Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Brinnande elbilar är svåra att släcka - passagerarfartyg jobbar proaktivt för att förhindra farliga bränder ombord

Från 2021
autoja Katajanokan terminaalissa
Bildtext Elbilar som utsatts för någon form av skada får inte köra ombord på fartyg, eftersom litiumjonbatteriet kan ha skadats.
Bild: Pekka Pantsu / Yle

På onsdagen rapporterade Svenska Yle om hur förödande elbilsbränder kan vara då ett litiumjonbatteri brinner. Vid passagerarfartygen är alla bilbränder allvarliga, men i och med att mängden elbilar ökar finns det skäl att öva hur man förebygger farliga incidenter.

Elbilsbränder är svårsläckta och det krävs speciell brandutbildning i hur släckningsarbetet ska gå till.

Besättningen ombord får därför träning i att släcka brinnande elbilar i samband med brandträningen. Dan Roberts, som är trafikchef vid Viking Line, säger att de är förberedda på att det kan uppstå incidenter kopplade till elbilar.

En elbil som utsatts för någon form av skada får inte köra ombord på fartyg

Litiumjonbatterier som fungerar utgör inte någon stor risk för brand och sannolikheten att en elbil börjar brinna på en passagerarfärja är liten. Det som däremot ökar brandrisken är ifall litiumjonbatteriet skadats exempelvis genom en krock eller ifall det uppstår ett tekniskt fel.

Elbilarnas brandrisk är högre vid laddning och på fartyg är det förbjudet att ladda elbilar och elcyklar, säger Magnus Eriksson som är teknisk inspektör vid Transportbyrån på Åland. Transportbyrån är en del av landskapsregeringens infrastrukturavdelning som bland annat ansvarar för Ålandstrafiken.

För elbilar som utsatts för någon form av skada lyder rekommendationen till befälhavarna att inte ta ombord bilen på ett av Ålandstrafikens fartyg före den väntat i tre dygn, berättar Eriksson.

En mamma sitter i en bokbuss full med böcker. Hon läser för sitt barn.
Bildtext Ålandstrafikens färja vid Galtby i Korpo. Färjan går mellan Åbolands skärgård och Ålands skärgård.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Inte heller på Viking Lines fartyg får man köra ombord ifall det finns en risk att batteriet skadats på något vis.

Eriksson berättar att befälhavaren på fartygen har rätt att ifrågasätta ifall en elbil kan ha utsatts för någon form av skada ifall hen lägger märke till något avvikande, och ifall inte allting är som det ska kan befälhavaren ta beslutet att inte låta elbilen köra ombord.

- Ifall det kommer en bärgningsbil som har en elbil ombord kan befälhavaren fråga varför elbilen transporteras som den gör. På så vis kan man förebygga att farliga situationer uppstår.

Huvudansvaret ligger ändå hos bilägarna. Eriksson påpekar att besättningen inte kan göra tekniska kontroller av alla bilar som kör ombord.

Elbilar kartläggs och markeras innan de körs ombord

För att göra förebyggande arbete mot eventuella bränder orsakade av litiumjonbatterier ska man på förhand anmäla ifall man kör en elbil ombord på båten. Roberts påpekar ändå att elbilar blir allt vanligare, och att man i nuläget kan börja anta att det finns en eller flera elbilar ombord varje avgång.

- Det är ändå alltid bra att vi är medvetna om det finns elbilar ombord. De separeras inte från andra bilar, men de får ett märke i rutan. Om det skulle hända något med en bil så ska man på avstånd kunna säkerställa ifall det gäller en elbil, säger Dan Roberts, trafikchef på Viking Line.

Roberts påpekar att det alltid är besvärligt då en bil börjar brinna, men då det är fråga om en elbil så är det särskilt viktigt att försöka trycka ner elden med vatten och kontrollera den så att elden inte sprider sig.

autoja Katajanokan terminaalissa
Bildtext Arkivbild. Elbilarna lastas inte separat från andra bilar. Däremot läggs ett märke i rutan för att markera att bilen i fråga är en elbil.
Bild: Pekka Pantsu / Yle

Det som är speciellt med brinnande elbilar är också att det behövs stora mängder vatten för att kontrollera dem.

- En brand på ett bildäck är en allvarlig incident, men vi har flera system för att hantera branden. Med hjälp av sprinklers och personal kan vi ösa ner vatten på hela bildäcket, och på så vis trycker vattnet ner elden. Att släcka brinnande elbilar ingår i ordinarie brandträning såväl som släckning av andra typer av fordon, säger Roberts.

Bildäcken är brandisolerade och utrustade med sprinklers

Roberts påpekar att det förebyggande arbetet är ett effektivt sätt att hantera bränder. Bildäcken är byggda med tanke på att bränder kan uppstå och är alltså isolerade brandzoner. På så vis kan det bli möjligt att stänga in branden så att den inte sprider sig till andra delar av fartyget. Bildäcken är också försedda med fasta brandsläckningssystem som hjälper till att kontrollera och släcka en brand.

Det kan ta upp till ett dygn att släcka ett brinnande litiumjonbatteri. Därför skulle fartyget ändå vara tvunget få hjälp ifall en brand inträffar.

- Vi är tvungna att ta oss till en hamn eller få hjälp på annat sätt ifall en elbil skulle börja brinna. Till en början klarar fartygets egna brandkår av att hantera situationen. Men också andra bilar kan vara besvärliga att släcka, ifall de börjar brinna. Det speciella med elbilarna är att kontrollera bränderna så att de inte sprider sig.

En elbil på laddning.
Bildtext Att ladda elbilar ombord utgör en brandrisk, därmed får man varken ladda elbilar eller elcyklar under båtresor.
Bild: Yle/ Johanna Modig

Magnus Eriksson påpekar att det skulle vara katastrofalt ifall en elbil skulle börja brinna på en av Ålandstrafikens färjor.

- Skulle vi hamna i den situationen är det naturligtvis en katastrof. Då skulle vi evakuera fartyget direkt. En fullt utvecklad brand på vilket som helst passagerarfartyg betyder nog i praktiken att de närliggande bilarna också kommer att fatta eld, säger Eriksson.

Giftig rök fläktas ut

Då en elbil brinner uppstår en giftig gas, vätefluorid som i värsta fall kan orsaka hjärtstillestånd.

På Viking Line är fartygen försedda med kraftiga fläktar ifrån lastlådan. På så vis kan också brandgruppen utföra släckningsarbetet samtidigt som det brinner.

- Med hjälp av dem kan man blåsa in frisk luft och suga ut giftig gas. Det är frågan om kraftiga fläktar och det är ett relativt bra och fungerande sätt att hantera gasen.

Viking Line Katajanokan terminaalissa.
Bildtext För att förhindra giftig gas från att sprida sig finns apparatur ombord som suger ut gasen.
Bild: Mårten Lampén / Yle

På Ålandstrafikens färjor gör man på samma sätt som vid alla bränder. Både Roberts och Eriksson påpekar att alla bilbränder avger giftiga gaser, inte bara elbilar som brinner.

- På skärgårdstrafikens fartyg som är öppna vänder man på fartyget så att vinden blåser bort gasen från fartyget.

Både Roberts och Eriksson påpekar att risken med elbilar ändå inte sticker ut i stor utsträckning i förhållande till andra bilar. För att förebygga farosituationer är ändå brandträning och bra procedurer ombord ett måste.

Diskussion om artikeln