Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stugby stöter på motstånd i Pirlax: Bybor är oroliga för viktiga naturvärden, företagaren säger sig vilja ta vara på dem

Från 2021
Karta över Näseudden.
Bildtext Stugbyn skulle byggas i änden av Näsudden. Pirlaxviken intill är känd för sitt fågelliv.
Bild: Yle / Mira Bäck

Stugbyn som företagaren Roni Collin vill bygga på spetsen av Näseudden i Pirlax möter motstånd av bybor.

- Området är högt ovanför vattenytan, på en klippig kulle. Det är ett område som slits och förändras om många rör sig där. Terrängen där är mycket ömtålig, säger Pirlaxbon Tuula Salo.

Hon är skriven i Helsingfors men spenderar den mesta av sin tid i barndomshemmet i Pirlax i Borgå. Salo är sekreterare i styrelsen för Pirlax Byaförening, men säger att hon nu bara talar för sig själv.

Byaföreningen håller sitt årsmöte den 7 juli och då ska man diskutera sig fram till vilken byaföreningens gemensamma syn på stugprojektet är.

Salo och några andra samt gruppen Pro Pirlax har redan skickat in en insändare emot stugbyn som publicerades i tidningen Itäväylä för en vecka sedan.

I sommar ordnar gruppen Pro Pirlax en namninsamling mot stugbyn.

För att stugbyn ska kunna byggas krävs en ändring i stranddetaljplanen innan det går att ansöka om bygglov.

Stadsutvecklingsnämnden inledde planändringsprocessen i maj och godkände då att planändringen kan fortsätta planeras.

Stugby för personer som söker naturens lugn

Företagaren Roni Collin vill bygga en ekologisk stugby för besökare som uppskattar naturen.

- Tomten har jag köpt för cirka fyra år sedan. Den beviljade byggrätten som fanns när jag köpte tomten var för fritidsboende. Det var min ursprungliga plan, att bygga mitt eget fritidsboende där.

Collin satte i gång och började med infrastrukturen, det vill säga väg, vatten, avlopp och el.

- Ungefär när jag var klar med det så började jag tänka att det skulle finnas en ännu bättre potential för tomten: att bygga en liten, småskalig by för turister som tycker som jag och gillar att vistas i naturen, säger Collin.

Hur länge ska besökarna stanna och vad ska de göra där?

- Jag reser mycket själv, och när jag reser försöker jag hitta just sådana här ställen. Framförallt i Norge, Sverige och norra Finland, men också i Spanien och Grekland finns lite motsvarande avlägsna, småskaliga ställen mitt i naturen. Man är oftast där en eller två nätter, för att lugna ner sig.

På de flesta liknande ställen Collin besökt brukar man stänga av telefonen och det finns kanske inte något wifi-uppkoppling alls.

- Det handlar om åtta små stugor dit man kommer för att koppla av och vara för sig själv. Hit kommer man inte i grupper för att festa, säger Collin.

Att ändra stranddetaljplanen är en lång process och ännu finns ingen tidtabell för när Collin hoppas kunna påbörja själva byggandet.

Det här planeras:

Stranddetaljplanen omfattar en areal på cirka 6,2 hektar.

Tanken är att kvartersområdet för fritidsbostäder (RA) ändras till ett kvartersområde för turistfunktioner (RM).

Den totala byggrätt som eftersträvas i området är 362 m²-vy, bestående av 207 m²-vy för inkvarteringslokaler och 155 m²-vy för bastur, mötesrum och mottagnings- och serviceutrymmen.

Byggandet är indelat i byggnadsmassor av varierande storlek mellan 10 och 50 m²-vy. Därtill planeras ett utekök på cirka 70 m²-vy.

I förslaget ingår en båtbrygga i östra spetsen av udden.

Värdefulla naturvärden

Det motståndarna är särskilt oroliga för är just hur områdets viktiga naturvärden påverkas.

- Naturen där är alldeles fantastisk. Från barndomen kommer jag särskilt ihåg fåglarna som bygger bo i området, säger Salo.

Näseudden gränsar till ett Natura 2000-område och Pirlaxviken är känd för sina fågelvatten med ovanliga arter. På den kuperade, klippiga udden växer dessutom skyddad skogslind.

Byborna ogillar också tanken på ökad trafik i Pirlax gamla kulturlandskap. För att ta sig till stugorna måste man köra genom byn. Dessutom finns det en oro för att stugorna ska förändra vyn från havet mot udden alltför mycket.

