Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Exceptionellt läge” när varning för skogsbrand råder i hela Finland – satellitbilder ska larma om ryska skogsbränder närmar sig gränsen

Från 2021
Uppdaterad 06.07.2021 17:53.
Vy över skogsbrand med kraftig rökbildning.
Bildtext Stora skosgbränder på över 100 hektar är ovanliga i Finland.
Bild: Jouko Anttila/Kauttuan Ilmailukerho

Efter många varma junidagar råder det varning för skogsbrand i Finland. Ari Karppinen, forskningschef vid Meteorologiska institutet, manar ändå till lugn.

– Det exceptionella är att den förhöjda risken för skogsbrand nu gäller i hela landet. Annars är risken inte större än vanligt.

Enligt Karppinen kan det exceptionella läget bli utmanande för räddningspersonalen, som måste ha koll på flera stora områden samtidigt och kunna släcka dem. 

Förhöjd risk för skogsbrand innebär enligt Karppinen i princip att minsta gnista eller blixt kan sätta igång en brand. Enligt honom är det oftast just blixten som sätter igång skogsbränder i Finland.

– I norra Finland är det oftast blixtnedslag som orsakar bränderna. Men i söder, där befolkningstätheten är större, är det oftare människor som orsakar skogsbränder. 

Även vårt östra grannland kan ställa till med problem. I Ryssland är man inte lika snabb på att reagera på skogsbränder som i Finland och enligt Karppinen är skogsbränder ett återkommande problem i landet.
Senast en brand spred sig från Ryssland till Finland var år 2018, när det började brinna vid gränsen till Ryssland i Lappland. 

Karppinen säger att det nästan varje år kommer rök från Ryssland till Finland, även om bränderna i sig inte sprider sig hitåt. Han är därför inte orolig. 

– I princip är det såklart möjligt att en brand sprider sig till oss i år också. Men tack vare att vi kan följa med läget i Ryssland med hjälp av satelliter kan finska myndigheter förbereda sig på situationen och snabbt rycka in för att släcka branden vid gränsen. 

Läget i Ryssland övervakas med satelliter

I huvudsak används två olika satelliter för att följa med läget i Ryssland. Satelliterna ger en helhetsbild över situationen i hela världen och skickar info om den hittar avvikande temperaturer vid jordens yta. Den nyare av satelliterna kan på på 300 meters exakthet visa var den avvikande temperaturen finns. 

Datan från satelliterna tas emot i Lappland, därifrån datan sedan skickas till Meteorologiska institutet. Där kollas infon från de två olika satelliterna med varandra och enligt Karppinen betyder det här att man på några timmar kan avgöra i fall det råder skogsbrand i Ryssland.

Enligt Karppinen är infon som fås via satelliterna det snabbaste och säkraste sättet att få veta om skogsbränder i Ryssland.

– Visst finns det andra slags samarbeten med myndigheter i Ryssland. Men enligt vår erfarenhet fungerar informationsgången där inte alltid på det sättet som vi skulle önska.  

När det kommer till gränsområden råder det för tillfället högst risk för skogsbrand i södra Karelen. 

Stora skogsbränder är ändå ett återkommande problem i Ryssland och för tillfället är risken för skogsbränder inte störst vid finska gränsen, utan långt inne i landet.

Åska.
Bildtext Det är oftast blixtnedslag som antänder skogsbränder i Finland.
Bild: Mostphotos

Stora skogsbränder ovanliga i Finland

En stor skogsbrand innebär en brand på ett område som är över 100 hektar stort. Enligt Karppinen är bränder av den här storleken ändå väldigt ovanliga i Finland, eftersom man här är så väl förberedd på möjliga skogsbränder. 

– Finland är i världsklass när det kommer till att förbereda sig på möjliga skogsbränder och att släcka dem. Vi har all den kunskap och informationsteknik som behövs för att följa upp situationen noggrant och kan reagera snabbt på möjliga bränder.

Karppinen säger också att den finländska skogsvården gör att det är lättare än i andra länder att släcka bränderna. 

– När skogsbruken är mindre och på så sätt bildar mindre områden, är det lättare att kontrollera bränderna. Dessutom är det mest tallskog här, som brinner sämre än gran.

Den finländska skogsvården var något som speciellt lyftes fram sommaren 2018, då Sverige drabbades hårt av massiva skogsbränder, medan de uteblev i Finland. 

Forskningschef Ari Karppinen vid Meteorologiska institutet.
Bildtext Ari Karppinen, forskninschef vid Meteorologiska institutet, säger att det är exceptionellt att det råder varning för skogsbrand i hela landet samtidigt.
Bild: Ari Karppinen

“Att förebygga bränder är en del av systemet”

Ari Karppinen säger att man i Finland också gör mycket för att förebygga större skogsbränder.

– Att förebygga bränder är en del av systemet. Vi på Meteorologiska institutet förmedlar hela tiden information om möjliga risker och prognoser till myndigheterna.

Också spaningsflyg från luften görs för att upptäcka bränder i tid. Enligt Karppinen riktas de särskilt in på områden där det råder hög risk för skogsbrand. Också det tidigare nämnda skogsbruket är indirekt en del av det förebyggande arbetet. Flygen, som rör sig inom Finlands gränser, ser såklart också i fall en brand närmar sig den ryska gränsen.

För att situationen ska fortsätta vara så bra som den är nu, säger Karppinen att man måste garantera att räddningsverksamheten har tillräckligt med resurser även i framtiden. 

– För även om vi har kunskap och teknologi för att lokalisera bränder, hjälper det inte om det inte finns människor på plats som kan släcka dem.