Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu börjar skolbygget i Ingå centrum - gamla träd huggs ned och stenhuset rivs

Enplanskiss på hur Kyrkfjärdens skola kunde se ut inne, mycket ljust material och öppen planlösning.
Bildtext Så här såg den nya skolbyggnaden ut i illustrationer i våras.

Nu startar bygget av den nya Kyrkfjärdens skola i Ingå.

Först kommer vatten- och avloppsledningar att flyttas från byggplatsen till ett nytt ställe. Fjärrvärmekablar till tomten grävs ned längs Museivägen.

Efter det börjar den äldsta delen av skolan rivas, det så kallade stenhuset. Enligt planerna ska den nya skolbyggnaden börja byggas i oktober.

Alla gamla träd på östra sidan av Museivägen huggs ner då fjärrvärme dras till skolan. De gamla björkarna ersätts med nya träd i samband med förbättringen av Museivägen.

Gatuplanen blir färdig i september-oktober och ska sedan vara offentligt framlagd.