Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna har en allt positivare inställning till arbetsrelaterad invandring

Från 2021
Passkontroll på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bildtext Passkontroll på Helsingfors-Vanda flyplats.
Bild: Jani Saikko / Yle

Nästan hälften av finländarna anser att den allt äldre och minskande finska befolkningen förutsätter att man främjar den arbetsrelaterade invandringen.

Enligt en enkät gjord av Näringslivets delegation anser 48 procent av finländarna att man bör främja den arbetsrelaterade invandringen som motvikt till den rekordlåga befolkningstillväxten och den allt äldre befolkningen i Finland. 

De positiva attityderna har ökat med 29 procentenheter sedan 1998, men fortfarande ser en tredjedel av finländarna, 34 procent, inget behov av att underlätta invandringen.

Kvinnor är mer positiva till invandring än män och enligt enkäten har åldersgrupperna 18–25 och de över 65 år den mest positiva inställningen till invandring.

Enligt undersökningen är anhängare av De Gröna, SFP och Vänsterförbundet mest positiva till invandring, medan väljare från Sannfinländarna, Rörelse Nu och Kristdemokraterna i högre utsträckning har en negativ inställning till invandring. 

Man ser även andra fördelar med invandring än enbart kompensation av bristen på arbetskraft. En klar majoritet, 57 procent, av finländarna tror att arbetsrelaterad invandring kan ge nyttigt internationellt inflytande. En dryg femtedel, 22 procent, ser ingen nytta med arbetsrelaterad invandring.

Resultatet baseras på svar från över 2 000 personer. Undersökningen genomfördes genom Taloustutkimus internetpanel. Felmarginalen på befolkningsnivå är 2-3 procentenheter.

Källa: STT, Näringslivets delegation