Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolorna i Hangöby kostar betydligt mer att sanera än beräknat – pengar tas från andra fastigheter

Från 2021
Uppdaterad 26.07.2021 06:57.
ett skolhus.
Bildtext Hangonkylän koulu har problem med inomhusluften och Hangöby skolan (i bakgrunden) skall få en räddningsväg ut mot Hangöbyvägen.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Hangönkylän koulu får golvvärme för att råda bot på problem med inomhusluft och Hangöby skola ska få en räddningsväg.

Både den finska och svenska skolan i Hangöby kommer att kosta mer att sanera och bygga om, än staden räknat med i årets byggnadsprogram.

Också tidtabellen för arbetena kommer att justeras.

Inomhusluften måste vara frisk när dagisbarnen flyttar in

Till exempel i Hangonkylän koulu har det upptäckts problem med inomhusluften, vilka snabbt måste åtgärdas.

Problemen finns i ytterväggen som vetter till väster.

Den första augusti flyttar dagisgrupper in och före det måste staden installera golvvärme för att få bukt med problemen.

Dessutom skall fönster bytas ut, men det görs först sommaren 2022.

Brandsäkerheten uppdateras

I Hangöby skola är det brandsäkerheten som måste uppdateras.

Brandmyndigheterna har i flera år påpekat att det måste finnas en utrymningsväg utanför byggnaden.

Den skall nu byggas ut mot Hangöbyvägen.

Andra fastigheter får sticka till pengar

Staden hade reserverat 60 000 euro för de här båda skolorna, men den summan kommer nu att överstigas rejält.

Den totala summan för att få fastigheterna i skick uppskattas till 165 000 euro.

Därför beslöt tekniska nämnden den 16.6 att man flyttar cirka 100 000 euro från andra objekt som finns i byggnadsprogrammet.

Centralskolan får bidra med 50 000 euro, Hangö gymnasium med 20 000 och idrottshallen Cuplis med 10 000 euro. Från daghemmet Skogshyddan skulle staden flytta 20 000 euro till skolorna i Hangöby.

Diskussion om artikeln