Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bromarv hoppas på flera invånare och jobbar för att det ska bli lättare att omvandla sommarstugan till fast boende

Från 2021
Uppdaterad 05.07.2021 16:44.
Det måste bli enklare att omvandla stugan till fast boende - Spela upp på Arenan

Aktiebolaget My Bromarv och byarådet är två aktiva aktörer som vill utveckla byn. Nu hoppas man på nya tag inom byggnadstillsynen och politiken för glesbygdens väl. Bland annat önskar man snabbare processer vid lovansökningar. 

I samband med coronapandemin är det allt fler som vill omvandla sitt fritidsboende till permanent bostad. 

För en avsides skärgårdsbygd som Bromarv är det välkommet att allt fler fritidsboende vill flytta dit på heltid.

- Folk har hört sig för mycket i den här frågan under det senaste året, säger Mårten Johansson som driver restaurangen i skärgårdshamnen. 

Bromarv skärgårdshamn
Bildtext För byar som Bromarv är de fritidsboende värdefulla, kanske till och med som framtida heltidsboende.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Utöver det är han också projektchef för aktiebolaget My Bromarv, som ägs av byarådet och vars uppgift är att slå vakt om och utveckla servicen i byn. 

- Vi har ett existerande bostadsbestånd och folk är ju redan här en stor del av året. Det senaste året har de här fastigheterna kanske varit i användning över 60 procent, konstaterar Johansson.

Han berättar vidare att de fastigheter som nu är klassade som bostäder i princip är av två typer.

- Den första är de som är byggda som fasta bostäder men används i fritidssyfte, den andra är de som är byggda som fritidsbostäder men där ägarna ändå bor som om vore det ett egnahem. 

Undantagslov först, bygglov sen

I torsdags (1.7) bjöd My Bromarv och byarådet till diskussion kring frågan att omvandla sommarstugan till åretruntboende. 

Ett tjugotal åhörare slöt upp för att diskutera med staden Raseborgs representanter, företagare inom byggnads- och energifrågor samt arrangörerna. 

Diskussionstillfälle i Bromarv
Bildtext Det var många som ville lyssna på frågor kring bygglov.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Den springande punkten för den som vill ändra status på sin fritidsbostad är oftast att den befinner sig på oplanerat område.

Har området inte en plan, behövs alltid ett undantag. 

- Ett undantag innebär då ett undantag till frånvaron av en lag som tillåter boende, förklarar Niclas Skog, som är staden Raseborgs ledande planläggningsingenjör med 15 års arbetserfarenhet. 

Han kan inte lova att ansökningar alltid godkänns, men säger att det nog är stadens strävan att ge service och göra det möjligt för folk att bo i staden, även de mer perifera delarna. 

- I sista hand är det ju byggnadsnämnden som beviljar undantagslov. 

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Staden vill ge bättre service åt invånarna i bygglovsfrågor - Spela upp på Arenan

Raseborgs nya stadsarkitekt Johanna Backas, som inte kunde medverka på torsdagens informationsmöte, verkar ha fört med sig mer ett mer medgörligt synsätt till Raseborg i frågan. 

Men Skog påpekar att den nya välviljan också baserar sig i ändrad lagstiftning, vilket gjort att tjänstemän och politiker vågar förorda fler undantagslov än tidigare.

- Tidigare hade Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) besvärsrätt i kommunernas bygglov, men den har genom en lagändring fråntagits dem.

Bestämmelser ger riktlinjer, men alternativ finns

Efter att man beviljats undantagslov, behövs ännu ett bygglov, där man specifikt går in på byggnadstekniska aspekter. 

Eftersom kommunerna ofta har många ansökningar på gång och rätt ont om resurser kan de här processerna dra ut på tiden, upp till ett år. 

Byggnadsplanerare Janina Skult och energirådgivare Christian Cavonius är egenföretagare och jobbar tillsammans med kommunen för att hjälpa folk i den här frågan. 

