka med cirka 10 miljoner euro per år den närmaste tiden. Det gör att stadsdirektören talar om ett klart strukturellt anpassningsbehov. 

Handlar det om att minska på personal eller vad kan det handla om?

– Det behövs justeringar i stadens verksamhet om man vill ha en bra ekonomi. En möjlighet är förstås att höja skattesatsen. I år och nästa år klarar vi oss men sen blir det svårare, då vi återgår till det gamla normala, säger Ujula.

Medelålders man i mörkblå kostym i en festsal.
Bildtext – Vi uppskattar att vårdreformens negativa effekt på stadens ekonomi är cirka dubbel jämfört med finansministeriets uppskattning, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Han säger att staden måste anpassa sig efter invånarstrukturen och i framtiden kanske satsa mera på äldrevården och mindre på skolor och dagvård.

– Vad vi gör om ett år eller två har vi ju inte nu ännu planerat, påpekar Ujula.

Stadens budgetram för nästa år går den 21 juni vidare till stadsstyrelsen för beslut, varefter stadens budgetberedning börjar på sektorerna.  

– Men fortfarande ser jag att Borgå stad har många möjligheter, bättre än många andra kommuner, så vi kommer nog att klara oss, säger Jukka-Pekka Ujula.

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska på sommaren gå vidare till riksdagen. Om reformen blir verklighet, överförs cirka 173 miljoner euro av stadens nettoutgifter och cirka 183 miljoner euro skatte- och statsandelsinkomster till staten. Samtidigt minskar stadens investeringsförmåga märkbart skriver staden i sin ekonomiska lägesanalys.