Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stor amerikansk studie: Det är vanligt med postcovid – många har symptom efter att infektionen är över

Från 2021
Uppdaterad 21.06.2021 08:31.
terveydenhoito kuvituskuva
Bildtext Både vuxna och barn kan drabbas av långvariga besvär efter covid-19.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Många som har fått covid-19 har också drabbats av postcovid, alltså symptom en tid senare. Det bekräftar den största studien på området hittills, gjord i USA.

Forskare tittade närmare på hälsan hos två miljoner amerikaner som infekterades av coronaviruset i fjol. Forskningen gjordes med hjälp av det amerikanska hälsoförsäkringssystemet.

Det visade sig att drygt var femte person behövde vård för hälsoproblem en månad eller mer efter att de hade haft covid-19 – och specifikt för sådana symptom de inte hade haft före de smittades av coronaviruset.

Studien (en slags "white paper", eller forskningsrapport) är inte officiellt referentgranskad, men flera utomstående experter har konstaterat att den är pålitlig, särskilt med tanke på hur omfattande den är. 

– Den är viktig och verkar vara välgjord, säger forskningsprofessor Markus Perola på Institutet för hälsa och välfärd.

Perola työhuoneessaan.
Bildtext Markus Perola är läkare och har fokuserat på just postcovid under det senaste året.
Bild: Jussi Koivunoro / Yle

Många olika symptom

De vanligaste nya symptomen som listas i den amerikanska forskningen är problem med andningen, smärta till exempel i nerver och muskler, lätt illamående och trötthet, höga kolesterolvärden och högt blodtryck. 

Dessutom förekom det problem med tarmsystemet och hjärtat, hudproblem, sömnsvårigheter, migrän, depression och ångest.

Perola betonar att det inte ännu är bekräftat att alla de här symptomen beror på covid-19, men symptomen verkar i stora drag vara logiska i och med att coronaviruset angriper många olika delar av kroppen, påpekar han.

– De koncentrerar sig till nerverna och neurologiska problem, till hjärtproblem och magproblem, säger han.

Postcovid

  • Symptom som hänger kvar eller blir tydliga först en tid efter att man har haft covid-19.

  • Ordet är en kortform för postinfektiöst tillstånd efter covid-19.

  • I allmänt språkbruk finns flera uttryck i omlopp för långvariga covidrelaterade symptom, bland annat långtidscovid (eller long covid). Men medicinskt sett kan långtidscovid vara missvisande. Ordet ger en bild av att personen fortfarande har en pågående infektion, men så är ofta inte fallet. Däremot hänger symptomen kvar.
    Källor: Institutet för språk och folkminnen och Mediespråk.

Inte unikt för coronaviruset

Han nämner också att det brukar förekomma långvariga besvär hos vissa i samband med andra virussjukdomar.

– Till exempel får mellan 10 och 30 procent depressionssymptom inom ett år efter att de har haft vanlig influensa, påpekar han.

Ett annat exempel är att man kan få bältros som vuxen om man har haft vattkoppor som barn.

– Mot bakgrund av det här är det väntat att det förekommer symptom också efter en coronainfektion. Men det är lätt att vara efterklok och säga det här nu, påpekar Perola.

Ungefär varannan person som hade varit intagen på sjukhus för covid-19 drabbades av andra symptom senare, enligt den amerikanska forskningen. 

Men postcovid förekom också relativt ofta bland personer som hade haft inga eller bara lindriga symptom under själva coronainfektionen. 

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS bedömer man att postcovid-symptomen ofta räcker i cirka tre månader.

Men för vissa kan problemen gå om betydligt snabbare, eller så kan de räcka en betydligt längre tid.

Mindre vanligt i framtiden

Markus Perola på Institutet för hälsa och välfärd tror att postcovid kommer att bli mindre vanligt i framtiden, när största delen av befolkningen har blivit vaccinerad mot covid-19.

– Med det sagt så vill jag ändå inte förminska det lidande som enskilda patienter genomgår, betonar han.

Institutet för hälsa och välfärd hoppas få reda på mer om postcovid, för det finns många öppna frågor. 

Man har därför startat ett forskningsprojekt i samarbete med alla universitetssjukhus och Mellersta Finlands centralsjukhus, och tanken är att projektet ska fortsätta i flera år.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har dessutom en särskild postcovidklinik i Mejlans i Helsingfors. Den startade sin verksamhet i början av månaden. 

På HUS vill man inte ställa upp på intervju om kliniken i det här skedet, utan man vill samla mer erfarenheter först.

Helena Liira som leder kliniken har tidigare uppskattat för Yle att det i Nyland finns åtminstone hundratals patienter som lider av allvarliga långvariga problem till följd av covid-19.

Dessutom finns det många fler som har postcovid i lindrigare form.