Janina Skult kopplas in när det gäller att söka bygglov.

- När det gäller undantag, beaktar man mer servicestrukturen, avlopp och vatten, vägar och byggnaders placering. Sedan när det gäller själva bygglovet, tittar man på själva byggnaden och vilka delar som eventuellt måste ändras för krav på boende. Boendet skall vara tryggt, hälsosamt och säkert.

En viktig del av boendet i dag utgörs av kraven på effektiv på miljösmart energi.

- Det är rätt vanligt att folk inte riktigt känner till reglerna och ibland florerar det också felaktiga rykten och uppgifter, säger energirådgivare Christian Cavonius.

Ofta finns det dock olika lösningar inom de riktvärden som finns, så man behöver inte nödvändigtvis installera till exempel maskinell ventilation i en stuga om man inte vill, även om många tror att det är ett krav. 

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Energirådgivaren hjälper när stugan skall bli ditt fasta hem - Spela upp på Arenan

Funderar man på att göra om sin bostad, lönar det sig i allmänhet att koppla in den här typen av tjänster i ett tidigt skede, i samråd med stadens byggnadstillsyn. 

På sikt kan det spara både tid och pengar. 

Under diskussionen poängterades också att i synnerhet om man inte är så insatt och vet vilka frågor man skall ställa, lönar det sig att anlita ett ombud som gör allt detta. 

Bromarv har allt

Också Bromarvborna verkar rörande ense om att det skall bli lättare att bosätta sig i byn utan att hindras av byggnadstekniska formaliteter.

Kaja Grönlund var martha då man med Nokiamiljonerna byggde ekobyn i Bromarv. 

- På den tiden gick loven via Miljöministeriet, lokalt hade det aldrig gått, berättar hon. 

Leende kvinna
Bildtext Kaja Grönlund säger att Bromarv och Raseborg behöver all inflyttning de kan få.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hon ser inflyttningen som en av de viktigaste frågorna i Bromarv för att kunna bevara och utveckla servicen och tjänsterna.

Minst lika viktigt anser hon frågan vara för Raseborg, som riskerar att klassas som kriskommun.

- Vill man främja inflyttning behövs optimistiska signaler om att det är möjligt att bo på landet. Så har det inte varit, menar hon.

Trivs i Bromarv

Heli Flemmich-Nylund har en stockstuga som hon gärna skulle flytta till på heltid.

För fem sex år sedan försökte familjen ändra stugan till fast boende, men då blev det back.

Nu hoppas hon att det kunde gå smidigare, och att det skulle finnas alternativ då det gäller ventilationen.

Hennes familj trivs i Bromarv för naturens, lugnets och människornas skull. Och så gillar de att fiska och jaga. 

Gunvor Kronman är fritidsboende, men berättar att hon det senaste året mer eller mindre på heltid varit bosatt i Bromarv.

Leende kvinna
Bildtext Gunvor Kronman har idel lovord att säga om Bromarv.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

- Det är en otrolig lyx att kunna gå ut på gräsmattan mellan två distansmöten istället för att sitta i en het lägenhet, säger hon. 

Kronman uppskattar också att man klarar sig på svenska i vardagen.

I Bromarv finns i övrigt allt hon behöver. Ett stort utbud av lokala tjänster som ökat på sistone, sommartid utsökta råvaror: lugn men ändå social samvaro och bygemenskap. 

Det samma gäller byarådets Heidi Lindholm, som för några år sedan bröt upp från ett hektiskt stadsliv med sin familj och ändrade livsstil när de flyttade till Bromarv.

- Livskvaliteten har efter flytten blivit betydligt bättre, säger hon.

Heidi Lindholms och hennes man Markku Nousiainens historia samt andras berättelser kan du läsa mer om på Bromarvs webbplats.

Bollen är i rullning

I augusti kommer stadsstyrelsen att behandla en utvecklingsplan för byggbestämmelser kring fritidsboende och My Bromarv kommer att ordna en uppföljning till det första mötet.