Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pandemins effekter märks tydligt - nästan 4 miljoner besökare i Åbolands och Ålands skärgård i fjol

Från 2021
Nauvon satama
Bildtext Masterna i hamnen visar ofta hur mycket besökare det är på Kyrkbacken i Nagu.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

En ny undersökning om antalet besökare i skärgården ger mer information för att utveckla turismen. Med hjälp av mobildata har Nordiska skärgårdssamarbetet gjort en undersökning om antalet personer som besökt Åbolands skärgård och kommunerna Brändö, Kumlinge, Sottunga och Kökar på Åland.

Undersökningen gjordes 2020, och pandemins effekter märktes tydligt i antalet besökare i skärgården, så även på Kyrkbacken i Nagu.

- Då pandemin slog till märkte man av en ganska kraftig ökning av kunder och mycket fler besökare på byn än under tidigare år, säger köpmannen Mikael Eklund i Nagu.

För att kunna utveckla Åbolands skärgård är det viktigt att kunna ge ett mått på hur många som besöker området och ifall det finns betoningar på vissa tider på året. Tidgare har det inte funnits statistik över besöksmängder under hela året, men med hjälp av mobil positioneringsdata kan man nu följa med vilka delar av skärgården som besöks filtigast och under vilken tid av året.

stabshuset i korpo
Bildtext Flera företag drar nytta av turistströmmarna.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Undersökningen visar att de flesta besökarna är från närområdet i Egentliga Finland, men det var även populärt att besöka skärgården från Nyland. Under 2020 gjordes hälften av besöken till skärgården under sommarsäsongen från juni till augusti.

I fjol var antalet besökare i Åbolands skärgård nästan 4 miljoner. Av dem övernattade 1,5 miljoner på en ort i skärgården. Det leder till att övernattningsställen i skärgården är populära och måste bokas i god tid innan resan.

- Vi har varit fullbokade för hela sommaren sedan tidigt på våren, konstaterar företagaren Henri Talvitie från Köpmans i Nagu.

Data hjälper företagare att se hur många som behövs på jobb

De mest besöksintensiva dagarna i hela skärgården var midsommarafton och midsommardagen 2020 då 45 000 personer besökte skärgården per dag. I Nagu var antalet 7 500 per dag, vilket utgör en stor del av hela områdets antal. Enligt Eklund är det inte förvånande och låter precis som det var, årets midsommar skiljer sig knappast förutom att det kan ha varit fler i år.

Under midsommaren är det mest rörelse i byn.

― köpmannen Mikael Eklund

Mobildata har blivit ett populärt sätt att göra upp statistik över besökarantal i hela landet. Nu kan det bli något som sker årligen i skärgården också. Genom att kunna följa med besökarnas vanor har företagen möjligheter att erbjuda sina tjänster enligt behov.

- Alla undersökningar som dessa är välkomna, konstaterar Eklund. Vi kan dra nytta av dem då vi bestämmer öppettider eller ser hur många som vi behöver ha på jobb en viss tid på året.

lautta Parainen-Nauvo välillä
Bildtext Ett annat sätt att mäta hur många som hitta till skärgården är färjekön.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Undersökningen gjordes med mobil positioneringsdata, men justerades så att inte fastboende eller personer på passagerarfärjorna genom skärgården räknades med.

Diskussion om artikeln