Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pilotstudie: Finland tvåa i beaktandet av mänskliga rättigheter under coronapandemin

Från 2021
Uppdaterad 25.06.2021 11:44.
Personer på kaserntorget i Helsingfors och uteservering med koronasäkra avstånd.
Bildtext I Finland har coronaåtgärder tagit våra grundläggande mänskliga rättigheter i beaktande.
Bild: Silja Viitala / Yle

Studien har granskat hur väl ländernas corona-åtgärder har tagit våra mänskliga rättigheter i beaktande sedan mitten av 2020. Taiwan hade enligt studien klarat sig bäst, medan Frankrike kom sist.

17 länder har deltagit i pilotstudien för att utreda hur väl de mänskliga rättigheterna har tagits i beaktande i ljuset av coronapandemins åtgärder.

Enligt Martin Scheinin, forskningsledande professor för pilotstudien gjord vid det Europeiska Universitetsinstitutet, har Finland platsat bra eftersom våra mänskliga rättigheter som en helhet, har tagits i beaktande redan i planeringen av åtgärderna.

– Finland har gjort ganska mycket för att få vanliga människor att bete sig på ett ansvarsfullt sätt. Vi har ganska bra ekonomiskt stöd för de som är i karantän, frivillig karantän eller jobbar hemifrån, säger Scheinin.

Studien har granskat länderna utgående från fyra olika kategorier: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, civila och politiska rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering samt rättssäkerhet. 

Studien har alltså tagit i beaktande bland annat rätten till liv, utbildning, hälsa, rörelsefrihet och mötesfrihet.

Inom kategorierna kunde alla länder få maximalt 100 poäng, om de i alla kategorier hade över 50 poäng, så fick de ett godkänt betyg - annars blev de underkända. 

Endast 6 av de 17 länderna som deltog fick ett godkänt betyg: Taiwan, Finland, Portugal, Danmark, Italien och Chile.

– Finland har också tagit hand om utbildningen så att både smittspridningens förhindrande och rätten till utbildning förverkligas. Vi ser att jämställdhet, icke-diskriminering, ganska systematiskt har varit med i coronastrategin, säger Scheinin.

Det finns rum för förbättring

Ett land klarade sig ändå bättre än Finland: Taiwan. Taiwan har närmare 24 miljoner invånare och har klarat sig jämförelsevis bra - de har endast 575 dödsfall relaterade till corona. I Finland har vi sett 969 dödsfall.

De som inte blev godkända är länderna Bangladesh, Brasilien, Storbritannien, Frankrike, Hongkong, Indonesien, Japan, Nord-Makedonien, Filippinerna, Turkiet och Ukraina.

– Det som vi såg väldigt klart är att mänskliga rättigheter utgör en helhet. Att om man börjar välja antingen att skydda rätten till hälsa och andra ekonomiska och sociala rättigheter eller tvärtom - civila och politiska rättigheter - då blir det problem, säger Scheinin.

Människorättsprofessorn Martin Scheinin sitter i Daniel Olins tv-studio
Bildtext Martin Scheinin, forskningsledande professor för pilotstudien som gjordes vid Europeiska Univeristetetsinstitutet.
Bild: Marcus Rosenlund/Yle

Scheinin har varit aktiv i samhällsdebatten då det gäller coronarestriktioner och mänskliga rättigheter, och säger att han har varit kritisk mot att reserestriktionerna enligt honom inte har en tillräcklig laglig grund.

Finland har klarat sig bra i jämförelse med de andra länderna som tog del av pilotstudien, men det finns ännu rum för förbättring.

– I frågan om rörelsefrihet och att röra sig över gränserna borde det finnas bättre laglig grund till de restriktionerna som finns. Mer kunde också ha gjorts för att skydda riskgrupper, säger Scheinin.

Scheinin anser också att Finland borde ha en bättre beredskap för att implementera striktare restriktioner, i fall det skulle behövas.

Taiwan fick i medeltal cirka 8,5 av tio och Finland fick cirka 8 i medeltal.

Frankrike kom sist i mätningen med cirka 1,6 i medeltal, och har till skillnad från Finland till exempel begränsat sina medborgares rörelsefrihet.