Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Det är fräckt att instanser i samhället gång på gång skyller på mig" – borgmästare Jan Vapaavuoris tid i stadshuset har präglats av spända relationer och maktkamp

Från 2021
Jan Vapaavuori.
Bildtext Innan Jan Vapaavuori valdes till borgmästare 2017 jobbade han som vice direktör för Europeiska investeringsbanken i Luxemburg.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Om en månad lämnar borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) stadshuset i Helsingfors. Han har koncentrerat makten hos sig och har tidvis haft ansträngda relationer till de biträdande borgmästarna. I en avskedsintervju med Svenska Yle blir det tydligt att hans relation till media också är spänd. Jag har lärt mig att det inte lönar sig att diskutera media, säger han.

Jag får en halvtimme av borgmästare Jan Vapaavuoris tid. Enligt hans politiska medarbetare har han aldrig mer tid än så för media.

Han är punktlig men meddelar genast att han ska ha ett möte om en halvtimme. En skillnad mellan Vapaavuori och stadsdirektör Jussi Pajunen, som tidigare ledde staden, var att Pajunen lättare ställde upp för media.

Att få en intervju med Vapaavuori, ens per telefon, har ofta varit svårt och svaren har getts per e-post om han alls svarat.

Men nu sitter han framför mig redo att svara på frågor.

Fick nästan 30 000 röster

Innan jag ställer första frågan ska vi till en nattklubb i Kampen i Helsingfors där Samlingspartiet hade valvaka under kommunalvalet den 9 april 2017.

Vapaavuori fick över 29 745 röster i valet. Det var då mer än tre gånger så mycket som den Helsingforskandidat som fick näst mest.

När jag intervjuade honom på ett trångt dansgolv under valkvällen frågade jag hur Helsingfors kommer att se ut med honom som borgmästare.

– Det är självklart att varje ledare kommer med sina egna idéer och med sitt eget sätt att jobba. Men samtidigt bör man komma ihåg att vi har 85 fullmäktigeledamöter och det är sist och slutligen fråga om hur bra samarbete man lyckas ha med de andra stora partierna, svarade han.

Det här samarbetet har med facit på hand inte alltid varit smärtfritt. Efter valet 2017 valdes Vapaavuori till borgmästare och samtidigt fick Helsingfors fyra biträdande borgmästare, en från Samlingspartiet, två från De Gröna och en från SDP.

"Rädslans atmosfär"

Relationen mellan Vapaavuori och de biträdande borgmästarna från De Gröna och SDP var särskilt infekterad hösten 2019 när det stod klart att centrumtunneln inte stöds av majoriteten i fullmäktige. Det här framkom i Helsingin Sanomats artikel från juni 2020 där Vapaavuoris agerande granskades.

Förhandlingar om markanvändning, boende och trafik ska enligt samma artikel ha lett till en spänd relation mellan biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) och Vapaavuori.

Biträdande borgmästare Nasima Razmyar (SDP) säger i artikeln i HS att problemen som uppstått med Vapaavuori varit exceptionella under hennes politiska karriär.

– Om saker inte går som han vill kan han reagera väldigt kraftigt. Det har tagit sig uttryck i skrik och pikar mot andra parter. Det har gått att skönja en rädslans atmosfär.

Också en annan biträdande borgmästare, Sanna Vesikansa (Gröna), vittnar i artikeln om att Vapaavuori betett sig osakligt och impulsivt.

Nasima Razmyar valokuvattiin Lauttasaaressa Veijarivuoren uimarannalla helmikuun 2021 alussa.
Bildtext Nasima Razmyar (SDP) har tidvis haft en spänd relation med borgmästare Jan Vapaavuori (Saml).
Bild: Silja Viitala / Yle

"När regeringen blev rödgrön blev det mer känsligt och problematiskt i stadshuset"

Själv säger han nu att bilden av ansträngda relationer inte är hela sanningen.

– Inom politiken har man ibland delade åsikter i vissa frågor. Men det är relativt få frågor. I stort sett har det varit lugn och ro och trevlig stämning i stadshuset. Fyra år är en lång tid och under den tiden händer mycket. Frågor där vi, om inte bråkat, haft olika åsikter i offentligheten har varit under fem, säger Vapaavuori.

