Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska det bli lättare att ta i land på Gunnarsören i Hangös norra skärgård - en pärla med frodig grönska och spännande historia

Uppdaterad 04.07.2021 07:15.

Gunnarsören i Hangö ska få en ny brygga där båtfolket kan ta iland. Nya friluftsleder ska också röjas. Målet är att göra ön tillgänglig både för Hangöbor och turister.

Det är stadens tekniska verk som ansökt om och beviljats medel för arbetena på Gunnarsören, totalt drygt 15 500 euro.

Det kommer även att sättas upp informationsskyltar. De berättar om flora, fauna, öns historia och annan information som kan vara trevlig för den som inte är bekant med den här ganska stora ön utanför Hangö udds norra sida.

Gammal infoskylt
Bildtext De gamla skyltarna börjar vara ganska medfarna av väder och vind och är i det närmaste oläsliga.

På området finns också en grillplats med vindskydd där folk kan laga mat eller avnjuta medhavd matsäck. 

Anrik och mångsidig

Gunnarsören är den största ön i en grupp holmar och skär som också brukar gå under samlingsnamnet Gunnarsörarna.

Den har ett rikt fågel- och växtliv och dessutom en lång och intressant historia. Ögruppen som Gunnarsören ingår i förmodas tillhöra en av Hangös äldsta gårdar, Gunnars.

På holmen finns också lämningar av gammal bebyggelse och sådana växter som inte normalt ingår i den typiska faunan. 

Utsikt från holme mot havet
Bildtext Asken är ett ädelt lövträd med flikiga blad som blir färggrant om hösten. Den förekommer på Gunnarsören i Hangö i riklig mängd. Troligen har den planterats dit före krigen.

Mikael Kilpi är väl förtrogen med ön. Han är en pensionerad ejderforskare som dagligen rör sig med båt i Hangös skärgård för fågelobservationer.

Han kommer också att vara med som frivillig när de nya stigarna ska röjas på talko senare i sommar.

Eller nya och nya, där finns sedan en tidigare en naturstig, men den börjar vara rätt igenvuxen.

- Det är inte så hemskt länge sedan den byggdes, men där är så frodigt så den har nog delvis vuxit igen. Jag har nog lyckats rekonstruera ungefär var den gick, berättar Kilpi. 

Man i småbåtshamn
Bildtext Mikael Kilpi studerar fortfarande fågellivet i Hangös skärgård och därför känner han väl till Gunnarsören, som nu ska bli friluftssområde.

Gunnarsören var bebodd ända fram till kriget, men då Sovjet intog Hangö 1940-1941 tvingades de tre-fyra familjer som bodde där lämna sina hem.

Sedan dess har ön stått tom. I dag ingår den i Hangös skärgårdsnationalpark, samt är ett Natura 2000 område som hör till Tulluddens fågelskyddsområde.

Som krigsminne finns där också en station för en 76 millimeters kanon. 

Inte rädd för att ön exploateras

Mikael Kilpi tycker det är fint att ön görs mer känd för allmänheten.

- Hangö skärgård är helt unik såtillvida att den är så gott som obebyggd då staden äger nästan all mark.

Det här ger unika möjligheter för allmänheten att ta iland och vistas på holmarna. 

Solnedgång i Hangö Västra
Bildtext Snart kan fler njuta av de vidunderligt vackra solnedgångarna över Hangö västra.

Kilpi är inte heller rädd för att Gunnarsören kommer att invaderas av folkhorder eller att Hangöborna mister ett kärt smultronställe.

- Nej, jag tycker det är bra att den öppnas upp. Fortfarande måste också turisterna ta sig till ön med båt, vilket kräver en viss insats, säger han med ett skratt. 

Utegrillplats
Bildtext Utegrillplatsen på Gunnarsören härstammar från ett tidigare projekt, men är välbevarad.

Han är också nöjd att den den nya bryggan, en spångliknande konstruktion längs berget, kommer att göra det lättare för båtfolket att angöra bryggan. 

Helhetskostnaden för projektet uppskattas till 22 180 euro. 

På Hangö stads webbplats kan du bekanta dig mer med ön och projektbeskrivningen.