Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronaregler för dig som ska resa in och ut ur Finland – det här gäller sommaren 2021

Från 2021
Uppdaterad 04.07.2021 07:42.
Kryssningsfartyg i Helsingfors.
Bildtext För den som anländer med färjan från Stockholm till Finland gäller krav på vaccinintyg eller coronatest, så länge Sverige inte klassas som "grönt land" på coronakartan.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Måste utländska båtturister ta coronatest i Finland? Vad gäller för barn som ska resa till Finland och hur många test ska vuxna finländare räkna med efter turistresan utomlands? Svenska Yle sammanställer vilka coronaregler som gäller för resor i sommar.

Vilka coronaregler gäller för den som vill resa utomlands i sommar och ska återvända? En del av reglerna håller på att ändra som bäst. Läs här vad som kan gälla för dig som planerar en resa från och med mitten av juli 2021.

Finlands reseregler uppdateras enligt planerna den 11 juli 2021. Riksdagen har godkänt ändringar i smittskyddslagen, som kommer att gälla fram till den 15 oktober 2021.

Meningen med lagen är ge möjlighet för finländare att resa utomlands, och öppna upp för turism till Finland med hjälp av coronapass och testning.

Redan nu gäller uppdaterade inreseregler för fritidsresor från EU och Schengen-länder som en tillfällig lösning, tills den uppdaterade smittskyddslagen träder i kraft.

Svenska Yle har rapporterat om de nuvarande inresereglerna här. Gränsbevakningen upprätthåller landsspecifik information som gäller för inresor fram till den 11 juli. Efter det gäller följande allmänna regler:

Vuxna och ungdomar över 16 – krav på vaccinationsintyg eller test efter ankomst

Om man är född 2005 eller tidigare måste man ha ett coronapass, eller motsvarande intyg för inresa eller återresa till Finland.

För att slippa test behöver man två vaccinationer och det ska ha gått minst 14 dagar sedan den andra vaccinationen.

Matkustaja kentällä, Helsinki-Vantaan lentoasema, 11.8.2020.
Bildtext Om man som återvändande finländare inte har fått en enda vaccindos, så ska man ta coronatest redan vid ankomst till hemlandet, och på nytt mellan 72 och 120 timmar efter ankomst.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Om man har fått bara en vaccindos ska man söka sig till coronatest minst 72 timmar och högst 120 timmar efter ankomst. Man ska stanna i frivillig karantän tills man har fått sitt testsvar.

Om man inte har fått en enda vaccindos, så kan man ta ett test före avresa till Finland. Testet ska göras högst 120 timmar före avresan.

Alternativt kan man ta ett test vid ankomst, till exempel vid de gratis coronateststationer som finns i hamnar och på de internationella flygplatserna. Därtill måste man söka sig till ett andra test mellan 72 och 120 timmar efter ankomst.

Har man ett intyg på att man har insjuknat i covid-19 för mindre än sex månader sedan och har tillfrisknat, så likställs det med en vaccindos.

En finländsk medborgare får alltid lämna Finland och komma in i landet, myndiga personer som vägrar coronatest kan bötfällas.

Barn under 16 behöver inte testa sig vid inresa till Finland

Barn som är födda 2006 eller senare behöver varken ha coronaintyg, eller testa sig vid inresa till Finland. Utgångspunkten är att barn oftast reser med föräldrar och att det räcker att föräldern visar upp coronaintyg eller låter testa sig.

Gröna länder kommer att undantas – listan och kriterierna kan ändras efterhand

Riksdagen har godkänt ändringarna i smittskyddslagen med förbehållet att resor från så kallade trygga länder, eller gröna länder undantas från ovan nämnda krav på coronaintyg eller test.

Just nu klassar Finland länder som gröna om de har en incidens som är under 25 fall på 100 000 invånare. EU använder sig av incidensen 50 fall på 100 000 invånare.

Statsrådet ska ge en förordning om hur de här länderna ska definieras.

