Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kontroversiella myggskyddets tillverkare: Produkten trygg att använda enligt instruktionerna

Från 2021
Uppdaterad 05.07.2021 15:29.
Myggskyddet Thermacell
Bildtext Under sommaren har myggskyddet väckt debatt.
Bild: Pekka Pantsu / Yle

Myggskyddstillverkaren Thermacell bedyrar i en intervju för Yle att produkten är trygg att använda enligt instruktionerna. Konsumenterna kan ändå stöta på vilseledande marknadsföringsmaterial på nätet, menar man på det amerikanska bolaget,

Det är chefen för Thermacells internationella handel Allen Spigelman som kommenterar uppståndelsen kring bolagets myggskyddsmedel i en intervju för Yle Uutiset.

Myggskyddet i form av en gas får enligt finländska myndighetsdirektiv enbart användas i den omedelbara närheten av byggnader, inte i skog och mark. Det här eftersom man inte känner till produktens effekter på djur och växter ute i naturen.

Under sommaren har produkten ändå väckt debatt, i och med att den även har marknadsförts med bilder på friluftsliv och skogsvandringar.

Spigelman på Thermacell bedyrar nu till Yle att produkten är ofarlig för djur och människor om man använder den till att bekämpa insekter utomhus.

– I Finland följer vi myndigheternas rådande riktlinjer och marknadsför produkten enligt dem, för utomhusbruk i närheten av byggnader, exempelvis på terasser.

Reklambilder kan vilseleda

På importören Proviter oy:s sidor fanns det ändå fram till nyligen marknadföringsmaterial från Thermacell som visade hur produkten används på sätt som är förbjudna i Finland.

Det här materialet har nu avlägsnats från importörens sidor. Proviter ägs till 56 procent av tillverkaren Thermacell Repellents.

Spigelman på Thermacell säger att konsumenterna ändå på nätet kan stöta på bilder och texter som inte passar i det lokala sammanhanget.

I exempelvis USA säljer bolaget specialvarianter av produkten för jakt och fiske.

– Vi säljer den här produkten till 35 olika länder och de har alla sina egna bestämmelser och processer, påminner Spigelman på Thermacell.

En handfull klagomål

Konkurrens- och konsumentverket i Finland har fått ta emot färre än tio klagomål om Thermacell. Myndighetens representant betecknar mängden som liten, årligen kontaktas myndigheten cirka 65 000 gånger.

Säkerhets- och kemikalieverket TUKES har för sin del fått in sex klagomål om produkten.

TUKES har kontaktat importören med anledning av dem.