Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rapport: Eldrivna flyg borde bli verklighet i Kvarkenregionen

Från 2021
Ett vitt elflygplan i luften.
Bild: Heart Aerospace

En ny rapport har framställts med syftet att informera om möjligheter och villkor för eldriven flygtrafik.

Rapporten ingår i FAIR-projektet, vars syfte är att snabbt införa elflyg i Kvarkenregionen

Den tekniska utvecklingen inom luftfarten har tagit stora steg. Flygtrafiken kommer bli kostnadseffektivare och renare.

I rapporten framkommer det att eldriven flygtrafik kan öka den regionala flygtrafiken.

Elflygen lämpar sig för mindre passagerarmängder, som 10–20 personer på ca 400 km långa flygresor, till skillnad från den nuvarande flygtrafiken som i huvudsak bygger på stora passagerarvolymer.

Kortare sträckor och mindre utsläpp

Eldrivna flyg kan trafikera kortare sträckor på ett lönsamt sätt jämfört med traditionell kommersiell flygtrafik. På vissa sträckor ersätter den eldrivna flygtrafiken andra transportsätt, men oftast är den en del av nya resekedjor. Utbudet av regional flygtrafik kan öka i och med elflygens framfart.

Under själva flygningen med elflyg produceras inga utsläpp. I Norden är elproduktionen huvudsakligen koldioxidneutral, vilket innebär att klimatpåverkan från de regionala flygningarna kommer att minska avsevärt.

Rapporten Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region ingår i FAIR-projektet.

Rapporten har sammanställts av WSP Finland Oy.

Syftet med rapporten är att den ska fungera som ett informationspaket om möjligheterna och villkoren för eldriven flygtrafik. Den riktar sig särskilt till nationella och regionala beslutsfattare samt företag.

Diskussion om artikeln