Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

På lördag Pride-flaggar Vasa för jämlikhet och likabehandling

Från 2021
En regnbågsflagga svajar i toppen på en flaggstång utanför biblioteket Ode.
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

Syftet med Pride är att påminna om att alla har jämlika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Pride-månaden firas i Vasa på lördag, då regnbågsflaggan hissas i stadens flaggstänger.

Syftet med Pride är att påminna om att alla har jämlika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

- En av stadens viktiga uppgifter är att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter. Vi vill att Vasa är en jämlik och trygg plats att bo på för alla, säger Vasa stads koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen i ett pressmeddelande.

Porträtt av Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör i Vasa stad.
Bildtext Jari Karjalainen, Vasa stad.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Vasa stad har under våren utfört en enkätundersökning bland invånarna i staden om hur väl jämställdhet och likabehandling förverkligas i staden. Slutsatserna av den enkäten redovisas i augusti. Erfarenheterna från den kommer också att tas till vara i den plan för jämställdhet och likabehandling som är under arbete.

- Målet är att alla ska få lika bra behandling oberoende kön, könsidentitet eller uttryckande av kön samt oberoende av ålder, språk, sjukdom/skada, etnisk bakgrund, funktionsförmåga eller annan faktor som berör personen, säger utvecklingsplanerare Marjo Hannu-Jama vid Vasa stad.

Diskussion om artikeln