Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rapport: Över fem miljoner barn står på randen till svält – värsta läget under hela 2000-talet

Från 2021
Uppdaterad 25.06.2021 08:42.
Sydafrikanska barn kommer för att hämta mat.
Bildtext Sydafrikanska barn med matlådor och skålar hämtar mat som levereras av ett hjälpprogram. Prgrammet stöder barn som är speciellt utsatta på grund av coronapandemin.

Allt fler barn dör av svält. Läget är värre än det har varit på flera decennier – och en stor tillbakagång i kampen mot hungersnöd. Den ökande undernäringen i världen har enligt Rädda barnen främst tre orsaker: Coronapandemin, konflikter och klimatförändringar.

Omkring 5,7 miljoner barn under fem år lever på gränsen till svält. Ytterligare 13 miljoner barn under 18 år lider av extrem matbrist och akut undernäring.

Världen står inför den största hungerkatastrofen under hela 2000-talet.

För första gången på flera decennier ökar undernäringen och matbristen globalt. En dödlig kombination av covid-19, konflikter och följder av klimatförändringar har bidragit till att hungern och undernäringen förvärrats, rapporterar Rädda Barnen.

– Det här är en tillbakagång efter många år av framsteg i kampen mot undernäring. Utan ett snabbt ingripande kommer vi att se tusentals barn svälta ihjäl.

Stormar, översvämningar, torka, krig och covid-19-krisen har haft en enorm inverkan på skördar, boskapsuppfödning, matpriser och möjligheterna till utkomst. Men i dagens värld där det finns tillräckligt med mat för vartenda barn och varenda vuxen – om distributionen sker på ett rättvist sätt – är det skandalöst att miljoner människor lider av undernäring och svält. Det finns möjligheter att rädda många av dessa barn, men vi måste agera nu.

Inger Ashing, Vd för Rädda Barnen

I samband med kriser är det alltid barnen som är de mest sårbara.

Utan adekvat näringsrik föda kan barnen inte utvecklas på rätt sätt och risken för akut undernäring är stor - något som medför hämmad utveckling, oåterkalleliga skador både fysiskt och psykiskt, och i värsta fall död.

Ett barn i Jemen får armens omkrets mätt 5.6.2021
Bildtext Ett barn i Jemen får armens omkrets mätt 5.6.2021
Bild: AFP / Lehtikuva

Rädda Barnen ger exempel på kritiska punkter:

  • I demokratiska Republiken Kongo finns det största antalet barn under fem år som lider allra mest nöd då det gäller matbrist: 1,2 miljoner barn.

  • I Jemen är närmare 700 000 barn under fem år i en mycket kritisk situation och i Afghanistan lider närmare en halv miljon barn av extrem hunger.

     Dessutom finns det uppskattningsvis 41 miljoner människor som definieras som IPC4 - människor som befinner sig en hårsmån från svält. IPC-systemet Integrated Phase Classification är ett internationellt system som omfattar tidiga varningar om hunger och svält.

  • Ytterligare 150 miljoner människor står inför extrem fattigdom inom det här året.

Rädda Barnen konstaterar att det även utanför det direkta svältläget dör ytterligare barn av sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria som en direkt följd av långt utdragen brist på mat.

– Här handlar det om sjukdomar som går att förhindra om världsledare och humanitära organisationer nu skulle agera snabbt.

Inger Ashing, vd för Rädda Barnen, påpekar att det är dags för regeringarna i världen att reagera nu och att uppfylla de löften som getts – och att de gör de innan en stor mängd barn och vuxna står inför sin dödsdom.

Våra team som befinner sig ute på fältet ser hur undernäringen nu växer varje dag. Inget barn borde någonsin få gå hungrigt. Vi får inte upprepa det misstag som begicks år 2011 under torkan i Afrikas horn då närmare 260 000 människor dog, många av dem barn.

Inger Ashing, Vd för Rädda Barnen

Om man verkligen vill få ett slut på hunger och undernäring globalt bör det internationella samfundet granska roten till det onda - det vill säga orsaken till den osäkra matdistributionen. Det handlar om att få slut på globala konflikter och tackla klimatfrågor och att bygga upp ett mer hållbart och resilient system om vi vill undvika den här sortens varningsklockor under de kommande åren, konstaterar Rädda Barnen.

En omfattande vädjan riktas till omvärlden

Rädda Barnen lanserar nu sin mest omfattande vädjan någonsin i ett försök att förhindra en stor svältkatastrof bland barnen. Målet är att samla in 130 miljoner dollar under de kommande månaderna.

Rädda Barnens vädjan

I Syrien ökade svältnivåerna med 56 procent mellan 2019 och slutet av 2020. Två av tre personer behövde stöd för mat och övriga livsförnödenheter. I Burkina Faso och Jemen har svälten ökat betydligt, och i Afghanistan lider närmare ett av två barn under fem år (3,1 miljoner barn) av akut undernäring och behöver behandling för att uppehålla sina livsfunktioner.

Rädda Barnen
Barn bidrar till matinförskaffning i det svältdrabbade Jemen. 13.2.2021
Bildtext Barn plockar löv för att bidra till matinförskaffning i det svältdrabbade Jemen. 13.2.2021

Diskussion om artikeln