Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart är ägg från höns i bur ett minne blott i EU – finska producenter hoppas på lång övergångsperiod

Från 2021
Ekogris i Munsala.
Bildtext I Finland skulle ett eventuellt burförbud främst beröra värphöns och suggor.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

EU-kommissionen ska börja förbereda ett lagförslag som ska förbjuda användningen av burar inom djurproduktion från och med år 2027. Ett eventuellt burförbud kan innebära en kostsam övergång och marknadsmässiga nackdelar för finska producenter.

Historien fick sin början år 2018, då sammanlagt 170 organisationer inledde en kampanj mot burar inom djurproduktion. Tre år senare har medborgarinitiativet samlat på sig nästan 1,4 miljoner underskrifter i hela EU. 

I onsdags meddelade EU-kommissionen att de understödjer initiativet.

Nu ska kommissionen förbereda ett lagförslag, samt utreda förslagets socioekonomiska och miljömässiga effekter.   

Lagförslaget förväntas bli klart år 2023. Efter det måste den ännu godkännas av EU-parlamentet och medlemsländerna.

Tanken är att lagen ska träda i kraft år 2027. Då skulle det vara förbjudet att bura bland annat värphöns, kalvar, kaniner, suggor och gäss – men inte pälsdjur. 

“Inte ett stort hot mot finsk djurproduktion”

För Finlands del skulle burförbudet främst beröra värphöns och suggor, berättar specialsakkunnig Susanna Ahlström vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt finska Yle är över hälften av värphönsen i bur, medan 60-65 procent av suggorna är i bur.

Men Ahlström bedömer att EU-kommissionens lagförslag inte i nuläget är ett stort hot mot finsk djurproduktion. 

– Finsk djurproduktion rör sig redan i den riktningen. Sannolikt i snabbare takt än lagförslaget.

Ägg
Bildtext Ägg från värphöns i bur kan bli ett minne blott.
Bild: Pasi Takkunen, Yle

Livsmedelsverket har nämligen i flera år betalat ut en så kallad “välfärdsersättning” till djurproducenter som övergått från grisningsbur till fri grisning.

Ahlström poängterar också att även om lagförslaget träder i kraft år 2027, så efterföljs den antagligen av en övergångsperiod. Det finns alltså tid att anpassa sig till den nya lagstiftningen.

Äggproduktion pressas av en förändrad marknad

Även äggproducenterna har länge manats till att lämna burarna bakom sig.

Men här är det varken ekonomiska gottgörelser eller tvingande lagstiftning som sporrat till den nya trenden, utan en betydligt mer pressande kraft – nämligen marknaden. 

– Den finska konsumenten är allt mer medveten om djurens välfärd och det blir synligt i affärernas verksamhet, konstaterar Ahlström.   

S-gruppen och Kesko har meddelat att år 2026 kommer de att sluta sälja ägg från värphöns i inredda burar. Lidl tog farväl av burade ägg redan år 2016.

Ahlström bedömer att marknadsförändringarna är ett mer akut problem för äggproducenter.

– Där är tidtabellen mycket striktare än EU-kommissionens. Det är problematiskt för äggproduktionen eftersom där finns relativt nya investeringar i inredda burar. 

SLC: Marknadsmässiga nackdelar måste beaktas

– Det innebär ju en kostnad att lägga om produktionen från ett system som idag är tillåtet till ett nytt system. Inom vissa sektorer har man gjort betydande investeringar och de har inte ännu betalat sig tillbaka.

Det säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Jonas Laxåback, verksamhetsledare för SLC
Bildtext Jonas Laxåback vid SLC önskar att eventuell ny lagstiftning efterföljs av en rimlig övergångsperiod.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Han är inte direkt orolig för ett eventuellt burförbud, men han efterlyser en tillräckligt lång övergångsperiod och ekonomiska incitament som sporrar till nya produktionssätt.

Laxåback hoppas också att man i samband med lagberedningen gör en noggrann analys av vad förändringen innebär produktionsmässigt. 

– Till EU och Finland importeras produkter som inte uppfyller europeiska och finländska produktionskrav. Den här aspekten måste också beaktas. Det finns en marknadsmässig nackdel för våra europeiska och finländska producenter om burförbudet träder i kraft.