Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Föräldraskap och karriär ska kunna kombineras - även för mammor

Från 2021
En kvinna går på en brygga med småbåtar, i sällskap av en flicka och en pojke.
Bildtext Båtplaneraren Anne Slotte i Karleby vill jobba för att det ska bli enklare att kombinera sin mammaroll med en professionell karriär.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Att vara mamma ska inte utesluta möjligheten att göra karriär på arbetsmarknaden. Därför behövs en attitydförändring både hos arbetsgivarna och hos mammorna själva. Nätverket Mothers in business samlar redan kring 4000 mammor i Finland – och den nystartade föreningen i Karleby jobbar nu hårt för att stärka både föräldraskap och karriär.

Solen skiner varm över de 20-tal kvinnor som samlats till öppningspicknicken för kvinnonätverket Mothers in Business (Mib) i Karleby. Vissa delar filt med sina barn, samtidigt som de diskuterar både mödraskap, vardag – men framför allt jobb. Nätverket är unikt, eftersom man vill stärka speciellt mammornas roll, både hemma och på arbetsmarknaden. 

– Jag tror mycket handlar om folks attityder och sådana kulturella aspekter som levt kvar i decennier då kvinnorna vanligen stannat hemma med barnen. Så det finns förbättringsmån på alla plan, säger Anne Slotte som är lokalansvarig för Mib i Karleby. 

I våras grundades föreningen som en underavdelning till Vasaföreningen. Och redan har man samlat kring 40 aktiva. 

Anne Slotte är själv båtplaneringsingenjör hos en av traktens båttillverkare. Branschen har traditionellt varit rätt mansdominerad, vilket gäller en stor del av företagen i trakten. Därför är det extra viktigt att föra fram jämställdhet i diskussionerna, anser Slotte. 

En kvinna med sommarklänning står med en liten flicka och en liten pojke som testar gymredskap
Bildtext Kommunerna borde upprätta fritidshem, enligt svensk modell under skolloven, för att underlätta för mammornas jobb på sommaren, anser man inom nätverket Mothers in business.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Hon och de andra mammorna behöver en plattform som Mib för att känna samhörigheten och dela erfarenheter, vidhåller hon. 

– Det viktiga här är nätverkandet. Vi vill att det finns ett stödnätverk. Att mammorna har ett sammanhang där man vågar erkänna att man är karriärdriven och ambitiös. Det är det viktiga, säger Slotte.

Många arbetsgivare har fortsättningsvis en bit att gå gällande jämställdhet, men det är också en diskussion som måste föras i hemmen, betonar Pia Holm, som är informationsansvarig i föreningen. Hon väntar nu sitt första barn, och kommer efter sin föräldraledighet att ta över ansvaret för familjeföretaget hon jobbar för. 

– Det är företagsledningens ansvar att bägge föräldrarnas ansvar understryks. Så när jag tar över och leder vårt familjeföretag ser jag till att man ges möjlighet att värdesätta familjen lika mycket, oberoende om man är mamma eller pappa, säger Pia Holm. 

En kvinna med långt brunt hår tittar leende in i kameran.
Bildtext Det är ledningens ansvar att trygga att föräldrarna kan ta lika stort ansvar för familjelivet, anser Pia Holm som snart tar över familjeföretaget.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Även hon ser ett stort behov bland mammorna att få dela erfarenheter och råd, både då det gäller föräldraskapet men också karriären. 

– Jag tror att bådadera är lika viktiga. Det gäller att hitta en balans mellan familjelivet och det professionella, så där tycker jag att föreningen har mycket att ge. Jag kom själv med för bara några månader sedan och har redan fått ut mycket, så jag önskar jag gått med tidigare, säger hon. 

Pia Holm vill betona kommunernas ansvar för att underlätta föräldrarnas möjligheter att jobba även under de långa skolloven. 

– Man borde ta modell av de svenska fritidshemmen, där skolelever upp till sjätte klass har program under loven, så föräldrarna kan kombinera jobb och studier med familjelivet på ett bättre sätt. Det lobbar föreningen för nationellt, men jag ser gärna att också i Karlebytrakten kunde få ta del av en sådan lösning, säger Holm. 

En kvinna i klänning står och pratar framför kvinnor som sitter i gräset på picnic
Bildtext Karlebyavdelningen är det senaste tillskottet för Mothers in business. Kring 20 mammor deltog i öppningsevenemanget i veckan.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Föreningen kommer att fortsätta rekrytera medlemmar och arrangera olika tillställningar, som seminarier, lunchträffar och företagsbesök. Men en viktig fråga är hur man också får de utomlandsfödda mödrarna att flitigare orientera sig till arbetsmarknaden. 

– Jag har förstått att många upplever det svårt att söka och hitta jobb om man inte talar finska eller svenska. Men det vore viktigt att också arbetsgivarna förstår att de här mammorna kan sitta på kompetenser som kanske annars saknas, säger Helena Eisberg, som är internationell koordinator för Mothers in Business i Karleby. 

Hon ser arbetsplatsen som ett utmärkt ställe att lära sig språk och vill genom föreningen också uppmuntra dessa mammor att modigare söka jobb. 

– Jag upplever att en del arbetsgivare ser lite för snävt på språkkraven för sina anställda. Det är ibland helt onödigt, så också företagen kunde bli mera öppna för att rekrytera utlandsfödda mammor, anser hon. 

Mothers in business grundades 2015 i Tammerfors, och har nu över 4000 medlemmar i huvudstadsregionen, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Kymmenedalen, Päijänne-Tavasland, Uleåborg, Rovaniemi, Vasa och från och med nu också Karleby-Jakobstadstrakten.

Diskussion om artikeln