Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Grundvattennivån är normal i Östnyland – rekordstor vattenförbrukning i Borgå kan ge grumligt vatten och dåligt tryck i kranen

Från 2021
Människa fyller vattenglas under kranen
Bildtext Dricksvattnet håller alltjämt hög standard trots lång värmebölja.
Bild: Mostphotos

Trots den tämligen långa värmeböljan finns det tillräckligt med grundvatten i östra Nyland. I Borgå oroar man sig däremot för att den rekordstora vattenförbrukningen ska överbelasta vattendistributionen.

Grundvattennivåerna i Östnyland är för tillfället på en normal nivå, tack vare rikliga regn under våren.

- Vattnet räcker till och vattenkvaliteten är god, säger driftchef Tuomo Öhrling vid Lovisa vatten.

Enligt Öhrling kan det uppstå skillnader på olika områden inom staden, men inga kunder har anmält problem med vare sig vattendistributionen eller -kvaliteten.

Lovisa vatten följer regelbundet med nivåerna och kvaliteten vid de områden där de själva pumpar vatten.

När det gäller grundvattennivåerna gjordes den senaste mätningen i maj och följande görs i augusti.

- Resultaten i de rapporterna dröjer alltid något så om grundvattennivåerna påverkas av torkan syns det först senare under sommaren, säger Öhrling.

Det egna brunnsvattnet verkar än så länge räcka till för de flesta, men enligt ekonomisekreterare Tove Ståhl har ett par privatpersoner varit i kontakt då brunnsvattnet sinat.

- Man kan hämta vatten mot betalning vid stadens depå. Där finns en mätare så man ser hur mycket vatten man köper, säger Ståhl.

Två personer jobbar med att rengöra en brunn, en på bottnen och en vid kanten.
Bildtext Vattenverken har fått ett par samtal om tomma brunnar i sommar.
Bild: Riikka Pennanen / Yle

Vid vattenverket är man medveten om att vattenförbrukningen i staden har ökat under sommaren, men eftersom kunderna läser av mätarna och faktureras först i september finns inte tillförlitliga uppgifter från i år att tillgå ännu.

Rekordstor vattenförbrukning i Borgå

I Borgå konsumeras vatten som aldrig förr. Vattenförbrukningen har varit rekordstor i sommar. Normalt pumpas det i medeltal cirka 10 800 kubikmeter vatten per dag till nätet.

Medeltalet under juni och början av juli har varit 12 700 kubikmeter vatten per dag. Det är 20 procent mer än vid samma tid i fjol.

Bara under midsommarveckan pumpades rekordmängder vatten till nätet, till och med upp till 14 400 kubikmeter per dag.

Det är den varma och regnfria perioden som har ökat vattenförbrukningen, men också fritidsboendet och distansarbetet på sommarstugor har ökat.

Det här oroar anläggningschef Sari Rajajärvi vid Borgå vatten.

- Vattnet räcker nog till, men vattenanläggningarnas kapacitet börjar vara full. Vattenverket lyckas inte behandla och distribuera hushållsvatten av god kvalitet i den takt som det används, säger Rajajärvi.

Det här märks i bland annat stadens västra och sydvästra del.

- Vattnet kommer ur kranen med dåligt tryck. Det här beror på förbrukningen, inte på att det skulle saknas grundvatten eller råvatten.

Den minskade distributionen gäller en av vattenverkets tre anläggningar. I kombination med stor förbrukning har det samtidigt medfört att järnhalterna i råvattnet är något högre än normalt.

- När man konsumerar mera vatten stiger halterna av järn i råvattnet. Anläggningarna går nu på sådant högtryck att de inte hinner avlägsna järnet ur vattnet, säger Rajajärvi.

Med ett lägre tryck kan hushållsvattnet också vara något grumligt och få en gulaktig färg, som kan kopplas till de ökade järnhalterna.

Däremot förekommer inte mangan i det vatten som behandlas och distribueras av Borgå vatten.

Emsalöborna drabbade av lågt tryck i kranarna

På till exempel Emsalö har det varit utmaningar med trycket i vattenledningsnätet på grund av den ökade vattenförbrukningen.

Vattentrycket har varit lågt på områden söder om Bengtsby.

Vattenverket försökte förbättra trycket genom att installera en tillfällig tryckförhöjningsstation vid Brisingavägens avloppsreningsverk redan före midsommaren.

emsalö bro
Bildtext Emsalöborna har haft lågt tryck i vattenledningsnätet.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå vatten hämtar vattentankar till Emsalö ifall trycket är lågt. Från dem kan man vid behov hämta vatten med egna kärl.

Vattentankar hämtas till korsningen av Emsalövägen och Ukkivägen samt till Emsalö byaboden.

På lång sikt strävar man efter att förbättra trycket genom att bygga en tryckförhöjningsstation på endera Vessö eller Emsalö.

Om torkan fortsätter hela sommaren

Anläggningschef Sari Rajajärvi har inga patentlösningar för hur Borgå vatten kan agera ifall torkan och problemen med behandlingen av råvatten och vattentrycket fortsätter länge till.

- Det är en svår fråga, för det finns inga tecken på att grundvattnet eller råvattnet skulle ta slut, men om förbrukningen ökar ytterligare så har vi inte andra knep att ta till just nu, säger Rajajärvi.

Staden kan uppmana invånarna att vara sparsamma och inte använda vatten för till exempel bevattning, men vattenverket ser det som en sista utväg.

Rajajärvi tror trots allt att man klarar av distributionen fast det extremt torra vädret skulle fortsätta en tid till.

Vettä valuu kanisteriin.
Bildtext I nödfall ordnar kommunerna mobila vattenposter för invånarna.
Bild: Jaana Polamo / Yle

Staden kör ut vatten till eller öppnar vattenposter i bostadsområden där problem uppstår.

Fritidsboende eller enskilda invånare som plötsligt finner att brunnen är tom kan i nödfall hämta vatten i egen kanister från vattenverkets lokaler på Mästarvägen i centrum.

- Det räcker inte till för att fylla brunnen eller knappt till en dusch. Vi kan tyvärr inte erbjuda en sådan service att vi fyller brunnar och jag vet inte heller om det är en hållbar lösning, säger Rajajärvi.

Privatpersoner är därför tvungna att köpa vatten eller till exempel kontakta en entreprenör som kan erbjuda sig fylla brunnen.

Diskussion om artikeln