Om man bortser från att största delen av de biträdande borgmästarna representerar andra partier än du, hur bedömer du din personliga relation till dem?

– Man måste komma ihåg att även om Samlingspartiet är störst har vi hela tiden haft en rödgrön majoritet i stadsfullmäktige. Det är spännande att under den borgerliga regeringen (2015-2019) var vi mer sams i stadshuset. När jag kritiserade regeringen hade den rödgröna majoriteten inget emot det. Men när regeringen blev rödgrön blev det mer känsligt och problematiskt i stadshuset.

Det är klart att jag på många sätt är en stark personlighet och driver frågor jag tycker är viktiga

– Det är klart att det handlar om hur människor handskas med olika frågor och relationer. Det är klart att jag på många sätt är en stark personlighet och driver frågor jag tycker är viktiga. Ibland leder det till situationer där alla inte är lyckliga och nöjda med det jag håller på med.

Ångrar du att du i någon enskild situation, till exempel offentligt, varit lite väl frän?

– Om jag börjar med det så det har många andra också (det vill säga varit fräna). Av någon konstig orsak diskuteras det hemskt mycket mindre. Inte ångrar jag. Klart att om jag skulle leva på nytt hade jag i några situationer betett mig på ett annat sätt. Men det lönar sig inte att ångra något.

Håller inte med forskare om att makten koncentrerats

I en akademisk utvärdering av borgmästarmodellen framkom att borgmästaren gått bakom ryggen på biträdande borgmästarna och haft direkt kontakt med stadens olika sektorer. Utvärderingen gjordes av forskare vid Tammerfors universitet.

En slutsats i utvärderingsrapporten är att makten koncentrerats och att fullmäktige gett bort sin makt till borgmästaren.

Helsingfors enda borgmästare håller inte med om forskarnas slutsats.

– Det är en missuppfattning. Borgmästarens makt har ökat, vilket var målet med det nya ledarskapssystemet. Men borgmästarens starka position har inte uppnåtts på bekostnad av fullmäktige utan på bekostnad av biträdande borgmästarna och tjänstemannakåren. Stadsfullmäktiges befogenheter är på samma nivå som innan reformen, säger Vapaavuori.

Helsingfors nya borgmästare och biträdande borgmästare.
Bildtext I juni 2017 fick Helsingfors en borgmästare och fyra biträdande borgmästare. Biträdande borgmästarna ansvarar för varsin sektor inom staden. Sektorerna är stadsmiljö, social- och hälsovård, fostran och utbildning samt kultur och fritid.
Bild: Pertti Nisonen

Fick kritik för att beslutsförslag om skolpengar dröjde

En fråga som av politiker från andra partier tolkats som en maktdemonstration är när Vapaavuori dröjde med ett förslag om tilläggsanslag.

Det handlade om extra pengar på grund av coronaepidemin där fostrans- och utbildningsnämnden redan fattat beslut om saken.

Nämnden fattade sitt beslut i mitten av april medan Vapaavuori tog ärendet till stadsstyrelsen först i början av juni. Det här fick kritik från flera håll eftersom det försvårade skolornas planering inför följande läsår.

Till slut klubbade stadsstyrelsen och fullmäktige igenom extra pengar till utbildningen och social- och hälsovården i mitten av juni.

"Berättar om att det var kommunalval och inte om borgmästarens makt"

Vapaavuori säger att den som anser att händelsen visar på borgmästarens makt inte känner till systemet.

– En av borgmästarens viktigaste uppgifter är att försäkra sig om att tjänstemännen studerar alla frågor ordentligt och får en helhetsuppfattning om alla frågor. Episoden berättar om att det var kommunalval och inte om borgmästarens makt.

Men det är ett faktum att du dröjde med beslutsförslaget till stadsstyrelsen.

– Det är inte ett faktum. Nu tycker jag att journalisten använder fel ord i svenska språket.

Nu tycker jag att journalisten använder fel ord i svenska språket

Du kunde ha gett beslutsförslaget tidigare.

