Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svårt hitta trygg lösning för trafiken i Degerby – Ingå diskuterar hur korsningar på stamväg 51 kan bli bättre

Från 2021
Helikopterbild av Degerby centrum med stamväg 51 i bakgrunden
Bildtext Hur ska man köra in till Degerby i framtiden? I bakgrunden syns stamväg 51, och från den går Degerbyvägen (till vänster i bilden) och Tomtesvängen in till Degerby.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Det finns stora planer att förbättra korsningarna på stamväg 51 i Ingå.

Ingå kommun och den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen diskuterade korsningarna redan i höstas. Nu har de låtit ett konsultbolag ta fram olika alternativ för att förbättra trafiksäkerheten i fyra korsningar.

I Degerby väger man mellan att stänga Torbackavägen och Degerbyvägens anslutning eller att stänga Tomtesvängens anslutning.

Vid Täktervägen verkar kommunen vilja ha en överfart.

Vid avtaget till Ingå centrum önskas en avfartsfil, men några trafikljus eller rondeller ser det inte ut att bli.

Vid Hamnvägen görs inga stora förändringar i det här skedet.

Politikerna i tekniska nämnden i Ingå fick bekanta sig med alternativen i maj och byggnads- och miljönämnden i onsdags (16.6). Båda nämnderna gav planeringen vägkost som nu går vidare till kommunstyrelsen.

Planeringsarbetet kommer nu fortsätta så att konsulterna gör upp så kallade översiktsplaner och man granskar både hur de skulle påverka trafiken och hur de påverkar statens och kommunens ekonomi, det vill säga vad det kostar att bygga om korsningarna.

Degerby

Svårast verkar det vara att hitta en tryggare lösning för Degerbykorsningen.

Den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen kräver att fyrvägskorsningen ska bort.

Ett alternativ är då att Torbackavägens och Degerbyvägens anslutningar stängs och förbindelsen till Degerby sker via Tomtesvängens anslutning. Men det tycker tekniska nämnden i Ingå är ett dåligt alternativ med tanke på servicestationen.

En annan möjlighet är att stänga Tomtesvängens anslutning och styra trafiken via Degerbyvägen. Men där utgör i sin tur området vid affärs- och bankfastigheterna vid Degerbyvägen en utmaning.

Byggnads- och miljönämnden har också bekantat sig med alternativen och de tyckte att man ändå måste välja mellan dessa två.

Täktervägen

För korsningen vid Täktervägen har alternativen främst varit att bygga antingen en övergång eller en underfart.

Kommunen verkar hellre vilja ha en övergång eftersom det blir billigare. Dessutom har man funderat på möjligheten med körfält för avsvängande trafik från väster till höger undersöks.

Kyrkbyavtaget = Bollstavägen

Avtaget till Bollstavägen, alltså mot kyrkbyn, kräver inga planskilda lösningar: Det anser NTM-centralen. Men kommunen tycker det är farligt att vända från kyrkbyhållet västerut i riktning Hangö.

Tekniska nämnden tyckte att kommunens planläggning ska lösa hur man ersätter det avtag till motionsbanan som ska stängas. En möjlighet skulle vara att bygga en parallellväg mellan Torpmalmsvägen och Täktervägen. En annan möjlighet är att bygga en övergångsbro från Bollstavägen till motionsbanan. Lösningen ansågs ändå vara dyr med tanke på den undergång som finns i närheten.

Byggnads- och miljönämnden tycker att planeringen av Bollstavägen ska fortsätta enligt plankorsningsalternativet med en separat avfartsfil. Dessutom måste man fundera på trafiksäkerheten för dem som svänger från Ingå till vänster, alltså västerut. Därtill planeras att hastigheten tas ner till 60 kilometer i timmen.

Avgående ordföranden för byggnads- och miljönämnden Peter Siggberg (SFP) ville ha trafikljus i Bollstavägens korsning men hans förslag fick inget stöd i nämnden.

Hamnvägen

Vid Hamnvägens korsning längst västerut planeras i det här skedet endast en påfart på bron för den anslutande trafiken österut, mot Helsingfors.

Men när hamnbanan någon gång kanske blir verklighet, blir man sedan tvungen att göra betydande förändringar i bron.

Diskussion om artikeln