Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors svenska översättare överarbetade och oroade över stadens privatiseringsambitioner: "Vi har varit underbemannade under årets brådaste tid"

Från 2021
I förgrunden syns Helsingfors stads hemsida där man kan läsa bokslut, endast på finska. I bakgrunden syns en suddig vas med blommor.
Bildtext Översättarna översätter bland annat Helsingfors bokslut.
Bild: Yle / Märta Nummenmaa

Helsingfors svenska översättningstjänster har varit underbemannade under våren, och staden har inte tagit in ersättande personal. Översättare Magnus Gräsbeck är trött, och misstänker att staden vill att en större del av texterna översätts av utomstående. Vi ska lediganslå två jobb i höst, men i det långa loppet funderar vi på om vi borde ha utomstående att översätta fler texter, svarar stadskansliet.

– Vi är sex personer i vårt team. Kring valborg var det en av oss som slutade på kort varsel. Sedan dess har vi varit på 83 procent av vår kapacitet, under en tid då det finns hemskt mycket arbete, säger översättare Magnus Gräsbeck.

Trots att läget varit stressigt har Gräsbecks chef ändå inte gjort något för att lappa hålet i teamet.

– Det var konstigt, vi bad honom att göra något åt det, men ingenting hände, inget svar.
Våren är en av årets brådaste tider för översättarna. Deras huvuduppdrag är att översätta stadsfullmäktiges beslut och dokument, men de översätter också kommunikationsavdelningens texter och statistiska publikationer från strategiavdelningen.
– Det gick så långt att en av oss sjukskrev sig. Mitt övertidssaldo är högre än normalt, säger Gräsbeck.

En man står i en kontorsmiljö. Han har en neutral min och ser in i kameran.
Bildtext – Jag tycker att Helsingfors stad ska ha egna svenska översättare. Det finns massor med egen terminologi, och vi har erfarenhet och minnen som gör att vi till exempel använder samma terminologi varje gång, säger översättare Magnus Gräsbeck.
Bild: Yle/Nina Bergman


Under sommaren ska en annan av Gräsbecks kolleger dessutom pensioneras, teamets övertranslator.
– Sedan ligger vår kapacitet på endast två tredjedelar. Hösten börjar med att budgeten måste översättas, och nya fullmäktige leder också till mycket arbete.

Gräsbeck säger att han är orolig för att staden har outsagda privatiseringsambitioner. Han säger att hans chef varit väldigt oklar och vag i sin kommunikation.
– Min chef sade, eller som jag förstod det, att staden inte har förpliktelse att anställa översättare, utan att översätta det som lagen förutsätter. Det kanske finns en dold agenda, att man vill minska på översättarresurserna. Jag uppfattar det som att man vill köpa mer översättningstjänster och själv ha mindre personal, säger Gräsbeck.

Staden köper redan nu in en del översättningar från utomstående byråer. De håller ändå inte alltid måttet, säger Gräsbeck.

– De är oftast bra, men ibland får vi texter som är så dåliga att vi måste korrigera dem. I princip borde byråerna själva fixa dem, gratis, men i praktiken är det någon av oss som i timtal, till och med dagar, måste förbättra de utomståendes texter.

Gräsbeck ser inte en framtid där fler texter översätts av utomstående som speciellt ljus.

– Kanske tänkte de att den privata sektorn är effektivare, då borde det resultera i mer översatt text. Jag tycker att Helsingfors stad ska ha egna svenska översättare. Det finns massor med egen terminologi, och vi har erfarenhet och minnen som gör att vi till exempel använder samma terminologi varje gång.

Helsingfors: Större andel av texter kunde kanske översättas av utomstående

Yle Huvudstadsregionen har nått ut till översättningsteamets chef, som svarat att han inte vill kommentera ämnet.
Däremot berättar Antti Peltonen vid stadskansliet att hålen i teamet nog kommer att fyllas, men först i höst.

– Vi tänkte att det inte är klokt att rekrytera någon på våren, då det finns ganska lite jobb på sommaren. Vi ska rekrytera ny fast personal i augusti i stället, och även en ny övertranslator, den nuvarande pensioneras alltså under sommaren. Jag undertecknar inte en sådan tanke som att vi skulle minska på resurserna.
Har ni tagit in några extra resurser under våren, då teamet varit underbemannat?
– Nej, det har vi inte.
Det finns en oro i teamet för att staden skulle övergå till att beställa en större del av översättningarna från privata byråer. Har ni såna planer?
– Nej, vi tänker nog inte ha färre än sex personer i det svenska översättningsteamet. Men vi håller på och utvecklar vår verksamhet, och har funderat på om teamet borde mer ha hand om koordinering, alltså bestämma vilka uppdrag de gör själv och vilka texter de beställer från utomstående byråer.

Diskussion om artikeln