– Jag kunde inte ha gjort det på ett sätt som respekterar att olika sektorer behandlas på samma sätt. Att skolväsendet först kom med sitt förslag har aldrig tidigare lett till att ärendet genast gått till fullmäktige. Det är värt att poängtera att de ledande tjänstemännen var av samma åsikt som jag. Det är fräckt att en hel del instanser i samhället gång på gång skyller på mig.

– Mig kan man skylla på, men det är tufft att säga att kanslichefen och den ledande tjänstemannakåren dröjt med en process.

Har ensam informerat om coronaläget i Helsingfors

Coronapandemin har präglat Vapaavuoris sista ett och ett halvt år som borgmästare. Han har regelbundet hållit informationssändningar på Helsingforskanalen. Sändningarna har riktat sig till stadens personal, helsingforsare i allmänhet och media.

I slutet av maj 2020 skrev jag en analys om att de biträdande borgmästarna varit nästan helt osynliga i sändningarna. Då hade Vapaavuori hållit 27 sändningar och i tre av dem hade en biträdande borgmästare varit med.

Enligt Vänsterförbundets Veronika Honkasalo, som ofta kritiserat Vapaavuori, har Vapaavuori dragit nytta av coronakrisen för att centralisera makten hos sig själv.

"Vi har fått mycket tack för det vi har gjort"

Själv säger han att i samband med en kris behöver människor information och därför har informationssändningarna ordnats.

– Det här är en modell som mer eller mindre alla borgmästare och ledande politiker i världen har valt. Vi har fått mycket tack för det vi har gjort.

Har det funnits något annat syfte än att enbart informera?

– Det där är något du kan fråga av stadsdirektören i Vanda eller Tammerfors eller Paris, London eller Amsterdam. Det är relativt konstigt att ställa en fråga om varför jag agerar på samma sätt som mer eller mindre alla borgmästare i hela världen. Klart att syftet har varit att informera.

I sändningarna har det inte vikts plats för media att ställa frågor. Enligt Vapaavuori beror det på att journalister inte har varit intresserade.

– Vi har bjudit in journalister varje gång. Det att ingen kommit hit och ställt frågor betyder inte att ni inte kunnat göra det. Ni har varit väldigt välkomna varje gång.

Kostymklädd man i medelåldern som läser från ett papper och pratar i en mikrofon.
Bildtext Vapaavuori har sedan mars 2020 informerat om coronasituationen i Helsingfors i sändningar på webben.
Bild: Yle

"De som i sitt arbete kritiserar andra är mest känsliga för kritik"

Under intervjun med Vapaavuori blir det tydligt att hans förhållande till media är spänt.

Jag frågar honom hur han själv anser att hans tid som borgmästare har behandlats av media.

– Jag har lärt mig att det inte lönar sig att diskutera media. Om något är förbjudet att diskutera här i världen är det media.

Varför det?

– Det kan du fråga media.

Men jag frågar dig.

– Det tycks vara så att de som jobbar inom en bransch där en del av deras vardagliga arbete är att kritisera andra är mest känsliga för kritik.

Har inga planer på att återvända till politiken

Den 2 augusti 2021 väljs Juhana Vartiainen (Saml) till borgmästare i Helsingfors och Vapaavuori intar samtidigt en mer undanskymd roll.

Han kommer i alla fall att jobba som äldre rådgivare och styrelseledamot vid kommunikationsbyrån Miltton samt som rådgivare för fastighetsinvesteraren NREP.

I dessa två roller kommer han sannolikt att ha mindre med media att göra än som borgmästare för Finlands huvudstad.

Frågan är ändå om han vill återvända till politiken, till exempel som presidentkandidat?

– Jag har inga planer på att återvända. Men man ska aldrig säga aldrig.

Har du fått nog av politiken?

– Det att jag lämnar politiken och inleder en ny fas i mitt liv beror inte på att jag fått nog. Jag tycker att om man har en möjlighet att under sitt liv syssla med olika frågor ska man satsa på det.

Vapaavuori springer vidare till nästa möte. Tiden jag fick med honom är över.

– Det gick ju fint, säger han.

Diskussion om artikeln