Pirlax vägskylt med underskylten farlig by
Bildtext Pirlaxborna tar inte lätt på vad som händer i hemknutarna. Bilden är ur arkivet och den gula skylten är numera avlägsnad.
Bild: Bengt Dahlqvist

Salo berättar att hon besökt området tillsammans med Stadsutvecklingsnämnden då bybor bjöds in för att bekanta sig med planerna.

- Personligen, som Pirlaxbo, så är jag alldeles skakad av hur området ser ut nu. Där finns en massiv väg. Då jag frågade ägaren hur länge stuggästerna ska stanna så sade han att högst två dagar. De lär ska vara så sofistikerade att de inte för oljud eller förstör någonting.

Om gästerna byts ut med några dagars mellanrum så betyder det fler besökare och mer trafik än om de skulle stanna till exempel en vecka i sträck. Att stuggästerna inte ställer till med besvär ställer sig Salo skeptisk till.

- Om Borgå stad ger lov till det här så är jag verkligt förvånad. Borgå stad borde ha kunskap och förståelse för naturvärden och kulturarv, säger Salo.

Collin: Allt görs enligt punkt och pricka

Roni Collin tycker det är synd att projektet väckt oro bland invånarna.

- Som sagt, det är småskaligt och jag tar hänsyn till naturen och bygger enligt naturens villkor. Det är vad jag står för själv och jag är mycket mån om att göra mitt yttersta för det, säger Collin.

Han funderar på om vissa grannar kanske inte riktigt förstått tanken bakom projektet.

Collin tycker inte det är rimligt att klaga på trafiken genom Pirlax. När det gäller vyn så säger Collin att husen byggs så att de ska synas så lite som möjligt nerifrån havet, men tack vare höjdskillnaden kommer ändå stuggästerna att ha havsutsikt.

Tidningen Uusimaa skrev för ungefär en vecka sedan att NTM-centralen gjort polissak av stigen eller vägen som Collin byggt över uddens spets ner mot havet.

Enligt tidningens uppgifter handlar det om ifall Collin olovligt byggt en för bred väg och det genom ett bestånd av skyddade skogslindar.

Varken polisen, staden eller NTM-centralen ville bekräfta uppgifterna för tidningen, med hänvisning till att sådan information kan påverka en eventuell utredning.

- Ingen har ringt mig, jag läste det själv i tidningen och tycker det låter jättekonstigt. Jag har beviljats lov för att röja en tre meter bred stig eller väg till stranden och har gjort det exakt på den platsen jag har fått lov för. En önskan av NTM-centralen var att jag inte skulle fälla några lindar, och jag har inte fällt en enda lind. Jag har gjort det här helt enligt beskrivningen, säger Collin.

Multiföretagaren Roni Collin
Bildtext Roni Collin tror Borgåborna i slutändan kommer att vara stolta över stugbyn. Arkivbild.
Bild: Niko Laurila

Han säger sig ha bevis på att vissa grannar varit olovligt på hans gård otaliga gånger.

- Jag har försökt kontakta dem, och vissa har jag fått tag på, och sagt att jag inte tycker om sättet de jobbar på men de kanske försöker hitta olika orsaker för att kunna försvåra mitt projekt. Det är jättetråkigt och lite förolämpande, faktiskt.

Collin säger att han jobbat precis enligt det han har tillstånd till.

- Jag läste i tidningen att de är oroliga för att jag skulle ha byggt någonting där utan lov och i rasande fart. Tvärtom så har jag ägt tomten redan i ungefär fyra år. Jag har planerat den länge och väl, och vägarna som byggts har alla varit med lov och grannarna hörda, helt enligt hur processen ska göras, säger Collin.

- Allt görs nog enligt punkt och pricka. Planläggningsprocessen är jättetydlig och där hör man grannarna helt enligt vanlig plan.

Collin säger att han brinner för projektet, och han tror Borgåborna kommer att vara stolta när det är klart.

- Nu hoppas jag bara stort att grannarna ska lugna ner sig. Jag måste snart ta till rättsliga åtgärder, det handlar om ärekränkning och olovlig vistelse på min tomt. Det handlar om ganska många saker som min jurist har räknat upp. Jag hoppas verkligen att jag inte behöver ta upp sådana här saker, säger Collin.

Diskussion om artikeln