Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Generaldirektör Yli-Viikari: "Det finns ingen juridisk grund för att jag sägs upp" - håller tjänstemännen ansvariga

Uppdaterad 23.06.2021 17:29.
Bild på Tytti Yli-Viikari i blå skjorta.
Bildtext Tytti Yli-Viikari hördes i dag av kanslikommissionen.

Enligt Yli-Viikari är möjliga felsteg i huvudsak tjänstemännens ansvar. Yli-Viikari svarade på frågan om att återvända till sitt kontor genom att citera en dikt.

Idag hörde generaldirektör på Statens revisionsverk, VTV TyttiYli-Viikari av riksdagens kanslikommission. Yli-Viikari säger att det inte finns juridiska grunder för hennes uppsägning.

– Frågorna i revisionsutskottets rapport och revisionsberättelsen från parlamentets särskilda revisorer, är inte generaldirektörens ansvar enligt lag. Det är sådana saker som olika tjänstemän har tjänsteansvar för genom sina uppgifter, sa Yli-Viikari.

"Generaldirektören ansvarar för strategisk ledning"

I frågan om Yli-Viikari bär ansvar för att ha skadat revisionsverkets rykte, svarade hon att det inte heller där fanns en rättslig grund för att sätta allt ansvar på generaldirektören.

– Min ståndpunkt är den, att det inte finns juridisk grund för att sätta allt ansvar på generaldirektören. Man måste se på saken så att generaldirektören ansvarar för strategisk ledning. Till mitt ansvar hör förstås att man på verket följer instruktionerna och föreskrifterna.

Yli-Viikari berättar att hon har gått igenom 64 sakkunnigutlåtanden.

– I en del av de här utlåtandena har ansvarsområdena uteblivit, alltså det att vilken tjänsteman har ansvar för vad.

Yli-Viikari svarade med en dikt

Yli-Viikari fick frågan om hon tänker gå tillbaka till arbetet som överdirektör på VTV, om hon får gå från jobbet som genraldirektör. Hon svarade genom att citera Irja Askolas dikt.

– På en fråga som handlar om det här yrket kunde jag svara med Irja Askolas dikt: När jag kommer till ett vägskäl, blir någon förskräckt. Vägen verkar ta slut, en annan vaknar. Hjärtat gläder sig, landskapen vidgas - jag kan välja, citerade Yli-Viikari.

Det här är en bearbetning av Yle Uutisets artikel VTV:n pääjohtaja Yli-Viikari: "Irtisanomiselleni ei ole juridisia perusteita" – sälyttää vastuun virkamiehille av Marika Harjumaa.