Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland har svarat på Sanomas klagan: Yles innehåll är lagenliga 

Från 2021
Uppdaterad 21.06.2021 19:06.
En tv-skärm med Arenans logga.
Bildtext Enligt Sanoma hör ett brett video-on-demand-utbud inte till public service-uppdraget.
Bild: Lehtikuva

Enligt Finlands svar på Sanomas klagan till EU-kommissionen är både utbildningsinnehållet och Yle Arenan i linje med EU:s regler.

Kommunikationsministeriet har i dag skickat in sitt svar på mediebolaget Sanomas klagan till EU:s konkurrensmyndigheter om Yles innehåll.

Klagan till EU-kommissionen riktar sig i synnerhet mot Arenans video-on-demand-tjänst och utbildningsinnehåll på nätet.

Enligt Sanoma bryter dessa mot EU:s regler för statsstöd. Sanoma vill bland annat att innehållet på Yle Arenan begränsas.

I sin klagan lyfter Sanoma fram bland annat det breda utbudet av kriminal- och dramaserier, och i synnerhet dokusåpor. Sanoma ifrågasätter om det hör till Yles uppgift att erbjuda sådant innehåll.

Enligt Sanoma är målet inte att stänga ner Arenan, utan att klargöra vad Yles uppdrag är och var gränsen för Yles verksamhet går.

"Både VOD och utbildningsinnehåll hör till Yles uppgift"

Enligt det svar som Kommunikationsministeriet skickat till EU-kommissionen är Sanomas klagan ogrundad, då bägge innehållen är i linje med EU-reglerna.
Ett sammandrag av Finlands svar har publicerats (på finska). I sammandraget konstateras bland annat att Yles uppdrag är tillräckligt noggrant i definierat i Ylelagen, och kan anses innefatta både video-on-demand och digitala utbildningsinnehåll.

Finlands syn är att både innehållet på Arenan och utbildningsinnehållet gör det möjligt för Yle att svara på samhällets demokratiska, samhälleliga och kulturella behov.

Enligt svaret är det de globala streamingjättarna, såsom Netflix, Amazon, Apple och Disney, som utgör det största trycket på konkurrensen.

Finland har tidigare begärt att all korrespondens om ärendet ska vara offentlig, och EU-kommissionen har nu gått med på att både Sanomas klagan och kommissionens svar kan publiceras. 

Nu kommer EU-kommissionen att avgöra om Finlands svar är tillräckliga och bestämma om det behövs några ytterligare utredningar. Det kan ändå ta flera år för EU-kommissionen att behandla frågan.

Artikeln uppdaterades klockan 18:48 mer mer detaljer om Finlands svar.

Diskussion om artikeln