Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Felaktiga omkörningar i färjkön väcker irritation och orsakar farliga situationer i skärgården

Från 2021
Bilari i en färjkö i Korpo.
Bildtext Den som ska ut till skärgården under midsommaren ska förbereda sig på långa köer. Bilden är från färjkön i Pärnäs i juni 2020.
Bild: Nina Bergman/Yle

Midsommaren och sommaren överlag är en högsäsong för att resa och vara på semester i Åbolands skärgård och därför kan färjköerna lätt bli långa. För att allt ska gå smidigt och säkert till när man åker med färja är det viktigt att man vet vad man får och inte får göra i färjtrafiken.

Anton Eklund har ett sommarställe i Nagu och åker med färjorna ungefär en gång i veckan. Reglerna som gäller i färjkön är rätt tydliga enligt Eklund.

– Jag vet nog inte riktigt vad man kan göra fel, man ska vänta snällt på sin tur. Det enda som man kanske inte ska göra är att gå i fel körfil, säger Eklund.

Johnny Pero som har flyttat från Åland tillbaka till sin hemort Houtskär har åkt en hel del med färjor under årens lopp. Pero tycker att det brukar fungera bra med färjorna, men att fordon med förkörsrätt inte kan börja ta sig förbi andra hur som helst.

– Om det kommer en bil som har förkörsrätt längre bak i kön när man redan börjat lasta ombord på färjan får man ju bara ställa sig i kön och vänta, man kan inte börja köra förbi oss som inte har förkörsrätt då, säger Pero.

Byggnadsarbete vid färjfäste.
Bildtext Reparations- och byggarbeten vid Pärnäs och Retais färjfästen har orsakat en del oklarheter. Bilden är tagen i december 2020.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Anton Eklund ser det inte som ett problem att bilister med förkörsrätt tar sig förbi fordonen som inte har det.

– Det har de all rätt till. Jag har nog aldrig varit med om att bli på stranden på grund av en ortsbo, så det är inget problem, säger Eklund.

Livlig diskussion och irritation om färjköer på sociala medier

Det har varit livlig diskussion på sociala medier om att alla inte vet hur man ska bete sig i färjköerna. Det har uppstått svåra situationer vid färjfästena bland annat på grund av att bilister har kört i körfilen för fordon med förkörsrätt, trots att de själva inte har haft en skylt som ger rätt att köra i filen. 

– Nog ser man personer som saknar skyltar för förkörsrätt och som inte bryr sig, som tänker att det är kortare kö i filen för dem med förkörsrätt och väljer att köa i den, säger färjeföraren Susanne Björkman.

Björkman betonar att denna sorts beteende är tråkigt för dem som bor i skärgården.

Lautta Korppoon ja Houtskarin välillä.
Bildtext Bildsättningsbild. För att trafiken till och från färjorna ska löpa smidigt och tryggt är det viktigt att bilister vet hur man ska bete sig i färjkön.
Bild: Lassi Lähteenmäki / Yle

– Om vi missar en tidigare färja, till exempel Pargas-Nagufärjan, betyder det att man missar färjan som går från Korpo till Houtskär. Då måste man vänta två timmar extra, och hur kul är det liksom, säger Björkman.

I diskussionerna på sociala medier har många också påpekat att reparations- och byggarbeten vid Pärnäs och Retais färjfästen har skapat en hel del oklara situationer där det bland annat varit svårt att veta hur körfilerna går på grund av att markeringarna och skyltningarna varit otydliga.

"Om det finns en två kilometer lång kö på Skärgårdsvägen kan man inte köra om hela kön"

Det har också uppstått rentav farliga situationer vid färjfästen när bilister med skylt för förkörsrätt har kört i filen för mötande trafik för att ta sig förbi den vanliga kön och komma fram till färjfästet.

Kriminalkommissarie Maria Sainio vid polisen i sydvästra Finland understryker att man inte kan börja köra om andra bilar hur som helst.

– Skylten betyder att man får välja förtursfilen när man kommer till stranden. Men om färjkön är två kilometer lång kan man inte köra om hela kön, man ska stanna och vänta att man kommer lite närmare färjfästet.

Sainio betonar att man måste vara säker på att ingen kommer emot om man börjar köra om kön.

– Det passar inte att börja köra om kön var som helst, säger Sainio.

Närbild på Maria Sainio.
Bildtext Kriminalkommissarie Maria Sainio.
Bild: Marie Söderman/Yle

Vid Närings-, trafik- och miljöcentralen känner man till att det har uppstått farliga situationer vid färjköerna och då bilarna lastas på eller av färjorna i skärgården. 

Men man har inte resurser att övervaka dem som beviljats förkörsrätt eller hur bilisterna väljer att köra i filerna som är avsedda för bilister med förkörsrätt. 

Sainio säger att polisen inte vanligtvis brukar övervaka specifikt färjfästena.

– Vi bevakar Skärgårdsvägen, men det kommer att vara långa köer under midsommaren, så det kommer nog säkert att finnas patruller vid färjorna också, säger Sainio.

Till polisens uppgifter hör inte att övervaka vem som har skyltar för förkörsrätt, det är NTM-centralens uppgift.

Trafiken i skärgården och på färjorna är som livligast nu och det kan bildas flera kilometer långa köer. Maria Sainio betonar att man måste tänka på att reservera tillräckligt med tid.

– Ibland tar det timmar innan man kan köra ombord på färjan, så bråttom kan man inte ha när man kommer till skärgården, säger Sainio.

Diskussion om artikeln