Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

SFP:s förtroendeposter i Raseborg klarnade – många kvinnor på ordförandeposterna

Uppdaterad 05.07.2021 15:15.
Inköpschef Britt-Marie Granström på Fiskars Ab.
Bildtext Kvinnor leder nämnder. Britt-Marie Granström (SFP) sätter sig på ordförandestolen i tekniska nämnden i Raseborg.

SFP vill se många kvinnor på ordförandeposterna i olika nämnder den kommande fyraårsperioden. Det blir en SFP-kvinna som svingar klubban i stadsstyrelsen, den viktiga stadsutvecklingssektionen samt i bildningsnämnden, tekniska nämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

SFP är med råge det största partiet i Raseborg. Gruppen har med egen majoritet möjlighet att ta alla poster de vill. Under perioden 2021-2024 vill SFP föra ordet i åtta av totalt 13 beslutande organ i Raseborg.

I fem av dessa åtta är det en SFP-kvinna som leder ordet.

SFP i stadsstyrelsen

Det klarnade redan tidigare att stadsstyrelsen i Raseborg kommer att ledas av SFP:s röstmagnet Anita Westerholm. Som vice ordförande inleder partikamraterna Jan-Mikael Ekholm under de två första åren och Linnea Henriksson tar vid under de två följande åren av fullmäktigeperioden.

Övriga SFP-medlemmar i stadsstyrelsen 2021-2024 blir Johan Berglund, Mikael Nylund och Annika Pråhl, samtliga nya i Raseborgs stadsstyrelse.

SFP i fullmäktige

Tidigare klarnade det också att Raseborgs förra stadsstyrelseordförande Anders Walls kommer leda ordet i stadsfullmäktige.

Första viceordförandeposten torde gå till socialdemokraterna.

Andra viceordförandeposten i fullmäktige tillhör SFP: Ragna-Lise Karlsson är vice ordförande under åren 2021-2023 och Thomas Blomqvist under åren 2023-2025. Blomqvists nuvarande ministerjobb torde fortsätta just till 2023 när det åter är dags för riksdagsval.

Kvinnor leder många organ

SFP:s Linnea Henriksson föreslås bli ordförande för den viktiga stadsutvecklingssektionen.

Raseborgs stadsfullmäktigeordförande Linnéa Henriksson
Bildtext Linnea Henriksson leder stadsutvecklingssektionen och tar vid som viceordförande i stadsstyrelsen under de två sista åren av fullmäktigeperioden.

Social- och hälsovårdsnämndens ordförandeskap går till socialdemokraterna och klarnar senare. Vice ordförande i nämnden blir SFP:s Marika Törnqvist-Björklund.

SFP:s Maj-Britt Malmén fortsätter som ordförande för bildningsnämnden vars roll väntas stärkas i kommunen i och med vårdreformen. Reformen innebär att så gott som allt som handlar om social- och hälsovård flyttas över till välfärdsområdena, eller landskapen.

Partikamraten i SFP Bella Alén kommer att leda bildningsnämndens svenska sektion. Unga Kaisla Dahlqvist blir vice ordförande i den finska sektionen.

kvinna framför skola
Bildtext Unga Kaisla Dahlqvist stiger in som vice ordförande för bildningsnämndens finska sektion i Raseborg.

Vidare tar SFP ordförandeskapet i tekniska nämnden där Britt-Marie Granström sätter sig på ordförandestolen.

Kultur- och fritidsnämnden får en ordförande i SFP:s Anna Oksanen.

SFP:s Mikael Borgman blir ordförande för miljö- och byggnadsnämnden.

Partikamraten Sven Holmberg fortsätter som ordförande i planläggningsnämnden.

SFP:s Werner Orre föreslås svinga klubban i direktionen för Raseborgs vatten.

SFP:s Annika Pråhl blir vice ordförande för personalorganen: personalsektionen och samarbetskommittén. SDP ska leda ordet i bägge.

Revisionsnämnden får också en ordförande från SDP men SFP:s Ragna-Lise Karlsson blir vice ordförande.

SFP:s förhandlingsgrupp har förutom ordförande Mikael Nylund bestått av Thomas Blomqvist, Anders Walls, Anita Westerholm och Linnéa Henriksson.

Socialdemokraterna klara med namn i augusti

Raseborgs näst största parti, socialdemokraterna, har efter förhandlingar partierna emellan också en del tyngre förtroendeposter att fylla i Raseborg. Vilka socialdemokratiska politiker som kommer att få förtroendeposter i Raseborg klarnar den 1 augusti.

Då ska kommunorganisationens representantskap utse personerna till sossarnas förtroendeposter. Nina Wessberg från SDP säger att det finns många förslag men allt ska pusslas ihop till en vettig helhet. Också de små partierna i Raseborg - De Gröna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Sannfinländarna - har några poster att dela på.

Tillägg 5.7.2021 klockan 15.15: Det är Raseborgs stadsfullmäktige som officiellt utser vilka som ska sitta i stadsstyrelsen, nämnderna och de flesta andra förtroendeorganen. Stadens nyinvalda fullmäktige har sitt första möte efter sommaren. I praktiken kommer SFP och de övriga partierna i stor utsträckning överens om platsfördelningen i förhandlingarna som inleddes efter kommunalvalet i juni.