Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

USA publicerade emotsedd ufo-rapport: Tillräckliga data saknas för att avgöra vad de oförklarliga fenomenen är

Från 2021
Svartvit bild från amerikanska försvarets video som visar ett oidentifierat luftburet fenomen.
Bildtext Bild från amerikanska försvarsministeriets video från år 2020 där ett ovalt oidentifierat luftburet fenomen kan urskiljas.
Bild: AFP / Lehtikuva

En amerikansk regeringsrapport om icke-identifierade luftburna fenomen - eller UAP - slår fast att det inte går att bestämma vad de luftburna fenomenen är.

Den nationella säkerhetsmyndighetens rapport säger att det inte finns tillräcklig information för att kunna identifiera de fenomen som amerikanska militärpiloter har rapporterat om under åren.

De här UAP:na - unidentified aireal phenomena som tidigare kallades ufon - utgör en säkerhetsrisk för flygsäkerheten och kan därigenom försvaga den nationella säkerheten.

Rapporten granskade 144 observationer från år 2004 framåt. De flesta har inrapporterats från den amerikanska flottan.

Fem kategorier av förklaringar

Man försökte klarlägga om det var frågan om exceptionellt utvecklad teknologi, skeenden i atmosfären eller möjligen något som härstammar från yttre rymden. Ett klart svar hittades inte.

Enligt Reuters var uppdraget inte att utröna om utomjordiskt liv existerar.

De möjliga förklaringarna delas i fem kategorier: skräp som seglar omkring i luften, naturliga fenomen i atmosfären, utvecklingsprojekt kopplade till USA:s regering eller landets industri, främmande makters exotiska system eller "något annat".

Bara en observation av de 144 hade en enkel förklaring: det var fråga om en stor ballong som höll på att tömmas på luft.

Källa: Reuters