Utländska båtturister ska låta testa sig om de inte är vaccinerade

Utländska medborgare och finländare som anländer från icke-gröna länder till Finland omfattas av samma regler som andra resenärer som rör sig över gränsen till Finland.

Båtar ligger i småbåtshamnen i solnedgången.
Bildtext Om man som anländer med egen båt från utlandet till exempelvis Mariehamn, så ska man söka sig till coronatest i land, om man inte har dubbla vaccinationer.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Det innebär för tillfället att till exempel svenska båtturister ska söka sig till coronatest i hamn, inom samma tid som gäller för resenärer som anländer till flygplatserna eller kryssningsfartygens hamnar.

Det innebär dubbla test för den som inte har någon vaccindos, alternativt ett test för den som har en vaccindos.

De här nya reglerna för fritidsbåtar gäller från och med den 11 juli. Fram tills dess är fritidsbåtturisterna undantagen krav på coronaintyg eller test.

Det här gäller för resor till andra länder

Då det gäller finländares resor till andra länder gäller olika krav på coronapass eller test, beroende på destination.

Alla finländares coronapass finns på Kanta-tjänsten, som man kan logga in på med sina nätbankskoder.

Utrikesministeriet upprätthåller landsspecifik information och reserekommendationer.

De finländska myndigheterna avråder från onödiga resor utanför EU och Schengen-området.

Därtill avråder THL från alla resor till Indien, Brasilien, Sydafrika och Ryssland, där incidensen är hög. THL meddelar att man har intensifierat testkapaciteten vid inresa till Finland från Ryssland.

Dina rättigheter om du insjuknar i covid-19 utomlands

Alla finländska medborgare och personer som är stadigvarande bosatta i Finland har i princip rätt att återvända till Finland.

Men i situationer då en finländare har testat positivt utomlands är det ändå det landets karantänsregler som gäller, före hemresa till Finland. 

- Vi kan inte bestämma vad det andra landet besluter för de här personernas del, säger ambassadråd Flora Kuparinen vid Utrikesministeriet. 

Reglerna för karantän varierar från land till land. Under de senaste dagarna har några fall uppmärksammats där finländare som har testat positivt för covid-19 i Ryssland är tvungna att vänta i karantän före hemresan. 

- Vanligtvis måste man vänta karantänstiden ut, om man har insjuknat. Men det beror på det landets hälsomyndigheters beslut, säger Kuparinen. 

Fotbollsfans i S:t Petersburg under fotbolls-EM 2021.
Bildtext Om man testar positivt för corona i Ryssland, så är det ryska karantänsregler som gäller i första hand, även om man i princip alltid har rätt att ta sig hem till Finland som finländsk medborgare, uppger UM.
Bild: Lehtikuva

Det här kan innebära långa karantänstider tills man har tillfrisknat utomlands. Det kan vara bra att tänka på med tanke på de tidsmarginaler som man kan behöva planera innan man ska gå tillbaka till jobb eller studier i Finland.

Om man blir så sjuk att man behöver sjukhusvård utomlands, kan man då kräva att få vårdas i hemlandet?

- Vi anser att det är bäst att stanna där tills man är frisk. Vi kan inte rekommendera att man reser hem i sådana situationer, säger Kuparinen.

Det går förstås inte heller att ta flyget eller färjan om man är smittad.

Om man i undantagsfall rör sig med eget fordon, som bil eller båt, och tar sig ända till den finska gränsen, så går det sannolikt att ordna med sjukhusvård i Finland, uppger man på THL.

THL tillägger att sådana situationer är ovanliga men förekommer då och då. Någon arrangerad hemresa för sjukhusvård i Finland ordnas inte av finska myndigheter.

Däremot lönar det sig att utreda vad försäkringsbolagen har för villkor för sådana researrangemang, påpekar THL.

5.7.2021 kl. 11.49 Förtydligande: En finländsk medborgare får alltid lämna Finland och komma tillbaka till Finland. Men om en myndig finländsk medborgare vägrar att låta sig coronatestas och personen inte har vaccinintyg två coronavaccindoser eller bevis på att personen haft covid-19 inom max sex månader, kan personen få böter.