Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny hotad bromsart har hittats i Tvärminne

Från 2021
En bild på en saltfäbroms.
Bildtext Saltfäbromsen klassas som hotad i Sverige. Nu har den också flyttat till Finland.
Bild: Jaakko Pohjoismäki

Saltfäbromsen (Hybomitra expollicata) har för första gången påträffats i Finland. Det var under midsommarveckan som en grupp forskare upptäckte den i terrängen kring Tvärminne zoologiska station.

Saltfäbromsen hör till gruppen fäbromsar, som är relativt stora och som liknar varandra rätt mycket. Arten är ändå enkel att urskilja från sina släktingar tack vare sin ljusa grundfärg, sina ränder längs bakkroppen och sin jämnt avsmalnande bakdel.

Saltfäbromsen lever bland annat i Skåne och på Öland i våtmarker med bräckt vatten. Överlag påträffas den vid Atlantens och Medelhavets kustmyrar.

Arten är utrotningshotad i de flesta delar av Västeuropa eftersom våtmarker och kustmyrar blir allt ovanligare bland annat då bebyggelsen breder ut sig. Också i Sverige klassas saltfäbromsen som hotad.

Arten har nyligen flyttat till Finland

Forskargruppen i Tvärminne observerade flera saltfäbromsar under förloppet av en dag, vilket innebär att det åtminstone finns ett bestånd där.

Arten har trolitgvis spridit sig till Finland alldeles nyligen. Bromsbeståndet i Tvärminne är väldigt väl kartlagt och det är osannoligt att en så karakteristisk art som saltfäbromsen inte skulle ha upptäckts tidigare.

Det är möjligt att saltfäbromsen också finns på andra lämpliga platser vid Finlands kust.

Forskarna som upptäckte den nya bromsarten är från Östra Finlands univeristet, Naturhistoriska muséet i Helsingfors och från Åbo universitet.

Diskussion om artikeln