Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Från stenigt kalhygge till batterifabriksområde – stenarna en utmaning när Vasa stad förbereder för Johnson Mattheys fabrik

Från 2021
Uppdaterad 22.06.2021 12:47.
Medelålders man i kortärmad skjorta står på en asfalterad väg med ett kalhygge i bakgrunden.
Bildtext Markku Järvelä, direktör för tekniska sektorn i Vasa stad står vid Långskogens industriområde, även kallat Gigavaasa-området.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Ungefär för två månader sedan avslöjades nyheten att det brittiska företaget Johnson Matthey ska etablera sig i Vasa. Nu har Vasa stad meddelat att de köper ytterligare mera mark vid industritomten.

Förutom ett stort kalhygge finns det ännu inga synliga tecken på att en stor fabrik kommer byggas på Långskogens industriområde, även kallat Gigavaasa området. Men det förberedande arbetet är i full gång.

Markku Järvelä är direktör för tekniska sektorn i Vasa och säger att nu planeras vägarna och gatorna som ska löpa till och på området. Senare i år ska man grundförbättra och bredda Östra Runsorvägen.

– Avverkningen har vi gjort färdig. Den har vi gjort i ett års tid redan. Vår grönområdesenhet har varit här i arbete och det är helt färdigt. Nu ska vi ska röja tomten, ta bort stubbar och krossa stora stenar, säger Järvelä.

Kalhygge med stora stenar.
Bildtext Långskogens industriområde är ännu bara ett stenigt kalhygge.
Bild: Yle/Markus Bergfors

När röjningen är klar kan nästa steg ta vid – att bygga upp infrastrukturen. Förutom vägar behövs också distributionen av el och vatten planeras och dras.

Vilka är de största utmaningarna med arbetet?

– Stenarna. Det är så mycket och stora stenar.

Hurdan mark är det att bygga på?

– Marken är helt bra, men stenarna är en stor utmaning. Åkermarken som är mjukare mark är också en fråga man måste utreda närmare, säger Järvelä.

Vasa stad köpte mera mark vid industritomten

Till det förberedande arbetet hör ockå olika miljöutredningar. Just nu är miljöutredningarna i utlåtandeskedet. Under sommaren måste utlåtandena ges.

Vasa stad har också beslutat sig för att köpa ytterligare mera mark vid Långskogens industriområde. Arealen för det outbrutna området är 18,6 hektar och köps för ett pris på 285 00 euro. Stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen har sagt att staden är intresserad av all mark i närheten av Gigavaasa-området.

En asfalterad väg i en skog och en skylt där det står Laajametsä/Långskogen.
Bildtext Markku Järvelä tror att fabriksbygget kan sätta i gång på vårsidan av 2022.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Den mark som Vasa stad har köpt ligger vid den norra delen av området.

– Man behöver mark hela tiden. Man har tänkt utvigda norra delen av detaljplaneområdet och sedan också ändra lite på nuvarande detaljplanen, säger Järvelä.

Så här planeras det ännu för fullt att det ska komma mer utöver Johnson Mattheys fabrik?

– Ja, det stämmer.

Enligt Järvelä är Vasa stad inte ensam i byggandet av området, han säger att också företagen deltar i projektet.

– Vi har beräknat att det kostar ungefär 15 miljoner för Vasa stad att vi bygger här.

När är området redo för att sätta i gång bygget av själva fabriken?

– I början av nästa år. Kanske på våren, säger Järvelä.

Diskussion om artikeln