Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

“Resursbrist får inte synas på det här viset” – Bosse Ahlgrens mamma var med om ett dramatiskt dygn med Borgå sjukhus jour i huvudrollen

Från 2021
Uppdaterad 30.06.2021 19:31.
En huvudingång till ett sjukhus.
Bildtext Det råder längre väntetider vid Borgå sjukhus jour under sommaren.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Stroke eller uttorkning? För Bosse Ahlgrens mor gick det över ett dygn innan hon togs emot på Borgå sjukhus.

– Allting har inte gått rätt till i det här fallet. Min mamma fick inte den vård som hon hade behövt, säger Bosse Ahlgren.

Efter ett dramatiskt dygn och en mödosam vårdvecka ämnar Bosse Ahlgren anmäla Borgå sjukhus till regionförvaltningsverket. Han vill få svar på många frågor.  

– En anhörig ska inte behöva pressa på så mycket som jag blev tvungen att göra för att saker ska hända.

För två veckor sedan gick sjukhuset ut och varnade för att det råder personalbrist på jouren och att akuta fall därför prioriteras. En som av allt att döma fick erfara den här resursbristen är Bosse Ahlgrens mor.

Sent på tisdag kväll förra veckan blev Bosse Ahlgren orolig och bekymrad. Hans mamma mådde inte alls bra hemma i Hindersby i Lappträsk.

– Vi märkte att hon tappade minnet och inte alls kände igen sina mediciner eller sin telefon. Vi förstod att allting inte stod rätt till. Det hade varit väldigt varmt många dagar, men samtidigt är det symtom på en stroke och då behövs snabba vårdinsatser. 

Ambulansen kom två gånger

Ambulans tillkallades, modern piggnade till en aning och jouren på Borgå sjukhus tyckte att hon kan bli kvar hemma under observation. Hon drack en hel del vatten.

Följande förmiddag blev hon sämre igen och familjen kontaktade både 116117 och 112.

– Då fick vi vänta två timmar på en ambulans. Mamma reagerade jättelångsamt och svarade enstavigt. Hon visste inte heller vilken dag det var.

Ambulanspersonalen konsulterade Borgåjouren, berättar Bosse Ahlgren. Jouren ansåg att hon behövde vård men det var öppet om den skulle ges på Borgå sjukhus eller på vårdcentralen i Lovisa.

– Vi var glada för hon skulle få hjälp och ambulansen åkte i väg.

Så gick det sen inte riktigt. Ambulansen förde Ahlgrens mamma till Lovisa men kom fram så sent på eftermiddagen att hon inte hann till laboratorieundersökningar. I stället tas hon in över natten.

Utan dropp

– Hon blev placerad på hälsovårdscentralens avdelning och det visade sig att de inte tog till några åtgärder över huvud taget, säger Bosse Ahlgren.

Vad tror du att det beror på att de inte förde henne till Borgå sjukhus och jouren där?

– Enligt det vad jag har diskuterat med personalen, så är det Borgåjouren som gav direktiv om det här. De nämnde att hon fördes till Lovisa på grund av resursbrist.

Hur upplevde du beskedet om resursbrist?

– Jag tycker det var ganska konstigt eftersom jag såg hur hon var då hon åkte i väg. Sen undrade jag vad de gör och det visade sig att de inte gör någonting utan att de väntar på följande morgon.

Han försökte prata med sin mor per telefon men hon klarade inte av ett samtal.  

– Jag började helt enkelt härja hela kvällen för att någonting skulle hända. Ska man undersöka för stroke ska det undersökas snabbt för att kunna undvika bestående problem. 

Jag är medveten om den här resursbristen, men det får inte synas på det här viset att man lämnar människor vind för våg och förorsakar fara för liv

― Bosse Ahlgren

– Och om det var uttorkning så undrade jag varför hon inte fick dropp? Inte i ambulansen, inte på inrådan av Borgåjouren och inte på inrådan av den läkare som tog emot henne i Lovisa. Att vänta till följande morgon för att se om det behövs eller inte tycker jag är för mycket.

Klockan 22 fick hon dropp efter konsultationer med Borgåjouren. Då har det gått ett dygn sedan hon blev dålig.

– Men hon rev av sig kanylen och då insåg personalen att hon är väldigt råddig och att det finns orsak att undersöka om hon har fått en stroke.

Lovisa-Borgå-Lovisa

Mitt på natten fördes hans mamma sedan med ambulans till Borgå sjukhus.

– När de ringde därifrån så sa de att det inte fanns några tecken på stroke och det var jättebra att höra. Samtidigt berättade jag vad jag tyckte om att det tog långt över ett dygn för dem att konstatera den saken. 

Mamman sändes tillbaka till Lovisa och det tog tid innan hennes minne började återställas. 

– Först på torsdag kväll började vi märka att det går åt det bättre hållet.

Nu mår Bosse Ahlgrens mamma bättre efter sin uttorkning och är hemma i Hindersby igen. 

Frågor som måste få ett svar

Under hennes färd genom vården blev hon också utan de för henne livsviktiga mediciner som hon ska ta regelbundet. Trots att Bosse Ahlgren många gånger påpekade om den saken.

– Det blir ett klagomål till regionförvaltningsverket. Jag vill att de går igenom den här processen och ger svar på vad som har gått rätt och vad som har gått fel.

Själv tycker han att det är många saker som har gått fel.

– Jag är medveten om den här resursbristen, men det får inte synas på det här viset att man lämnar människor vind för våg och förorsakar fara för liv.

Väntetiderna vid jouren är längre på sommaren

Det råder brist på vårdpersonal i hela HUS sjukvårdsdistrikt område under sommaren.

I en intervju den 18 juni uppger överläkare Anna Meuronen för Yle Östnyland att det finns tillräckligt med läkare men att bristen nu gäller sjukskötare och att det drabbar jourernas arbete.

Därför har Borgå sjukhus varit tvunget att minska en del av verksamheten under sommaren, mellan den 21 juni och 22 augusti.

Akutmottagningen prioriteras för att kunna garantera snabb och effektiv vård. Vid jouren kommer det att se annorlunda ut.

– Väntetiderna vid jouren kommer att förlängas en hel del, och de kritiskt sjuka prioriteras. Vi vill nu meddela alla så att det inte kommer som en överraskning, säger Anna Meuronen.

Resursbristen har inte lett till någon ändring i vilka patienter som tas emot på jouren

Anna Meuronen, överläkare vid jourmottagningen på Borgå sjukhus, kan inte kommentera det enskilda fallet. På ett allmänt plan säger hon ändå att man normalt när man misstänker vätskebrist vårdar patienten på den egna vårdcentralen. Patienten kommer till Borgå sjukhus enbart om det krävs specialsjukvård eller om den egna vårdcentralen är stängd. 

Under midsommarhelgen till exempel, då de kommunala vårdcentralerna var stängda och vädret samtidigt var väldigt varmt, fick en hel del äldre människor med vätskebrist vård på Borgå sjukhus, säger Meuronen.

Enligt Anna Meuronen har sjukhusets resursbrist och begränsningar hittills inte lett till några förändringar i vilka patienter som tas emot på jourmottagningen. Det här trots att man hade väldigt mycket patienter under midsommarhelgen.

Den stora mängden patienter under midsommarhelgen berodde förutom på hettan också på att mängden sommargäster är stor i regionen.

Fallet med Bosse Ahlgrens mamma inträffade under veckan som ledde upp till midsommarhelgen.

Artikeln uppdaterad 30.6 kl. 19:29. Borgå sjukhus kommentar i det sista stycket har lagts till.

Diskussion om artikeln