Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Den eleganta tångräkan hotar slå ut den ursprungliga tångräkan i Östersjön

Från 2021
En räka i närbild.
Bildtext Nästan nio av tio infångade tångräkor som lever i tångruskorna är invidider av den invasiva arten elegant tångräka.
Bild: Charlotte Ipenburg

Den eleganta tångräkan har på några år blivit vanligare än den ursprungliga tångräkan i Östersjön. Främmande arter är ett hot mot biodiversiteten och nu vill forskare förstå varför den nya arten klarat sig så bra.

Den eleganta tångräkan (Palaemon elegans) är nästan genomskinlig men har intensivt blåa band på sina klor och har även tydligt randig kropp. Den kallas också kortfingrad tångräka, och liknar den långfingrade tångräkan (Palaemon adspersus) som ursprungligen funnits i Östersjön.

– För ungefär 10 år sedan upptäckte vi den invasiva arten, och nu är nästan nio av tio fångade individer av den eleganta tångräkan, säger forskare Ulrika Candolin.

En räka i närbild.
Bildtext Den eleganta tångräkan är en invasiv art som kommer från Svarta havet och aggressivt vinner mark över vår egen tångräka.
Bild: Charlotte Ipenburg

- Det som skiljer dem åt är deras beteende. Den eleganta räkan är mycket mera aggressiv än vår egen räka och det är antagligen en orsak till att den kommit in i vår natur. Om den hittar ett bra område med mycket föda jagar den helt enkelt bort vår egen art som är blygare och försiktigare, konstaterar Ulrika Candolin.

Kvinna i närbild.
Bildtext Professor Ulrika Candolin leder forskningsprojekt kring den eleganta tångräkan vid Helsingfors universitet.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Invasiva arter som den eleganta tångräkan har kommit till Östersjön med stora fartygs barlastvatten. Främmande arter anser vara ett av de största hoten mot biodiversitet. Inget vet exakt hur många främmande arter det finns i Östersjön idag.

Nu vill forskarna förstå hur den invasiva arten beter sig i förhållande till den ursprungliga arten. Avsikten är att uppskatta vilken art som kommer att gynnas av de förändringar som klimatförändringen för med sig.

Lyssna till forskare Ulrika Candolin som berättar om vilken forskning som pågår kring den eleganta tångräkan.

Den eleganta tångräkan dominerar över sin blygare släkting

9:20

Avsnittet om den eleganta tångräkan ingår i en tiodelad serie om biodiversitet och artglädje. Idag vet vi att alla arter har en viktig plats i naturen. Artdöden kan leda till en kollaps av hela ekosystem. Djur- och växtlivet hotas även hos oss av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten - även vårt eget.

Diskussion om artikeln