Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Föräldrarna band fast sitt barns händer och tvingade barnet att äta från golvet – Högsta domstolen lättade på den villkorliga domen

Från 2021
Högsta domstolens byggnad i Helsingfors
Bildtext Högsta domstolen har beslutat att förkorta föräldrarnas dom eftersom hovrätten anses ha dömt fallet utgående från andra dåd än de som bestraffning krävs för.
Bild: YLE/Eva-Maria Koskinen

Högsta domstolen har lättat på straffet i ett fall där föräldrar gjort sig skyldiga till misshandel av ett barn, bland annat genom att binda fast barnets händer. Helsingfors hovrätt hade tidigare dömt föräldrarna för grov misshandel.

Högsta domstolen beviljade föräldrarna tillåtelse att överklaga ärendet efter hovrättens dom om grov misshandel.

I överklagan kräver föräldrarna att HD ska förkasta domen, eller åtminstone ge en lindrigare dom – endast misshandel. 

Enligt HD hade hovrätten alltså dömt föräldrarna för en handling som det enligt åtalet inte finns ett krav att bestraffas för.

Skedde år 2015

År 2015 anlitas en man som extra besättning på en båt som ägs av ett par. Mannen får reda på att paret misshandlar sitt barn och berättar om det för en reporter som har kontakter hos polisen. 

Brottet anmäls till barnskyddet och polisen och myndigheterna omhändertar familjens barn. Barnet, som då var 5–6 år gammalt, hade enligt hovrätten tvingats äta och sova med händerna ihoptejpade framför eller bakom kroppen.

Barnet hade också tvingats ta en kall dusch och ibland tvingats äta från golvet. Enligt hovrätten hade också behandlingen av barnets hudsjukdom försummats. 

– Föräldrarnas behandling av barnet resulterade i smärta, torr hud, sårbildning och ärrbildning, fördröjd utveckling och hämmad tillväxt. Föräldrarna skadade barnets hälsa och har gjort sig skyldiga till misshandel, framkom det i hovrättens pressmeddelande. 

Föräldrarna hade även låst in barnet i sin båts kajuta, men det stod inte i åtalsbeskrivningen.

HD påpekar att en domstol endast får döma en handling för vilken straff har krävts enligt åtalet.

Domstolen är bunden till den handlingsbeskrivning som finns i åtalet, och domstolen avgör vilket brott som beskrivningen kännetecknar.

Dåden skedde i Helsingfors och i Grankulla under flera månaders tid år 2015.

Högsta domstolen får endast döma de handlingar som "kräver bestraffning" enligt åtalet

Frågan som Högsta domstolen tog ställning till var först och främst om föräldrarna hade dömts utgående från andra dåd än de som bestraffning krävdes för, alltså det som stod i åtalsbeskrivningen. 

Enligt hovrättens dom från januari år 2020 var misshandeln särskilt grov eftersom den riktades mot ett hjälplöst barn som inte hade någon möjlighet att försvara sig. 

I sitt beslut säger HD att föräldrarna inte är skyldiga att straffas i åtalet för att ha skadat barnets hälsa genom att låsa in barnet i kajutan.

Föräldrarnas villkorliga dom förkortades av HD

Högsta domstolen övervägde även om brottshandlingarna var särskilt grova och om handlingen i så fall som en helhet bör betraktas som grov. 

Barnets hjälplöshet och den långa tiden som barnet utsattes för misshandeln, samt försummandet av barnet och de nedvärderande handlingarna, pratade alla för dådets grovhet. 

Men instängandet av barnet i båtens kajuta är enligt HD inte ett av de övergrepp som bedöms. De handlingar som HD fann föräldrarna skyldiga för kan enligt lag inte betraktas som särskilt allvarliga, jämfört med övergreppsbrott i allmänhet.

Det lyftes även fram att föräldrarna inte med flit ansågs ha ämnat orsaka smärta eller att skada barnets hälsa. 

Enligt HD var misshandeln av barnet inte särskilt grov och därför dömdes föräldrarna till enbart misshandel i stället för grov misshandel. 

Den 31-åriga kvinnan dömdes till sju månaders fängelse. Den 50-årige mannen dömdes till en sex månaders villkorlig dom. 

Enligt hovrätten skulle kvinnans straff ha blivit ett år och tio månaders villkorligt fängelse och mannen skulle ha fått en en månad kortare dom.

Den här artikeln är en bearbetning och översättning av Yle Uutisets artikel Vanhemmat sitoivat alle kouluikäisen lapsensa käsiä, veivät häntä viileään suihkuun ja pakottivat syömään lattialla – KKO lievensi ehdollisia tuomioita. Översättningen gjordes av Dominique Pashley.