Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa hamn får fortsätta bearbeta stenkol och metallskrot som förr ​– men måste begränsa bullernivån

Hamn sedd från havet.
Bildtext Grannar till Lovisa hamn har redan länge klagat på buller och koldamm från hamnen. Men Lovisa hamn får fortsätta med sin verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till bearbetningen av stenkol och metallskrot i Lovisa hamn, och upphäver delvis ett tidigare domslut från Vasa förvaltningsdomstol.

​– För oss betyder domslutet att verksamheten fortsätter som hittills, förstås så att vi följer de begränsningar som finns i miljötillståndet, säger hamndirektör Tiina Vepsäläinen.

År 2018 beviljade Regionförvaltningsverket i Södra Finland miljötillstånd åt Lovisa hamn för hantering av stenkol, och 2019 för hantering av metallskrot.

Grannar har länge varit missnöjda över buller och koldamm som kommer från hamnen, och besvärade sig över miljötillstånden. Vasa förvaltningsdomstol tog ställning till saken förra sommaren.

Enligt förvaltningsdomstolen orsakade bearbetningen av metallskrot i hamnen inga men för hälsan och ingen orimlig påfrestning för grannarna. Också tillståndet att bearbeta stenkol förblev i kraft.

Samtidigt mildrade förvaltningsdomstolen hamnens begränsningar jämfört med det ursprungliga miljötillståndet. Bland annat togs en mening om att metallskrot får bearbetas i högst 100 dagar om året bort.

Metallskrot högst 100 dagar om året

Nylands NTM-central ansökte om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD beviljade besvärstillstånd i fråga om metallskrotet men inte stenkolet.

Vad gäller metallskrotet upphävde HFD delvis Vasa förvaltningsdomstols beslut, så att regionförvaltningsverkets ursprungliga beslut från 2019 i princip är i kraft igen.

Lovisa hamn får alltså bearbeta metallskrot mellan klockan 7 och 19 på vardagar, förutom under söckenhelger. Bearbetningen får ske högst under 100 dagar om året.

Med hantering av metallskrot avses till exempel att skära, bryta eller bala metall eller att tömma laster. 

Dessutom ska hamnen begränsa bullernivån. Den får inte överskrida 65 decibel på de ställen som närmast påverkas av bullret.

Bullermätningar svåra att göra

HFD motiverar sitt beslut med att de bullermätningar som har gjorts i hamnområdet har varit bristfälliga, och att man utgående från dem inte definitivt kan säga att verksamheten inte stör grannarna.

Också Vasa förvaltningsdomstol ville ha en tilläggsutredning om hur Lovisa hamn ska minska på bullret.

Den utredningen ska Lovisa hamn lämna in till regionförvaltningsverket senast i morgon (30.6.2021).

​– Jag vill ännu inte kommentera huruvida vi är nöjda med HFD:s beslut eller inte, säger hamndirektör Tiina Vepsäläinen. Vad gäller metallskrotet har vi ännu inte hunnit fundera på framtiden och om det finns behov av att ansöka om ett utökat miljötillstånd eller inte.

Diskussion om artikeln