Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

UNHCR: Nästan tre miljoner människor blev flyktingar i fjol

Från 2021
Kuvassa pakolaisia Turkin Edirnessa 10. maaliskuuta 2020.
Bildtext Flyktingar från Syrien som passerar gränsen mellan Turkiet och Grekland i mars 2020.
Bild: Tolga Bozoglu / EPA

Krig, våld, förföljelse och människorättsbrott tvingade under 2020 nästan tre miljoner människor i världen att lämna sina hem, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Och det skedde trots att coronakrisen begränsade rörligheten över hela jorden.

I sin nyaste Global Trends-rapport, som publicerades på fredag, bedömer UNHCR att 82,4 miljoner människor är på flykt i världen. Det motsvarar ungefär Tysklands folkmängd.

Rapporten visar att det i slutet av 2020 fanns 20,7 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat. 5,7 miljoner palestinier och 3,9 miljoner venezuelaner levde utomlands.

Hela 48 miljoner människor klassades som internflyktingar (även kallade IDP, Internally Displaced People) inom sitt eget land. Ytterligare 4,1 miljoner registrerades som asylsökande.

I synnerhet internflyktingarna ökade drastiskt i fjol. Den främsta orsaken var naturligtvis coronapandemin, som gjorde det omöjligt att ta sig från ett land till ett annat.

Åtminstone 164 av jordens länder stängde år 2020 sina gränser för virusets skull. Över hälften av länderna gjorde inga undantag ens för asylsökande eller flyktingar som flydde för sina liv.

– I en situation med ökade konflikter och våld, där gränserna varit svåra av passera på grund av covid-19, är det oundvikligt att internflyktingarnas antal gått upp, sa FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, då UNHCR:s rapport presenterades.

Nya oroshärdar och evighetskonflikter

Antalet människor som tvingats bort från hus och hem har stigit kontinuerligt i nio års tid. Enligt UNHCR:s rapport är i dag dubbelt fler människor på flykt än för tio år sedan.

– Tyvärr har trenderna fortsatt. Ser vi till de första sex månaderna av 2021, märker vi sannolikt en uppgång från den där siffran 82,4 miljoner, säger Filippo Grandi.

Nästan 70 procent av alla dem som tvingats fly på grund av krig, förföljelse eller människorättsbrott kommer från fem länder: Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar.

Under det gånga året har flyktingströmmar utlösts av våldet i nya oroshärdar som Tigray i Etiopien, Sahelområdet i Västafrika, och norra Moçambique.

Samtidigt märks förnyad intensitet i konflikter som pågått i långa tider, som i Afghanistan och Somalia. I synnerhet varnar FN för en ny flyktingvåg från Afghanistan, där oroligheterna befaras öka när USA och dess allierade tar hem sina trupper.

Barnen en speciellt utsatt grupp

En överväldigande majoritet av världens flyktingar befinner sig i dag i länder i nära anslutning till krisområdena.

Turkiet hyser världens största flyktingpopulation på runt 3,7 miljoner, följt av Colombia med 1,7 miljoner och Uganda och Pakistan med 1,4 miljoner var. Tyskland ligger främst bland industriländerna med 1,2 miljoner flyktingar.

Omkring 42 procent av alla flyktingar är barn och ungdomar under 18 år. De är en speciellt utsatt grupp, speciellt då kriser fortgår år ut och år in.

UNHCR har räknat ut att nästan en miljon barn föddes som flyktingar mellan 2018 och 2020. För många av dem kommer flyktingtillvaron att bestå i åratal framöver.

"Slut på det egoistiska sättet att föra politik"

Trots att flyktingmängderna och deras behov ständigt växer, verkade omvärldens insatser till deras hjälp snarast minska under förra året. UNHCR:s rapport visar att allt färre flyktingar kunde återvända till sina hem under 2020.

De flyende som kunde få nya hem i ett tredje land sjönk till bara 34 000 i hela världen. Det är den lägsta siffran på 20 år.

UNHCR kräver åtgärder från världens ledare för att bryta trenden.

– Lösningarna kräver att globala ledare och de med inflytande skjuter sina inbördes tvister åt sidan. Det måste bli slut på på det egoistiska sättet att föra politik. I stället måste fokus ligga på att förebygga och lösa konflikter och att säkra respekten för mänskliga rättigheter, säger Filippo Grandi.

UNHCR uppmärksammar Världsflyktingdagen söndagen den 20 juni.

Diskussion om artikeln