Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Intern revision: Hangö stad har inte följt god förvaltningssed i beslut som fattats om fiskhallen i Hangöby

Från 2021
Fiskhall i Hangö
Bildtext Informationen kring fiskförädlingshallen i Hangöby har inte nått fram till politikerna så som den borde ha gjort.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hangö stadsstyrelse riktar kritik mot ledande tjänstemän för att styrelsen fått bristande information om fiskhanteringshallen i Hangöby. Samtidigt kräver styrelsen ett bättre samarbete för att förtroendet förbättras.

Beslutsfattarna i Hangö har en längre tid efterlyst en större öppenhet kring beslut som staden fattat beträffande renovering av fiskhanteringshallen i Hangöby samt andra formaliteter.

Därför lät stadsstyrelsen utföra en intern revision. Den utfördes av revisonsbyrån BDO och har nu behandlats i stadsstyrelsen i två repriser, 21.6 då den remitterades och nu senast på måndagen 28.6.

Stadsstyrelsen riktar nu kritik mot stadsdirektör Denis Strandell, tekniska verkets chef Jukka Takala och chefen för intern service Bengt Lindholm.

Styrelsen kräver också att ärenden i framtiden sköts på ett transparent och informativt sätt, så att förtroendet och samarbetet mellan de ledande tjänstemännen och förtroendevalda förbättras.

Granskat flera saker

I revisionen har man granskat fem områden. Det första är stadens befogenhet att fatta beslut och verkställa dem på ett övergripande plan.

Det andra är hur stödansökningsprocessen hanterats och hur tjänstemännen informerat stadsstyrelsen om hur den framskridit.

En fjärde punkt är hyresavtalet och och dess fullföljande.

Slutligen har granskaren Mark Lassfolk jämfört kostnaderna för renovering under åren 2020 och 2021 jämfört med vad som reserverats i budgeten.

Bristande förvaltningssed och kommunikation

Den interna revisionen tar inte ställning till de saker den granskat och slutsatserna är formulerade i rätt allmänna ordalag.

Hyresavtalet med bolaget Njord Nordic, som ska förädla fisk i hallen, godkändes 15.6 i fjol.

Men innan dess hade staden redan sökt om EU-bidrag för att iståndsätta hallen så att den uppfyller miljöhälsomyndigheternas krav för hantering av livsmedel och färsk fångst.

Rapporten konstaterar att stadsstyrelsen har hyrt ut hallen enligt principen “pacta sunt servanda”, vilket betyder att avtal ska hållas.

Efter det har staden dock handlat i viss mån egenmäktigt genom att inte i tillräckligt hög grad informera stadsstyrelsen om olika skeden i processen. I rapporten konstateras också att renoveringskostnaderna för hallen borde ha behandlats i stadens ekonomiplan.

Också stadsstyrelsen hade haft rätt att få information eftersom det är styrelsens ansvar att övervaka projektet.

När det gäller hur staden använt namnet på fyra personer utan deras medgivande för att söka pengar från Egentliga Finlands Närings- trafik- och miljöcentral, konstateras att man gett inte gett en saklig och riktig bild av situationen. Förfarandet visar heller inte prov på god förvaltningssed.

Stadsstyrelseledamot: Har vi ett avtal eller inte?

Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) har varit en pådrivande kraft när det gäller turerna kring fiskhallens renovering och uthyrning. Hans kollega Aila Pääkkö (SDP) är också kritiskt till hur saken skötts.

- Det är många frågor vi inte fått svar på trots upprepade påtryckningar. Rent allmänt kunde det ha skötts snyggare, men det jag personligen tycker är värst, är att man inte frågade de fyra fiskarna om man fick använda dem som referens. Det är inte okej.

I hyresavtalet står det också att kontraktet bryts om verksamheten inte kommit igång per 31.3.2021.

Starten för verksamheten har flera gånger skjutits fram och Pääkkö säger att hon inte fått något svar då hon frågat huruvida avtalet är i kraft.

Företagaren ser framåt

Nu har dock testkörningen av produktionen kommit i gång vid fiskförädlingshallen. Njord Nordics driftsansvariga Andreas Groundstroem berättar att man nu kommit igång med att röka fisk.

- Vi säljer till vissa restauranger i Helsingfors och utvecklar hela tiden metoden och smaken. Vi har planer på att snart kunna börja sälja fisk från en kiosk här i Hangö och hoppas att sommaren ska hjälpa oss att komma i gång ordentligt, berättar han.

Han säger att företaget inte direkt berörts av det politiska svallet, utan att han och hans kolleger koncentrerat sig på att köra i gång.

Företaget har haft en intensiv kontakt med Sydspetsens miljöhälsa och en del av besluten finns dokumenterade som bilagor till den interna revisionen.

Diskussion om artikeln