Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rederierna reagerar på risken för brinnande elbilar ombord – hela bildäcket kan kollapsa om branden hinner sprida sig

Från 2021
Uppdaterad 06.07.2021 10:54.
Programmet är inte längre tillgängligt
Sähköautopalot ovat laivaliikenteen kasvava riski. - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Då el- och hybridbilar blir vanligare, ökar risken för bränder speciellt i färjetrafiken. Inom EU sker en till två bilbränder ombord på färjor varje vecka. Rederierna väntar nu på instruktioner från EU om hur man ska förbereda sig på bränderna. Att släcka en brinnande elbil kan ta upp till ett dygn.

I rökdykningssimulatorn i Obbnäs är det mörkt, hettan väller över en och det är fullt av rök i luften på bildäcket. På Centret för sjösäkerhetsutbildning Meriturva uppdaterar den personal som arbetar inom sjöfarten sina kunskaper hela tiden och personalen utbildas nu även i hur man kan släcka elbilar.

– Då man är mitt på havet tar det tid att få hjälp, så man måste försöka göra allt man kan själv, beskriver Kalle Honka som arbetar som styrman på isbrytaren Polaris.

Honka tar sig fram i simulatorn med sitt rökdykningspar med den utrustning som behövs för att släcka elden. Precis då de har lyckas släcka den brinnande bilen flammar litiumjonbatteriet upp igen och släckningsarbetet måste börjas om. Då syret tar slut i syrebehållaren och krafterna tar slut, byts släckningsparet ut och arbetet fortsätter.

kalle honka jäänmurtaja polaris
Bildtext Styrman Kalle Honka har klarat av kursen där man lär sig att släcka brinnande elbilar.
Bild: Markku Rantala / Yle

Rederierna har reagerat på den ökade risken för elbilsbränder, i och med att de allt oftare transporteras i lastfartyg. På Meriturva utbildas sjömän varje vecka i hur man släcker brinnande elbilar. El- och hybridbilar med litiumjonbatterier är svåra att släcka, eftersom branden i värsta fall kan skada fartygets konstruktioner. Om branden sprider sig kan hela bildäcket i värsta fall kollapsa.

– Då batterierna brinner stiger temperaturen lätt till tusen grader. Stålet tål 700 grader varefter den mister sin styrka, påminner Ari Mattila som är verkställande direktör på FireSea Equipment Ab.

Elbilsbränder kan vara katastrofala för fartyg

Elbilar vars litiumjonbatterier fungerar som de ska utgör inte någon stor risk, och sannolikheten att en elbil börjar brinna under sjöfarten är liten. Risken för bränder ökar då batteriet skadats i en krock eller om det blivit utsatt för avvikande slitage, som ovanligt hög värme. Enligt Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA sker det årligen 50–90 bilbränder ombord på fartyg, vilket betyder att det brinner en till två bilar i veckan. Över hälften av bränderna är elbränder. Risken för bränder ökar speciellt då bilens batterier laddas under sjöfarten.

– Risken för överladdning gör att bland annat kortslutningar kan orsaka en brand, säger enhetschef Leif Johansson på Centret för sjösäkerhetsutbildning.

ett batteri från en elbil som brunnit
Bildtext Batteriet i en elbild består av ungefär 7700 stavbatterier.
Bild: Markku Rantala / Yle

Johansson säger att rederierna i nuläget måste göra upp interna regler för transport av elbilar, men frågan är aktuell även inom EU. Säkerheten är i huvudsak god och på finska fartyg har man inte råkat ut för elbilsbränder. Arbetsgruppen i EMSA förbereder gemensamma spelregler för rederierna som ska försäkra transporten av el- och gasbilar på fartyg.

För att kunna förebygga elbilsbränder måste rederierna kunna skilja på bilar som drivs med alternativa bränslen. En del av rederierna kräver att man meddelar bilens drivkraft redan då man bokar sin bilplats.

– Det går inte att slutföra bokningen om man inte kryssar för rutan som anger bilens drivkraft, säger sakkunnig Mats Björkendahl från Rederierna i Finland r.f.

män som byter syreflaskor
Bildtext Under brandövningarna måste man byta syreflaskorna för att kunna fortsätta kursen.
Bild: Markku Rantala / Yle

Då bilarna lastas måste man lämna mer utrymme kring bilen ifall den laddas under resans gång.

– Laddningen borde ske på väderdäck, men bilar bokas även på däck inne i fartyget. I dessa fall måste det finnas tillräckligt med utrustning för att släcka eventuella bränder och möjlighet till ventilation, säger Leif Johansson.

Svåra att släcka, flammar snart upp igen och sprider giftig gas

Att en brand i ett antänt litiumjonbatteri sprids så snabbt beror på överhettningen av många små celler i batteriet. I en elbil finns det cirka 7 700 små delar som tänder eld på varandra. Det uppstår vätefluorid som i sin tur är farligt för den som släcker branden då gasen i värsta fall kan orsaka hjärtstillestånd.

Ifall ett bilbatteri börjar brinna ombord på ett fartyg krävs det raska tag av besättningen. Enligt Ari Mattila kan man släcka branden i högst 10 minuter innan man måste byta ut släckningsparet för att undvika hälsorisker.

Företag inom räddningsbranschen håller på med att utveckla innovationer som ska underlätta släckningsarbetet och göra det mer säkert att transportera elbilar till sjöss. Ett exempel är en bassäng som man bygger kring den brinnande bilen. Det är finska FireSea Equipment Ab som har patent på innovationen och den är speciellt utvecklad för att passa trånga utrymmen.

Man börjar släckningen med att lägga en brandfilt över bilen och sprinklers som är en del av bassängen under bilen. Detta påbörjar nedkylningen av batteriet och gör det möjligt att bygga bassängen runt bilen. Då ett litiumjonbatteri inte kan släckas, måste det kylas ner med hjälp av vatten. Bildäcket fungerar som bassängens botten så då bassängen fylls med vatten blir bilens batterier under vattnet, beskriver Mattila.

basäng för att släcka brinnande elbil
Bildtext Bassängen byggs runt bilen så att bilens batterier kan kylas ner.
Bild: Markku Rantala / Yle

Elbilarnas tillverkare bidrar med instruktioner åt räddningsmyndigheterna om hur man ska göra då en elbil börjar brinna. Ett exempel är Tesla som säger att man ska använda vatten för att släcka en brinnande elbil. Det kan ta upp till ett dygn att släcka en brinnande elbil och det krävs över 11 000 liter vatten.

Artikeln korrigerad 6.7.2021 klockan 10.50: Över hälften av bilarna som brinner är elbilar korrigerades till att över hälften av bränderna är elbränder.

Artikeln baserar sig på Varustamot havahtuivat sähköautojen akkupalojen riskeihin laivoilla – koko autokansi voi pettää, jos palo ehtii laajaksi skriven av Jari Tanskanen. Artikeln har översatts av Ellen Ijäs.

Diskussion om artikeln