Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-domstolen ger Youtube rätt i tvist om upphovsrättsligt skyddat material

Från 2021
Uppdaterad 22.06.2021 14:35.
Youtubes logotyp mot en blå bakgrund och EU:s stjärnor
Bildtext Nätjätten Youtube vill inte ta ansvar för allt material som läggs ut.

EU-domstolen säger att bolaget Youtube och andra online-plattformar under vissa omständigheter inte bär juridiskt ansvar vid brott mot upphovsrätten.

EU-domstolen har tagit ställning till EU:s direktiv om upphovsrätt i förhållande till plattformar som publicerar andras material. Frågan är om till exempel det Google-ägda bolaget Youtube ansvarar för att verk som strider mot upphovsrätten laddas upp på dess plattform.

Domstolen anser alltså att onlineplattformarna inte i princip själva behöver ta ansvar för sådant copyrightskyddat material som på ett olagligt sätt har släppts ut på de globala videotjänstplattformarna.

Plattformarna är dock förpliktigade att så snabbt som möjligt avlägsna eller blockera tillgången till icke godkänt material. Plattformar får inte heller aktivt ha medverkat till att lyfta fram ifrågasatt material.

Om operatörerna har uppmärksammas på att det brutits mot upphovsrätten men låter blir agera snabbt för att avlägsna eller blockera innehållet kan de ställas till svars. Operatören måste också se till att överträdelsen inte återkommer.   

En lång kamp

EU-domstolens beslut är det senaste i en långvarig kamp mellan den skapande branschen som vill ha kompensation för material som på ett otillåtet sätt publiceras på online-plattformar.

Enligt EU-domstolen är den här typens plattformar ansvarsskyldiga om de inte använder sig av verktyg som står till buds för övervakning och kontroll av inkommande material och upphovsrättsliga frågor. Också delning av innehåll måste övervakas.

En talesperson för Youtube säger som svar på domstolens uttalande att Youtube är ledande i upphovsrättsliga frågor och betalar ut ersättningar till producenter. Youtube säger sig också ha investerat stora summor i verktyg för övervakning och kontroll av upphovsrätt.

"Den som skapar material bör få betalt för det"

Kompositörer, låtskrivare och musikarrangörer hör till dem som kämpar för att få rättvist betalt för eget material när användarna laddar upp det på nätet.

Tanken bakom upphovsrätten är att den person som har skapat något – bilder, musik eller nyhetsartiklar – ska få en skälig ersättning för sin produkt då den sprids på internet. I dag drar olika plattformar ekonomisk nytta av material som enskilda upphovsmän äger.

EU-direktivets mest omdiskuterade del – artikel 13 – berör skapandet av filter som ska förhindra uppladdning av upphovsrättsskyddat material.

I praktiken skulle det handla om någon form av automatiskt uppladdningsfilter. Här råder det en viss oro över att lagligt material kan bli censurerat i samband med uppladdningar.

Domstolens beslut utgör en del av en vidare debatt som handlar om hur mycket onlineplattformar och sociala medier bör övervaka publiceringen av olagligt och icke godkänt material. Här planerar EU nya regler som sannolikt träder i kraft nästa år.

EU-domstolen:

  • Tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den följs och tillämpas på samma sätt i alla EU-länder och EU-institutioner.

  • Löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.

  • Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

Källor: Reuters, AFP, DW

Diskussion om artikeln