Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt lov förbjuder finfördelade bulkvaror som dammar i Koverhar - Hangö hamn hoppas på ändring i domstol

Kran som lastar antracit i Koverhar hamn.
Bildtext Redan nu hanteras cement och antracit i hamnen i Koverhar. Bilden är en arkivbild från 2019.

Det nya miljölovet för Koverhar hamn i Hangö vill försäkra att naturen skyddas även om hanteringen av varor ökar i framtiden. Hamnbolaget upplever att Regionförvaltningsverket inte känner till hur en bulkhamn fungerar och har överklagat beslutet.

Hangö hamn får inte förvara eller lasta finfördelade bulkvaror i Koverhar. Det här enligt det nya miljötillståndet från statliga Regionförvaltningsverket, utfärdat i maj.

Tillståndet ger inte lov till varor som dammar, som riskerar spridas för vinden eller hamna i havet.

I enstaka fall är det tillåtet att packa om material.

Skapar problem för hamnen

Hamnen och området kring den köptes av Hangö stad, efter att stålbolaget FN-steel gick i konkurs 2012.

Tanken har hela tiden varit att hamnen i Koverhar ska hantera bulkvaror och vara ett komplement till hamnen i Hangö centrum. Där hanterar hamnen trailers och containrar.

Planen är att förstora Koverhar hamn efter hand och nya kajer finns med bland framtidsplanerna.

De allra flesta bulkvaror kan i vissa situationer damma, enligt Hangö hamns verkställande direktör Anders Ahlvik. Därför skulle det innebära problem för bolaget om inga bulkvaror som hanteras i hamnen får damma. Då kan inte hamnen användas för bulkvaror som planerat, utan man måste hitta nya lösningar.  

Hangö hamn har överklagat beslutet om miljölov till Vasa förvaltningsdomstol. Hamnbolaget vill veta exakt vad som avses med finfördelade bulkvaror.

Känslig natur kring hamnen

Det nya miljölovet motiveras med bland annat miljöskyddslagen. Hamnen ligger på ett speciellt känsligt område, alldeles invid grundvattenområde.

Havet utanför hamnen, samt strandområdet norr om hamnen hör till nätverket Natura 2000 och är skyddade. 

Material som dammar kan hamna i vattnet och påverka havsbottnet och arter som lever där.

Cementen är rena rama mjölet men det hanterar vi i slutna system. Det dammar inte.

― Vd:n för Hangö hamn Anders Ahlvik

I Koverhar har det funnits stålindustri i många år. Det tidigare miljölovet har gett lov till hantering av bulkvaror och att maximalt 200 fartyg anlöper hamnen årligen.

Det nya lovet godkänner 1 000 fartyg per år.

I takt med att kapaciteten i hamnen växer kan också belastningen på havet öka, inte bara lokalt utan också på ett större område, påpekar Regionförvaltningsverket i sitt beslut. 

Material som hamnar i vattnet också kan sprida sig på ett större område med hjälp av till exempel havsströmmar.

Finns sätt att påverka dammet

Från hamnbolagets sida hänvisar man till faktumet att bulkvaror hanterats redan på stålverkets tid och att det inte därför blir någon större ändring på verksamheten. 

Bulkvaror av olika slag vill också hamnen fortsätta med, men på ett sådant sätt att inget hamnar i havet och att det dammar minimalt, säger vd:n Anders Ahlvik.

En hand med svarta fingrar av kolet antracit.
Bildtext Rysk antracit hanteras i hamnen. Antraciten är grovkornig men lite finfördelat material finns alltid med och det kan damma. Men det går att åtgärda, enligt hamnen.

Det finns många olika typer av finfördelade varor. Till exempel cement, och det hanteras redan i Koverhar, säger Ahlvik.

- Cementen är rena rama mjölet men det hanterar vi i slutna system. Det dammar inte, säger han.

I hamnen hanteras också rysk antracit. Den är grovkornig men det finns alltid lite finfördelat material med som kan damma när det är exceptionellt torrt, säger Ahlvik.

Det har också Yle Västnyland rapporterat om i augusti 2020.

- Normalt kan man med vidtagande av åtgärder påverka att dammandet är så litet som möjligt eller att det inte dammar alls. Det vill vi med vår rättelseyrkan framföra, säger Ahlvik.

Hamnen: Verket vet inte hur bulkhamnar fungerar

Från hamnens sida upplever man att Regionförvaltningsverket inte är införstått i bulkhamnars verksamhet.

Ahlvik säger att Hangö hamn vill ha ett miljölov som motsvarar loven i andra bulkhamnar i Finland.

Är du medveten om hur naturen ser ut kring de andra hamnarna? I Koverhar poängteras det att hamnen ligger riktigt i närheten av skyddade havsområden, skyddade stränder och så vidare.

- Jo vi är medvetna om det. Samma sak gäller i hela Finland, så inte är det något speciellt. Nog kan man hantera produkterna på ett tryggt sätt, säger Anders Ahlvik.

Beslutet om miljölov för Koverhar hamn hittas på Regionförvaltningsverkets sajt (på finska).

Diskussion om artikeln