Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Auraåns stolthet Sigyn har öppnat för besökare igen – skeppets rika historia väcks till liv med föreställningar för hela familjen

Gammalt träfartyg.
Bildtext Med över 130 år på nacken finns det många spännande historier att berätta om träbarken Sigyn.

Fartyget Sigyn har öppnat för publik på nytt vid Forum Marinum i Åbo. Besökare bjuds på rundturer med axplock ur fartygets 134-åriga historia.

Träbarken byggdes i Göteborg år 1887, och fungerade i många år som fraktfartyg på världshaven. Trä, salt och kol fyllde ofta lastutrymmet på det lyckosamma skeppet. Skeppet kallades så eftersom "endast" fyra män förolyckades under dess färder.

Fartygets många äventyr fungerar som utgångspunkt för rundturer med dramatiska inslag som besökare nu kan ta del av.

Dagboken gav inspiration

Teaterstuderandena Ella Jokela och Siiri Vilkko står bakom förevisningarna.

Jokela berättar att de använt sig av utdrag ur kapten Ludvig Jönssons dagbok när de skapat förevisningen. Anekdoterna har hämtats ur verket "Sigyn - ett lyckosamt skepp" av Jerker Örjans, en av landets främsta sjöhistoriska skribenter.

Kvinna utklädd till matros från tidigt 1900-tal.
Bildtext Ella Jokela som matros Olsson, en av föreställningens många karaktärer.

- Jönsson var kapten på Sigyn i början av 1900-talet, och vi har utgått från hans skriverier när vi skapade karaktärerna. Jönsson skrev väldigt detaljrikt och målande, vilket gav oss många idéer.

Åh, hur vattnet yr för bogen. Havet bär oss på sin rygg mot det varma ljuset i söder.

― Utdrag ur kapten Ludvig Jönssons dagbok, 1911

Ett farligt men spännande liv till sjöss

Under en halvtimmeslång förevisning väcks skeppets historia till liv, och besökarna får träffa karaktärer som den garvade skeppskocken Andersson, matros Olsson och skeppskatten Tom.

En grupp besökare får en rundtur på museifartyget Sigyn.
Bildtext Skeppskatten Tom förevisar hur det gick till under en stormig natt på Nordsjön.

Det berättas om den stormiga natten mellan den 11 och 12 december år 1911, då Sigyn så när som förliste i en kollision med ångaren Calypso. Som tur var hade kapten Jönsson is i magen och fick skutan att falla bara sekunder innan båda fartygen skulle ha gått under i djupet.

Under förevisningen inbjuds deltagarna också att ta del av olika lättsamma sysslor på däck.

Mitt i allt sticker skeppskocken Andersson ut sitt huvud ur en lucka som leder in till köket. Spisen i kabyssen är en vanlig gjutjärnsspis försedd med järnstänger för att förhindra att kokkärlen kastas omkring under färden.

Slutligen dyker också kapten Jönsson själv upp på däck. Likt alla andra karaktärer spelas också Jönsson av en entusiastisk Jokela.

En grupp besökare får en rundtur på museifartyget Sigyn.
Bildtext Den aktningsvärda kapten Jönsson, vars dagbok utgör grunden för föreställningen.

Den sista av sitt slag

Under den senare halvan av 1800-talet var träbarkar en vanligt förekommande syn till havs, men idag är fartyget det enda i sitt slag som fortfarande finns bevarat.

När Sigyn sedan köptes av Stiftelsen för Åbo Akademi på 1930-talet blev hon också Finlands första museiskepp. Museiskeppet öppnades för allmänheten för första gången i juli 1939.

2018 påbörjades ett massivt restaureringsarbete som under det senaste året har letts av båtsman Jarmo Isosomppi. Bland annat har en stor del av däckets stödkonstruktion bytts ut. Det sista stora projektet var att fästa mastdelarna, vilket skedde under våren.

Akterspegeln på museifartyget Sugyn byts ut och repareras.
Bildtext Renoveringsarbetet skedde vid Runsalavarvet, och fartyget återvände till Aura å i maj förra året.

- Visst känns det bra att Sigyn nu är tillbaka på sin plats i Aura å, och öppen för allmänheten igen efter en så här lång restaureringsprocess, säger Isosomppi.

Isosomppi berättar också att arbetet kommer att fortsätta till hösten.

- På ett gammalt fartyg finns det alltid små och stora saker som behöver ses över.

Blandning av fakta och fiktion

Rundturen ombord på Sigyn är slut och deltagarna får fritt stanna kvar och undersöka däcket, kaptenens hytt och skeppets andra små skrymslen och vrår.

Efter en intensiv föreställning i sommarhettan får Jokela nu några timmars paus innan nästa grupp ska borda Sigyn och ta del av föreställningen.

- Det roligaste är att förmedla Sigyns rika historia genom karaktärerna. Vi har blandat fakta och fiktion för att skapa en så underhållande upplevelse som möjligt.

Jag passar på att fråga henne hur hon själv tror att hon skulle ha klarat av ett liv ombord på skeppet under dess glansdagar i början av 1900-talet.

- Jag skulle nog ha fått kämpa för att hänga med. Att vara en matros eller jungman ombord på Sigyn var tufft, säger en pustande Jokela.