Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Estland och Finland intensifierar kampen mot gränsöverskridande skattebrott – utbyter skatteinformation i realtid

Från 2021
Uppdaterad 18.06.2021 11:39.
En skylt med texten Vero Skatt, på glasdörren in till ett skattekontor.
Bildtext Skatteförvaltningen i Finland och motsvarande myndighet i Estland kommer att utbyta information i realtid.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Skattemyndigheterna i Estland och Finland har inlett informationsutbyte i realtid sinsemellan. Det här ska bland annat intensifiera övervakningen av gränsöverskridande skattebrott. Det är fråga om världens första informationsutbyte i realtid mellan nationella skatteförvaltningar.

Den estniska skattemyndigheten Maksu- ja Tolliamet och Skatteförvaltningen i Finland har redan tidigare utbytt motsvarande information, men det har gjorts manuellt.

Finland har sedan början av 2021 tillgång till information om skatteskulder i Estland i realtid.

I år kommer informationsutbytet att utvidgas till att gälla även momsinformation och arbetstagar- och arbetsgivarinformation. Målet är att ytterligare utvidga samarbetet i framtiden.

Innebär mer samarbete

Informationsutbytet ska också förbättra kundservicen. Estniska medborgare som arbetar i Finland kommer i framtiden inte att behöva ansöka om intyg över betalda löner från den estniska skattemyndigheten.

Strategidirektör Arto Pirinen vid Skatteförvaltningen säger att samarbetet genomförs med hjälp av en teknisk lösning, men grunden för samarbetet är ett ömsesidigt förtroende.

Vice generaldirektör Rivo Reitman vid Maksu- ja Tolliamet säger att informationsutbytet avsevärt kommer att intensifiera samarbetet kring utredningar av gränsöverskridande skatteförseelser.