Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag: Bilarna ska bort från Tavastvägen

Från 2015
Förslaget för en bilfri Tavastväg från ungefär 2019
Bildtext I stadsplaneringskontorets vision har Tavastvägen breda trottoarer, separata cykelfiler och bara en femtedel av den bilmängd den har i dag.
Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor

Tavastvägen ska fredas för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Om några år är bilarna bannlysta på gatan, då staden vill uppmuntra till andra trafikformer.

Förslaget om att förnya Tavastvägen i Helsingfors är nu officiellt: Stadsplaneringskontoret vill förbjuda biltrafiken mellan Sörnäs kurva och Hagnäs. Förslaget behandlas i stadsplaneringsnämnden på tisdag.

Tavastvägen ska inte längre vara en genomfartsled.

Gatan ska få enkelriktade cykelfiler och fotgängarna samt spårvagnarna ska prioriteras i gatulösningarna. De enda bilar som ska tillåtas är taxi- och servicebilar, samt körning till gårdarna. Tavastvägen ska alltså inte längre vara en genomfartsled, utan de få bilar som får köra där ska samsas om en enda körfil med bussarna.

Över 10 000 fordon per dag

I dagsläget kör upp till 13 500 fordon längs Tavastvägen varje dag. 3 000 av dem är bussar. Enligt förslaget skulle mängden personbilar på Tavastvägen minska till bara en femtedel av dagens mängd. Resten av bilarna skulle dirigeras om till Sörnäs strandväg, vars trafik då beräknas öka med 15-20 procent.

Bättre luft och tryggare trafik för fotgängare

Förändringen skulle innebära avsevärda förbättringar i luftkvaliteten för alla som bor och rör sig på Tavastvägen. I dag är bland annat halten av kväveoxider så hög att den anses skadlig för hälsan.

Servicebilarna ska inte parkera på trottoaren.

Förutom att cyklisterna ska få separata, rödmålade cykelfiler ska trafiklösningarna göras tryggare och trevligare också för fotgängare. De behöver inte samsas om trottoaren med cyklister, och så planeras det fler tillfälliga parkeringsplatser för lastning så att servicebilarna inte ska parkera på trottoaren.

Färre trafikljus och snabbare kollektivtrafik

När bilarna blir färre kommer också trafikljusen att tas bort från fyra av korsningarna längs Tavastvägen. Det här ska låta både bussar och spårvagnar köra snabbare än vad de kan göra i dag.

Det är Helsingfors fullmäktige som slutligen fattar beslut om planerna för Tavastvägen. Planen är att vägen byggs om under åren 2017-2019. Byggarbetet för Tavastvägens del beräknas kosta över 14 miljoner euro.