Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarnas förtroende för massmedia högst i världen – coronapandemin ökade tilliten, 85 procent litar på Yle

Från 2021
Uppdaterad 23.06.2021 11:14.
Kvinna med telefon.
Bildtext 89 procent tar del av nyheter på nätet och via sociala medier.
Bild: All Over Press

Finland är i en klass för sig när det gäller tilltro till massmedier. 65 procent av finländarna litar i allmänhet på nyheter, visar den årliga rapporten Digital News Report 2021 av Reutersinstitutet vid Oxford-universitetet.

Finland fortsätter att toppa Reutersinstitutets statistik och har i år ökat sitt försprång. Jämfört med året innan har andelen finländare som litar på nyheter i allmänhet ökat med nio procentenheter.

En graf som visar hur finländarnas tilltro till massmedier överlag ser ut

Nästan tre fjärdedelar av finländarna uppger att de litar på de nyhetsmedier som de följer. Det innebär en ökning på fyra procentenheter jämfört med året innan.

"Den mest sannolika orsaken bakom en så här tydlig uppgång är coronapandemin", säger forskare Esa Reunanen vid Tammerfors universitet, som var ansvarig för Finlands nationella rapport.

I rapporten noterar Reunanen att finländarnas förtroende för institutioner överlag har ökat under pandemin.

Tidigare år såg man en viss nedgång i förtroende i Finland och flera andra länder som deltar i undersökningen.

"De tidigare årens nedgång har visat tecken på en polarisering av samhället. Under kristider är det däremot typiskt att folkets förtroende för demokrati och politik framhävs. Det blir intressant att se hur forskningsresultaten blir efter pandemin", noterar Noora Alanne, direktör för Mediebranschens forskningsstiftelse.

Lägst förtroende för nyheter bland de undersökta länderna hittas i USA, där andelen som litar på nyheter överlag ligger på 29 procent.

Många skeptiska till nyheter på sociala medier

I övrigt litar finländarna inte blint på vad de läser på nätet. 18 procent av finländarna uppger att de litar på nyheter som de hittar på sociala medier och 30 procent litar på nyheter som de hittar via sökmotorer. I dessa kategorier har man sett en liten ökning jämfört med 2020.

Det som ändå är värt att notera här är att skillnaden mellan tilliten till nyheter generellt och nyheter på sociala medier är större i Finland än i något annat land där undersökningen genomfördes.

Yle är fortsättningsvis det massmedium som finländarna litar mest på – hela 85 procent uppgav att de litar på Yle. Finländare hyser också stor tilltro till lokala tidningar och Helsingin Sanomat, närmare bestämt 81 procent av dem.

Var femte finländare betalar för nyheter på nätet

Finländarna läser allt mer webbnyheter och tar del av nyheter på sociala medier, andelen ligger nu på 89 procent. Men än så länge betalar vi inte i så stor utsträckning för det vi läser på nätet. Reutersinstitutets undersökning visar att 20 procent av finländarna betalar för webbnyheter.

Överlag var viljan att betala för webbnyheter rätt låg bland invånare i de undersökta länderna. Norrmännen är mest villiga att betala för nyheter på nätet, där ligger motsvarande siffra på 45 procent, följt av Sverige på 30 procent.

Reutersinstitutets undersökning Digital News Report jämför användningen av nyheter i 46 länder. Uppgifterna baserar sig på en enkät som besvarats av cirka 2 000 personer i varje land. Undersökningen genomförs årligen och Finland har varit med sedan 2014.

Källor: Reutersinstitutet, Mediebranschens pressmeddelande, Yle

Klockan 10.43 23.6 Förtydligande om att andelen som litar på nyheter i allmänhet ökat med nio procentenheter syftar på en jämförelse med Finland året innan.

Diskussion om artikeln